fot. arch. TPR
StoryEditorPIENIĄDZE

200 mln zł dopłat dla rolników, którym nie zapłacono za kukurydzę. Jakie stawki?

26.09.2023., 17:00h
M. SzymańskaM. Szymańska
Komisja Europejska zgodziła się na wypłatę 200 mln zł dla rolników. Pomoc dotyczy tych rolników, którzy nie otrzymali zapłaty za sprzedaną kukurydzę. Jakie warunki trzeba spełnić, by otrzymać dotację?

200 milionów złotych dla rolników. Kto je może otrzymać?

Komisja Europejska zgodziła się na przeznaczenie 200 mln zł dla rolników, którzy w 2022 lub w 2023 r. co najmniej raz nie otrzymali zapłaty za sprzedaną kukurydzę. Warunkiem ubiegania się o pomoc jest uprawa kukurydzy w 2022 r. oraz otrzymanie za ten rok płatności bezpośrednich z tego tytułu. Czekamy na ogłoszenie naboru wniosków, który ma potrwać do 6 października br.

Jakie dokumenty rolnik musi złożyć?

Do wniosku o pomoc, który składa się w biurze powiatowym ARiMR, rolnik musi załączyć kopie faktur, rachunków lub innych dowodów potwierdzających sprzedaż kukurydzy w 2022 r. lub 2023 r., które w całości lub części nie zostały zapłacone. Musi się także postarać o dokument potwierdzający istnienie wierzytelności, czyli:

  • kopię listy wierzytelności sporządzonej w postępowaniu upadłościowym albo restrukturyzacyjnym lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie wierzytelności wobec upadłego, lub dłużnika, któremu wydano postanowienie o ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu wtórnego postępowania upadłościowego, lub wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego, lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie wierzytelności,
  • dokument potwierdzający istnienie wierzytelności wobec podmiotu będącego w likwidacji sporządzony przez likwidatora tego podmiotu lub kopię dokumentu potwierdzającego istnienie tej wierzytelności, na której likwidator sporządził adnotację o uznaniu tej wierzytelności, lub kopię prawomocnego orzeczenia sądu ustalającego istnienie wierzytelności, lub pisemną informację sporządzoną przez komornika o stanie egzekucji prowadzonej wobec likwidowanego podmiotu.

Nie więcej jak 80 procent pomocy

Wysokość pomocy nie może przekroczyć 80% kwoty wynikającej z niezapłaconych faktur lub rachunków, lub innych dowodów potwierdzających sprzedaż. Jeśli rolnik rozlicza VAT na zasadach ogólnych, pod uwagę będzie brana kwota netto, jeśli natomiast jest rolnikiem ryczałtowym – kwota brutto. Jeśli zapotrzebowanie na pomoc przekroczy 200 mln zł, zostanie zastosowany współczynnik korygujący.

O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy, którzy na dzień 31 sierpnia 2023 r. nie spełniali warunków do ubiegania się o rekompensatę z Funduszu Ochrony Rolnictwa. O taką rekompensatę można było wnioskować w sierpniu, pod warunkiem że firma, która zalegała z zapłatą, m.in. za kukurydzę, stała się niewypłacalna w ubiegłym roku.

Magdalena Szymańska
fot. arch. TPR

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
09. grudzień 2023 14:39