Posiadacze małych gospodarstw muszą skalkulować, czy bardziej opłaca im się wziąć płatność ryczałtową, czy zostawić złożony wniosek o dopłaty bez korektyMagdalena Szymańska
StoryEditorDopłaty

225 euro do ha zamiast kilku dopłat bezpośrednich. Jak i do kiedy złożyć wniosek?

20.08.2023., 17:00h
Rolnicy, którzy złożyli w tym roku wnioski o płatności bezpośrednie i są w posiadaniu gospodarstwa o powierzchni nie większej niż 5 ha, mogą już składać żądania do ARiMR o przyznanie im płatności dla małych gospodarstw.

Jakie płatności zastąpi nowa forma wsparcia rolników?

Płatność ta zastąpi takie rodzaje dopłat, jak:

  • podstawowe wsparcie dochodów,
  • płatność redystrybucyjną,
  • płatność dla młodych rolników,
  • wszystkie płatności związane z produkcją,
  • płatności w ramach ekoschematów.

Których płatności bezpośrednich nie obejmą nowe płatności dla rolników?

Płatności dla małych gospodarstw nie obejmą natomiast przejściowego wsparcia krajowego (uzupełniającej płatności podstawowej, płatności do tytoniu), płatności ONW, płatności ekologicznej oraz płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych. Oznacza to, że te płatności zostaną wypłacone rolnikom niezależnie od płatności dla małego gospodarstwa. Stawka płatności dla małego gospodarstwa wyniesie 225 euro/ha. Zważywszy na przewidywane na ten rok stawki poszczególnych rodzajów płatności, zastąpienie ich płatnością ryczałtową wydaje się bardzo atrakcyjne, zwłaszcza dla tych małych gospodarstw, które nie prowadzą hodowli oraz nie uprawiają roś­lin, do których są stosunkowo atrakcyjne stawki dopłat do produkcji.

Ile pieniędzy otrzymają rolnicy z nowej płatności?

Przypomnijmy, że podstawowe wsparcie dochodów, które zastąpiło jednolitą płatność obszarową, w tym roku wyniesie około 115 euro, a płatność redystrybucyjna około 39 euro, łącznie więc właściciel małego gospodarstwa z tytułu tych dwóch płatności mógłby otrzymać około 154 euro. Jeśli jest młodym rolnikiem, kwota dopłat zwiększyłaby mu się do około 215 euro. Posiadacze nie więcej niż 5 ha raczej nie wnios­kowali o płatności związane z ekoschematami ani o dopłaty do ziemniaków skrobiowych, buraków cukrowych czy roślin strączkowych, które mogłyby sprawić, że zamiast ryczałtu lepiej pozostać im przy standardowym naliczaniu płatności. Wprowadzenie płatności dla małych gospodarstw jest więc ukłonem głównie w stronę gospodarstw małoobszarowych zajmujących się standardową produkcją roślinną. Zapewne skorzystają na niej też rolnicy, którzy wydzierżawiają swoje kilka hektarów innym rolnikom, ale dopłaty, choć nie jest to zgodne z przepisami, pobierają dla siebie.

Czy nowa płatność jest sprawiedliwa dla rolników?

Z perspektywy czasu może się okazać, że wprowadzenie tej płatności postawi w niekorzystnej sytuacji, w stosunku do pięciohektarowców, nieco większe gospodarstwa, które nie były w stanie sięgnąć po płatności z tytułu ekoschematów. One mogą bowiem otrzymać mniejszą dopłatę do hektara niż mali ryczałtowcy. Przypomnijmy jednak, że takie dzielenie gospodarstw zostało przewidziane tylko na ten rok.

Żeby skorzystać z nowego rozwiązania, wystarczy złożyć do 31 sierpnia 2023 roku za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (aplikacja eW niosekPlus) skan oświadczenia „Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”. Jego wzór znajduje się na stronie internetowej Agencji.

Nie więcej jak 5 ha użytków rolnych

Na podstawie wytycznych ARiMR ujętych w nowelizacji ustawy o krajowym Planie Strategicznym, rolnikowi może być przyznana płatność dla małych gospodarstw na podstawie złożonego przez rolnika żądania, jeżeli we wniosku o przyznanie płatności na rok 2023 (złożonym w terminie od 15 marca do 25 lipca 2023 roku) łączna powierzchnia:

gruntów objętych obszarem zatwierdzonym do podstawowego wsparcia dochodów (PWD) będących w posiadaniu tego rolnika wynosi co najmniej 1 ha oraz

użytków rolnych będących w posiadaniu tego rolnika w dniu 31 maja 2023 roku wynosiła nie więcej niż 5 ha,

w decyzji rolnika lub podmiotu, od którego rolnik nabył gospodarstwo rolne, w sprawie przyznania płatności bezpośrednich za 2022 rok powierzchnia gruntów objętych obszarem zatwierdzonym do jednolitej płatności obszarowej jest większa od zera.

Magdalena Szymańska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
18. czerwiec 2024 15:07