Kiedy koniec wypłaty dopłat do zbóż?Envatoelements
StoryEditorDopłaty do zbóż

24 tys. rolników dostało dopłaty do zbóż. Do kiedy można składać wnioski?

29.06.2023., 13:30h
Już ok. 24 tys. rolników dostało wypłatę dopłat do zbóż z tytułu strat poniesionych w związku z trwającą w Ukrainie wojną. Dotychczas do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło 62,82 tys. wniosków. Kiedy upływa termin naboru wniosków?

Termin naboru wniosków o wypłatę dopłat do zbóż takich jak: pszenica, kukurydza, gryka, które zostały sprzedane w okresie od 01.12.2022 r. do 14.04.2023 r., upływa 30 czerwca 2023 r., co oznacza, że na złożenie dokumentów pozostał 1 dzień.

Gdzie można składać wnioski o wypłatę dopłat do zbóż i w jaki sposób?

Rolnicy mogą składać wnioski w biurach powiatowych ARiMR w następujący sposób:

 • osobiście,
 • przez platformę ePUAP,
 • za pośrednictwem usługi mObywatel na stronie gov.pl,
 • rejestrowaną przesyłką pocztową.

Dla rolników, którzy złożyli wnioski przed nowelizacją rozporządzenia, nadal istnieje możliwość składania zmian do wniosków.

Ile pieniędzy z dopłat do zbóż wypłaciło ARiMR?

Wypłata dopłat do zbóż rozpoczęła się 21 czerwca. Od tego czasu na konta 23,9 tys. rolników wpłynęły łącznie 222 mln zł.

Co zmieniło się w rozporządzeniu do wypłaty dopłat?

Po nowelizacji rozporządzenia odnoszącego się do wypłaty dopłat do zbóż zmienione zostały następujące kwestie:

 • termin przyjmowania wniosków został wydłużony do 30 czerwca 2023 r.,
 • powierzchnia upraw, którą obejmuje wsparcie, została zwiększona i może mieć 300 ha, w pierwotnej wersji było to 50 ha.

Co nie zmieniło się w rozporządzeniu do wypłaty dopłat?

Po znowelizowaniu rozporządzenia zmianie nie uległy:

 • termin sprzedaży pszenicy, kukurydzy i gryki, którego przedział to 01.12.2023 r. - 14.04.2023 r.,
 • nabywca musi być uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż,
 • nabywca może być podmiotem kupującym ziarno w związku z prowadzoną produkcją zwierzęcą,
 • sprzedaż musi być udokumentowana fakturami VAT lub ich duplikatami.

Jak obliczana jest pomoc i ile musi wynieść?

Wysokość pomocy wypłacanej do zbóż nie może przekroczyć:

 1. iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw pszenicy, kukurydzy lub gryki, do której producent rolny otrzymał dopłaty bezpośrednie za 2022 r., jednak nie więcej niż 300 ha łącznie,
 2. iloczynu stawki pomocy oraz powierzchni upraw, która jest obliczana poprzez podzielenie liczby ton pszenicy, kukurydzy lub gryki, wynikającej z załączonych faktur przez współczynnik o następujących wartościach:
 • 5,5 – w przypadku pszenicy,
 • 7 – w przypadku kukurydzy,
 • 1,6 – w przypadku gryki.

Ile wynoszą stawki pomocy do poszczególnych zbóż?

Wysokość dopłat w przypadku kukurydzy, pszenicy i gryki jest następująca:

image

Kiedy koniec wypłaty dopłat do zbóż?

FOTO: ARiMR

Czy wysokość pomocy dla spółdzielni rolnych jest obliczana inaczej niż dla rolników?

Spółdzielnie rolne, które ubiegają się o dopłaty do zbóż, są zobowiązane do przejścia specjalnego badania, co wynika z przepisów prawa. Takie badanie powinno być przeprowadzone w okresie trzech lat poprzedzających złożenie wniosku o wsparcie. W przypadku spółdzielni rolnych wysokość dofinansowania jest iloczynem 300 ha i liczby rolników, którzy do niej należą.

Ile wniosków złożyli producenci zbóż i roślin oleistych?

Od 1 czerwca 2023 r. trwa nabór wniosków o wypłatę dopłat do kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku. Na dwa tygodnie przed zakończeniem naboru złożonych zostało 72 tys. wniosków. Ostatnim dniem na składanie wniosków o to dofinansowanie jest 14 lipca 2023 r.

W jaki sposób składać wnioski o wypłatę dopłat dla producentów zbóż i roślin oleistych?

W przypadku naboru wniosków o wypłatę dopłat dla producentów zbóż i roślin oleistych istnieje tylko jedna możliwość złożenia dokumentów za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR. Pomoc ta ma największe zainteresowanie wśród rolników z Lubelszczyzny i z Mazowsza.

Dla których producentów zbóż i roślin oleistych jest wypłata dopłat?

Dopłata dla producentów zbóż i roślin oleistych jest przeznaczona dla rolników, którzy:

 1. ponieśli straty gospodarcze spowodowane zwiększonym napływem zbóż i nasion oleistych z Ukrainy,
 2. w 2022 r. złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich i zadeklarowali w nich uprawę:
 • kukurydzy,
 • żyta,
 • jęczmienia,
 • owsa,
 • pszenżyta,
 • mieszanek zbożowych,
 • rzepaku lub rzepiku.
 • posiadają numer identyfikacyjny i wyrazili zgodę na wymianę korespondencji za pomocą PUE ARiMR.

Kto poza rolnikami indywidualnymi dostanie wypłatę dopłat do zbóż i roślin oleistych?

Wypłatą dopłat do zbóż objęte zostały również:

 • spółdzielnie produkcji rolnej,
 • spółdzielnie rolników.

Kto nie dostanie dofinansowania zbóż i roślin oleistych?

Wypłata dofinansowania zbóż i roślin oleistych nie może być wypłacona:

 • rolnikowi, który jest jednocześnie podmiotem skupującym zboża lub nasiona oleiste w związku z prowadzoną przez ten podmiot produkcją zwierzęcą w odniesieniu do sprzedaży danego rodzaju zbóż, rzepaku lub rzepiku, które zostały zakupione przez niego.

Komu rolnicy muszą sprzedać zboża i rośliny oleiste, by otrzymać pomoc?

Rolnik, by otrzymać wypłatę dopłat, powinien sprzedać ziarno:

 • osobie prowadzącej działalność w zakresie obrotu, skupu/przetwórstwa zbóż lub nasion oleistych,
 • osobie skupującej zboża lub nasiona oleiste w związku z prowadzoną produkcją zwierzęcą.

Do ilu hektarów wypłacana jest pomoc?

Maksymalna powierzchnia hektarów, do której dofinansowanie jest wypłacane, wynosi 300. W przypadku spółdzielni rolniczych jest obliczana w taki sam sposób jak przy opisanym wyżej dofinansowaniu kukurydzy, pszenicy i gryki.

Ile wynoszą stawki dopłat do kukurydzy, pszenicy i gryki?

Stawki dopłat do poszczególnych zbóż są uzależnione od gatunku rośliny oraz województwa i wynoszą:

image

Kiedy koniec wypłaty dopłat do zbóż?

FOTO: ARiMR

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: ARiMR

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
15. czerwiec 2024 13:09