ARiMR prowadzi kontrolę pól z satelity. Gdzie rolnik może sprawdzić jej wyniki?Canva/Kamila Szałaj
StoryEditorARiMR kontroluje rolników z satelity

ARiMR prowadzi kontrolę pól z satelity. Gdzie rolnik może sprawdzić jej wyniki?

01.12.2023., 16:30h
Od tego roku ARiMR prowadzi monitoring satelitarny pól rolników, którzy ubiegają się o płatności bezpośrednie. Gdzie rolnik może sprawdzić wyniki monitoringu dla swoich działek?

ARiMR kontroluje pola rolników z satelity

Od tego roku ARiMR prowadzi monitoring satelitarny na działkach rolnych zadeklarowanych przez rolnika we wniosku o dopłaty bezpośrednie i obszarowe. System służy do kontroli administracyjnych i wykorzystuje wykonywane co kilka dni zdjęcia satelitarne, które pozwalają na monitorowanie stanu pól uprawnych i obserwacje w zakresie uprawy roli, uprawy roślin, zbioru roślin, koszenia łąk, zbioru biomasy czy ugorowania. Pozwala również zidentyfikować gatunek uprawianych roślin.

W skrócie - dzięki zdjęciom satelitarnym ARiMR może obserwować, co dzieje się na danym polu i jakie zabiegi agrotechniczne są tam przeprowadzane.

Dopłaty bezpośrednie uzależnione od zdjęć satelitarnych. Gdzie rolnik sprawdzi wyniki monitoringu dla swoich pól?

Obecnie wyniki z monitoringu wykorzystywane są w kontrolach administracyjnych wniosków obszarowych i zostały udostępnione rolnikom w systemie PUE w dedykowanej zakładce Wyniki monitoringu satelitarnego. Pozyskane z satelity dane poddawane są automatycznej analizie przez system informatyczny, ułatwiają sprawdzanie deklaracji zawartych we wnioskach o przyznanie płatności i umożliwiają informowanie rolnika o stanie jego działek.

image

Wyniki monitoringu satelitarnego ARiMR

FOTO: K.Szałaj

Wśród oznaczeń są następujące terminy i ich objaśnienia:

  • Potwierdzona niezgodna - Wynik nie jest ostateczny, będzie weryfikowany podczas dalszych etapów kontroli administracyjnej. Nie musisz podejmować żadnych działań. Możesz jednak na dowód prowadzenia działalności rolniczej/uprawy przesłać zdjęcie geotagowane, co przyspieszy rozpatrywanie sprawy.
  • Potwierdzona zgodna - Potwierdzone prowadzenie działalności rolniczej.
  • Wymaga oceny - Nie należy podejmować żadnych działań. Informacja/wynik nie ma negatywnego wpływu na kwalifikowalność działki do płatności.
  • Brak wyników - Nie należy podejmować żadnych działań. Informacja/wynik nie ma negatywnego wpływu na kwalifikowalność działki do płatności.
  • Brak danych - Nie należy podejmować żadnych działań. Informacja/wynik nie ma negatywnego wpływu na kwalifikowalność działki do płatności.

- Jeśli dane zawarte przez rolnika we wniosku o przyznanie płatności zostaną w wyniku tej analizy potwierdzone, działka rolna uzyskuje zielone światło. Jeżeli informacje nie są zbieżne z deklaracją rolnika, system ostrzega go o ewentualnym niewywiązaniu się z zobowiązań oraz o potencjalnych nieprawidłowościach – informuje ARiMR w filmie opublikowanym na swojej stronie.

Dane z satelity niepełne? Rolnik wyjaśni sprawę za pośrednictwem aplikacji Mobilna ARiMR

System AMS jest co prawda wykorzystywany wewnętrznie w ARiMR, ale aby rozwiać wszelkie wątpliwości uwzględnia też możliwość przesyłania przez rolnika zdjęć działek w aplikacji Mobilna ARiMR.

- Zdjęcia te wykorzystują technologię GPS, dzięki czemu precyzyjnie wskazują miejsce ich wykonania. Są to tak zwane zdjęcia geotagowane – tłumaczy ARiMR i dodaje, że aplikacja do zdjęć geotagowanych (dostępna do pobrania na telefony komórkowe) może być wykorzystywana do potwierdzania szeregu zobowiązań/deklaracji rolników, nie tylko związanych z działaniami pomocowymi o charakterze obszarowym.

ARiMR może też wysłać do rolnika prośbę o wykonanie zdjęć geotagowanych potwierdzających np. występowanie danej uprawy na polu, istnienie jakiegoś obiektu na polu, zakupu maszyny/urządzenia czy realizacji wybranego zobowiązania. Możliwe będzie również przesłanie zdjęcia dokumentu, który może zostać wykorzystany w sprawie. Aplikacja Mobilna ARiMR ma być obligatoryjnie wykorzystana do potwierdzania, z inicjatywy samego rolnika, określonych zobowiązań w projektowanych ekoschematach, np. wywóz i przyoranie obornika.

Więcej na temat aplikacji Mobilna ARiMR i systemu monitorowania pól przeczytasz TUTAJ: 

image
Satelitarny monitoring pól rolników

Dopłaty bezpośrednie uzależnione od zdjęć satelitarnych. Aplikacja ARiMR przyspieszy wypłatę pieniędzy

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
28. luty 2024 10:10