Będą nowe dopłaty dla rolników, ale tylko dla wybranych. Jakie stawki do hektara?Canva/TPR
StoryEditorNowa pomoc dla rolników

Będą nowe dopłaty dla rolników, ale tylko dla wybranych. Jakie stawki do hektara?

13.06.2023., 15:24h
Będą kolejne dopłaty dla rolników. Jakie są warunki i stawki wsparcia? Gdzie i kiedy trzeba złożyć wniosek?

Rząd przyjął rozporządzenie w sprawie dopłat do gruntów ornych. Wsparcie otrzymają rolnicy, którzy obsiali lub obsadzili grunty materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany w plonie głównym.

Kto dostanie dopłaty do gruntów ornych?

O dopłaty będą mogli ubiegać się rolnicy:

  • którym został nadany numer identyfikacyjny;
  • którzy zakupili od 15 lipca 2022 r. do 15 czerwca 2023 r. materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych;
  • którzy posiadają gospodarstwo rolne.
  • którzy nie złożyli w tym roku wniosku o dopłaty do materiału siewnego

Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek o dopłaty?

Pomoc będzie udzielana na wniosek producenta rolnego, złożony do 14 sierpnia 2023 r. do biura ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Jakie będą stawki dopłat?

Wysokość pomocy będzie ustalana jako iloczyn stawki pomocy i deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku, z wyłączeniem upraw przeznaczonych na przedplon lub poplon, jednak nie większej niż 50 ha.

Wysokości stawek pomocy wynosi:

  • 200 zł na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych zbożami i mieszankami zbożowymi lub mieszankami  pastewnymi;
  • 300 zł na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych roślinami strączkowymi z wyłączeniem soi;
  • 500 zł na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych soją;
  • 1200 zł na 1 ha powierzchni gruntów ornych obsadzonych ziemniakami.

- W związku z destabilizacją sytuacji na światowych rynkach żywności i produktów rolnych spowodowaną agresją Federacji Rosyjskiej niezbędne podejmowanie działań zwiększających stabilność produkcji roślinnej. Jednym z czynników mogącym mieć wpływ na stabilizację tego rynku wydaje się być zwiększenie wymiany kwalifikowanego materiału siewnego – uzasadnia ministerstwo rolnictwa.

Szacuje się, że o pomoc wystąpi ok. 65 tys. rolników. Tyle w ubiegłym roku wpłynęło wniosków o dopłaty do materiału siewnego.

oprac. Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
30. maj 2024 10:14