Czy będzie coroczna waloryzacja dopłat bezpośrednich? Ministerstwo wyjaśniaMRiRW/arch./Canva
StoryEditorDopłaty bezpośrednie 2024

Czy będzie coroczna waloryzacja dopłat bezpośrednich? Ministerstwo wyjaśnia

01.07.2024., 09:00h
Rolnicy domagają się corocznej waloryzacji dopłat bezpośrednich. Bez tego część gospodarstw może ograniczyć produkcję. Czy jest więc szansa na podniesienie płatności w związku z inflacją?

Rolnicy wnioskują o waloryzację dopłat bezpośrednich

Rolnicy domagają się waloryzacji dopłat bezpośrednich. Przez wysoką inflację maleje pozycja tych płatności w budżecie gospodarstwa, a miały być istotnym uzupełnieniem rolniczych dochodów. Jeżeli dopłaty nie zostaną podwyższone, może ograniczyć to wydajność produkcyjną gospodarstw.  

- Dopłaty bezpośrednie powinny być utrzymane i corocznie waloryzowane – apeluje samorząd rolniczy w piśmie do ministra rolnictwa.

Ministerstwo przyznaje: płatności bezpośrednie od lat nie podlegały waloryzacji

W odpowiedzi Stefan Krajewski, wiceminister rolnictwa przyznaje, że płatności bezpośrednie od lat nie podlegały waloryzacji i pomimo zwiększania budżetu przeznaczonego na ten cel - ich skuteczność jako instrumentu wsparcia dochodu, w sytuacji rosnących kosztów i coraz częstszych kryzysów - maleje.

- W konsekwencji może to zagrażać celom wsparcia (również środowiskowym). Wypłacane wsparcie, pokrywające coraz mniejszą część wydatków może spowodować rezygnację z ubiegania się o płatności, a tym samym rozpoczęcie produkcji bez respektowania warunków i norm obowiązujących w ramach WPR – podkreśla Krajewski.

"Polska będzie zwracała uwagę na potrzebę zwiększenia poziomu wsparcia"

Wiceszef resortu zaznacza jednak, że pula środków finansowych na dopłaty określana jest na forum UE, podczas negocjacji wieloletniego budżetu UE.

-  Polska nie ma możliwości dowolnego zwiększania środków na ten cel. Niemniej jednak w dyskusji nad budżetem na kolejny okres Polska będzie zwracała uwagę na potrzebę zwiększenia poziomu wsparcia w ramach WPR – zapewnia Krajewski i dodaje, że obecnie Polska stara się w jak największym stopniu wykorzystać dostępne narzędzia w celu zwiększenia wysokości płatności bezpośrednich.

- Jednym z takich narzędzi jest możliwość transferu środków pomiędzy filarami WPR. Od 2023 r. poziom transferu z alokacji na rozwój obszarów wiejskich na alokacje na płatności bezpośrednie został zwiększony do 30% (kwota transferu wynosi ok. 396 mln EUR rocznie). Ponadto Polska stosuje dobrowolne przejściowe wsparcie krajowe finansowane z budżetu krajowego), w formie uzupełniającej płatności podstawowej oraz płatności niezwiązanej do tytoniu - tłumaczy wiceminister, podkreślając, że cele nowej WPR zorientowane są m.in. na rentowność i dochody gospodarstw rolnych.

image
Dopłaty bezpośrednie 2024

Prezes ARiMR zdradza, kiedy i jak będą wypłacane zaliczki za ekoschematy 2024

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
12. lipiec 2024 16:15