Uprawa na ugorzeEnvatoelements
StoryEditorDopłaty bezpośrednie

Czy rolnicy dostaną dopłaty ekologiczne do "ugoru z uprawą"?

30.05.2023., 10:30h
15 marca 2023 r. zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił z wnioskiem o objęcie płatnością 4% gruntów ugorowanych przymusowo w ramach wypełniania normy GAEC. Pismo zostało przekazane do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która rozpatrzyła je pozytywnie.

Do których upraw miały być dopłaty ekologiczne?

Z interpretacji KRIR przepisów ustalonych przez Komisję Europejską wynika, że uchylenie w zakresie możliwości prowadzenia w 2023 r. upraw na ugorze realizującym normę GAEC 8 miało przyczynić się do zniwelowania problemów dotyczących bezpieczeństwa żywnościowego. W świetle podjętej decyzji, dopłaty do powierzchni deklarowanych jako "ugór z uprawą" w rozporządzeniu objęły wyłącznie uprawy:

  • kukurydzy,
  • soi,
  • zagajników o krótkiej rotacji.

KRIR podkreśliła również, że z opinii MRiRW wynika, iż celem rozporządzenia nie miało być zawężenie możliwości prowadzenia upraw przeznaczonych na bezpośrednie cele żywnościowe. Dlatego zdaniem przedstawicieli izb, dokument powinien umożliwiać zadeklarowanie wszystkich upraw na gruntach ornych z wyłączeniem trzech powyższych. Jeżeli doszłoby do wprowadzenia takich zmian, to możliwe byłoby rozpatrzenie płatności innych niż podstawowe wsparcie dochodów.

Jakie zmiany zaszłyby w ekoschemacie po uwzględnieniu wniosku?

Jak wynika z pisma KRIR, po uwzględnieniu wskazanych uwag możliwe byłoby:

  • uwzględnienie uprawy do wyliczenia wielkości procentowej upraw w strukturze zasiewów w ramach działania "Zróżnicowana struktura upraw", co byłoby możliwe po zadeklarowaniu w ekoschemacie przez rolnika uprawy gruntów ugorowanych.

Dzięki takiej interpretacji deklarowany obszar uprawy przełożyłby się na realizację wymogów tej praktyki i w konsekwencji na wysokość wypłacanych sum pieniędzy z tytułu płatności ekologicznych. Ponadto zadeklarowana uprawa będzie uwzględniana do wyliczenia wielkości procentowej upraw w strukturze zasiewów oraz w wymogu dotyczącym stosowania zmianowania w ramach tego zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego.

Czy będzie dopłata do "ugoru z uprawą"?

Jak wynik z informacji przekazanych przez Centralę ARiMR zostaną wprowadzone zmiany w parametryzacji systemu składania wniosków w taki sposób, by możliwe było zadeklarowanie wszystkich gatunków i upraw z wyłączeniem kukurydzy, soi i zagajników o krótkiej rotacji.

Oprac. Justyna Czupryniak

źródło: KRIR

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
18. wrzesień 2023 09:10