Dobrostan zwierząt: szkolenie obowiązkowe dla każdego rolnika. Gdzie i do kiedy je odbyć?Justyna Czupryniak/Canva
StoryEditorDobrostan zwierząt

Dobrostan zwierząt: szkolenie obowiązkowe dla każdego rolnika. Gdzie i do kiedy je odbyć?

04.03.2024., 16:09h
Od tego roku rolnicy realizujący ekoschemat Dobrostan zwierząt muszą obowiązkowo się przeszkolić. Bez tego nie otrzymają dopłat bezpośrednich. Gdzie i do kiedy trzeba odbyć szkolenie? Czy trzeba za nie zapłacić?

Dobrostan zwierząt: rolnicy będą musieli odbyć szkolenie ws. ograniczania antybiotyków

Rolnikom, którzy będą ubiegać się o dopłaty bezpośrednie w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt przybędzie kolejny wymóg. Od kampanii 2024 r. będą zobowiązani do odbycia jednorazowego szkolenia z zakresu metod ograniczających stosowanie antybiotyków.

- Wprowadzenie obowiązku odbycia tego szkolenia wynika z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – wyjaśnia ARiMR.

Gdzie rolnik może odbyć szkolenie ws. ograniczania antybiotyków?

Ministerstwo rolnictwa informuje, w odpowiedzi na pismo izb Rolniczych, że szkolenia będzie realizowało Centrum Doradztwa Rolniczego (CDR) i wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego (ODR). Planuje się, że szkolenie dostępne będzie w trzech formach:

 • online, w której rolnik loguje się na platformę udostępnioną przez CDR/ODR i sam przechodzi szkolenie (ekrany ODL); ta forma szkolenia dostępna będzie 24 h/7 dni w tygodniu - po zakończeniu szkolenia rolnik otrzymuje w wersji elektronicznej zaświadczenie o ukończeniu szkolenia;
 • online, gdzie szkolenie jest prowadzone w postaci webinarium – po zakończeniu szkolenia rolnik otrzymuje w wersji elektronicznej zaświadczenie o ukończeniu szkolenia;
 •  ODR organizuje (w zależności od zainteresowania rolników) szkolenie w siedzibie oddziału, gdzie trener (przeszkolony doradca) prowadzi szkolenie dla grupy rolników – planuje się, że rolnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na wskazany adres e-mail.

Szkolenie ograniczaniu antybiotyków: do kiedy rolnik musi je odbyć?

Rolnik sam zdecyduje, z której formy szkolenia będzie chciał skorzystać. Szkolenie będzie bezpłatne dla rolników. Rolnicy, którzy zawnioskują o ekoschemat Dobrostan zwierząt w kampanii 2024 będą mogli odbyć szkolenie w trakcie realizacji ekoschematu czyli do 14 marca 2025 r., co pozwoli rolnikom na udział w szkoleniu w dogodnym terminie w ramach długiego okresu dostępności.

Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia o ograniczaniu antybiotyków do ARiMR

Obowiązkiem rolnika po odbyciu szkolenia będzie przesłanie do ARiMR za pośrednictwem portalu eWniosekPlus uzyskanego zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Jednostki doradztwa rolniczego realizują szkolenia w ramach zadań statutowych, MRiRW nie przeznaczyło na ten cel dodatkowych środków. Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami, aby spełnić warunek obowiązujący w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt ws. odbycia jednorazowego szkolenia z zakresu metod ograniczających stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej należy odbyć szkolenie organizowane przez jednostki doradztwa rolniczego (CDR/ODR). Szkolenia będą bezpłatne dla rolników.

Prywatni doradcy mogą organizować dodatkowe fakultatywne szkolenia dla rolników, którzy niezależnie od odbycia szkolenia organizowanego przez jednostkę doradztwa rolniczego będą jeszcze zainteresowani poszerzeniem swojej wiedzy w zakresie ograniczania stosowania antybiotyków w produkcji zwierzęcej.

Opisane wyżej kwestie związane ze szkoleniami wymaganymi w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt są uwzględnione w obecnie procedowanym projekcie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, który został przekazany na konsultacje społeczne w dniu 15 lutego br.

Dobrostan zwierząt: jakie są zasady ekoschematu?

Przypominamy zasady ogólne ekoschematu Dobrostan zwierząt:

 1. Rolnik musi posiadać siedzibę stada zwierząt odpowiedniego gatunku, zarejestrowaną zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, a w przypadku drobiu – numer zakładu drobiu.
 2. Wymogi odnoszące się do danej grupy zwierząt dotyczą wszystkich zwierząt tej grupy utrzymywanych w gospodarstwie rolnym.
 3. Zwierzęta objęte wymogami są oznakowane i zarejestrowane w komputerowej bazie danych ARiMR (IRZPlus) zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (jeśli dotyczy).
 4. Płatności naliczane są przez ARiMR co do zasady - do średniookresowej liczby zwierząt spełniających wymogi wariantu/praktyki w gospodarstwie, a w przypadku tuczników i drobiu rzeźnego – do liczby sztuk przekazanych do rzeźni).
 5. Rolnik realizujący interwencję dotyczącą dobrostanu zwierząt zobowiązany jest do jednorazowego odbycia szkolenia z zakresu metod ograniczających stosowanie antybiotyków (wymóg od 2024 r.).
 6. W odniesieniu do świń i bydła zastosowanie ma system punktowy polegający na możliwości wyboru przez rolnika z katalogu praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt – praktyk możliwych do realizacji w danym gospodarstwie; o wysokości płatności decyduje liczba punktów za stosowanie poszczególnych praktyk. Do każdej z praktyk przypisana jest odpowiednia liczba punktów, przy czym 1 pkt stanowi równowartość 22,47 EUR, tj. ok. 100 zł. Punkty są oparte na wyliczonych stawkach płatności stanowiących rekompensatę dodatkowych poniesionych kosztów i utraconych dochodów w wyniku realizacji danej praktyki.
 7. W przypadku owiec, kóz, koni i drobiu płatność przysługuje za realizację pakietu wymogów według stawki zł/szt.
 8. Rolnik posiada plan poprawy dobrostanu zwierząt (w odniesieniu do bydła wymóg ten dotyczy praktyk dobrostanowych polegających na zapewnieniu zwiększonej co najmniej o 20% lub co najmniej o 50% powierzchni bytowej w pomieszczeniach lub w budynkach oraz wariantu dotyczącego dobrostanu krów mamek utrzymywanych w systemie otwartym).

image
Dobrostan opasów bydła

Dobrostan zwierząt: zmiana ważnego terminu w ekoschemacie. Co zrobić, żeby nie stracić dopłat?

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
26. maj 2024 15:14