Dobrostan zwierząt: ważna zmiana terminu w ekoschemacieAndrzej Rutkowski
StoryEditorDobrostan opasów bydła

Dobrostan zwierząt: zmiana ważnego terminu w ekoschemacie. Co zrobić, żeby nie stracić dopłat?

18.01.2024., 13:09h
Ministerstwo rolnictwa wydłużyło termin na określenie w systemie IRZ Plus przeznaczenia bydła do opasu. Czasu jest jednak niewiele, więc jeśli rolnicy nie uzupełnią danych, stracą dopłaty.

Ekoschemat Dobrostan zwierząt: dopłaty dla 22 tysięcy rolników były zagrożone

To już pewne. Ministerstwo rolnictwa idzie na rękę rolnikom i zmienia ważny termin w ekoschemacie Dobrostan zwierząt. Nowelizacja przepisów w tej sprawie została przekazana do publikacji w Dzienniku Ustaw.

Zgłoszenie w IRZ kierunku użytkowania bydła przedłużone do 5 lutego​

To ważna informacja dla rolników wnioskujących o płatności do ekoschematu Dobrostan zwierząt w ramach wariantu Dobrostan opasów. Ministerstwo wydłużyło bowiem termin na określenie w systemie IRZplus przeznaczenia bydła do opasu do dnia 05 lutego 2024 r.​

Z analizy danych ARiMR wynika, że w 2023 roku, który jest pierwszym rokiem wdrażania w Polsce płatności dobrostanowych do bydła rzeźnego, wśród ok. 32 tys. rolników ubiegających się o wsparcie dobrostanowe do opasów ok. 70 proc. nie określiło kierunku użytkowania swoich zwierząt lub mogło popełnić błędy w tym zakresie.

Ministerstwo rolnictwa oceniło więc, że w tej sytuacji istnieje ryzyko wykluczenia rolników z płatności dobrostanowej w ramach wariantu Dobrostan opasów bydła. Chodzi o praktyki, które zapewniają podwyższone warunku dobrostanu oraz warunki i wymogi zgodnie z zapisami rozporządzenia dobrostanowego.

Ministerstwo: dzięki zmianie terminu rolnicy będą mogli dostać płatność do bydła

W związku z przedłużeniem terminu, Rolnicy, którzy w 2023 roku złożyli wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej w ramach wariantu Dobrostan opasów, a którzy nie wskazali w systemie IRZplus przeznaczenia bydła do opasu, mogą dokonać zmiany lub korekty w systemie IRZplus w zakresie określenia przeznaczenia tego bydła do opasu poprzez wybór jednego z kierunków użytkowania: mięsno – opasowy, mleczno – opasowy lub opasowy.

- Dzięki temu rolnicy będą mogli dostać płatność do bydła, dla którego realizowali praktyki podwyższające poziom dobrostanu zwierząt w ramach wariantu Dobrostan opasów zgodnie z przepisami rozporządzenia dobrostanowego, a dla którego nie określili dotychczas w IRZplus przeznaczenia tego bydła do opasu - tłumaczy ministerstwo rolnictwa w piśmie do Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Niemniej jednak należy pamiętać, że do 5 lutego zostało nieco ponad 2 tygodnie, więc czasu na uzupełnienie danych nie jest dużo. Warto się więc pospieszyć, by nie stracić dopłat.

Co z bydłem poddanym ubojowi lub sprzedanym?

Ministerstwo wyjaśnia, że zgodnie z podpisaną nowelizacją rozporządzenia do płatności zostanie także zakwalifikowane bydło poddane ubojowi do dnia 5 lutego 2024 r., w odniesieniu do którego do tego dnia rolnik nie określił w systemie IRZplus kierunku użytkowania lub ten kierunek określił bez uwzględnienia przeznaczenia tego bydła do opasu.

W przypadku zaś bydła sprzedanego do dnia 5 lutego 2024 r., w odniesieniu do którego do tego dnia rolnik nie określił w systemie IRZplus kierunku użytkowania lub ten kierunek określił bez uwzględnienia przeznaczenia tego bydła do opasu rolnik wnioskujący o płatność w ramach wariantu Dobrostan opasów powinien złożyć do ARIMR oświadczenie o opasaniu tego bydła w gospodarstwie do czasu jego sprzedaży.

O tych zmianach informowaliśmy Was w grudniu:

image
Dobrostan opasów bydła

Dobrostan zwierząt: zagrożone dopłaty dla tysięcy rolników. Będzie zmiana ważnego terminu w ekoschemacie

oprac. Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
28. maj 2024 05:35