Dodatkowe pieniądze dla rolników. Ale zostało mało czasu na złożenie wnioskówMagdalena Szymańska
StoryEditorDopłaty rolnicze

Dodatkowe pieniądze dla rolników. Ale zostało mało czasu na złożenie wniosków

31.08.2023., 11:30h
Jeszcze tylko do końca sierpnia rolnicy mogą składać wnios­ki o płatności dla małych gospodarstw, o zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego oraz rekompensaty za brak zapłaty za sprzedane produkty rolne

Płatność dla małego gospodarstwa

Przypominamy, że o płatność dla małego gospodarstwa może ubiegać się rolnik, który złożył wniosek o przyznanie dopłat bezpośrednich w tegorocznym naborze oraz uzyskał takie płatności w poprzednim roku albo jest następcą prawnym takiego rolnika oraz w dniu 31 maja 2023 r. był w posiadaniu (np. miał na własność, dzierżawił) nie więcej niż 5 ha użytków rolnych.

Rolnik wypełnia oświadczenie „Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”, którego wzór znajduje się na stronie internetowej Agencji, i je skanuje. Następnie musi zalogować się do aplikacji eWniosekPlus, wybrać wniosek o przyznanie płatności 2023 i przechodząc do sekcji „Załączniki”, wybrać pozycję Z0296 („Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”) i załączyć zeskanowane oświadczenie, potem w zakładce „Podsumowanie” potwierdzić poprawność danych i wysłać wniosek. Jeżeli wszystko będzie zrobione poprawnie, w zakładce „Wysłane” będzie widoczny wysłany wniosek.

Płatność dla małych gospodarstw (225 euro/ha) zastąpi wszystkie wnioskowane płatności bezpośrednie (podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów). Uzupełniająca płatność podstawowa lub płatność do tytoniu i płatności: ONW, ekologiczne, rolno-środowiskowo-klimatyczne, będą wypłacane dodatkowo.

Agencja uczula rolników, którzy dostarczyli do tej pory oświadczenie e-mailem lub w wersji papierowej do placówki ARiMR, aby złożyli je do końca sierpnia przez aplikację eWniosekPlus!

image
Pieniądze

Dopłaty dla małych gospodarstw: ostatni moment, aby otrzymać do 1125 euro

Zwrot akcyzy za paliwo rolniczego z wyższymi limitami

Kończący się 31 sierpnia drugi w tym roku nabór wniosków o zwrot akcyzy zawartej w cenie paliwa rolniczego jest dość szczególny. Rolnicy będą mogli w nim rozliczyć faktury:

  • dla użytków rolnych i bydła za okres od 1 lutego do 31 lipca br.,

  • dla świń, owiec kóz i koni za okres od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r.

Ponadto limit zwrotu dla gospodarstw, które spełniają definicję małego i średniego przedsiębiorstwa, wzrósł do 2 zł, dla większych, do 1,46 zł/l ON.

image
Paliwo rolnicze - nowe zasady

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2023. NOWE limity, stawki i wniosek [POBIERZ]

Rekompensata z Funduszu Ochrony Rolnictwa

Rolnicy, którzy nie otrzymali zapłaty za sprzedane produkty rolne podmiotom skupującym, które w 2022 r. stały się niewypłacalne, mogą złożyć wniosek o wypłatę rekompensaty w oddziale terenowym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, przesłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub za pośrednictwem platformy ePU AP. Do wniosku można załączyć faktury potwierdzające istnienie wierzytelności. Rekompensaty dotyczą jedynie nieprzedawnionych roszczeń.

Więcej o płatnościach dla małych gospodarstw pisaliśmy w numerze 33. „Tygodnika”, natomiast o tym, co się zmieniło w drugim naborze wniosków o zwrot akcyzy oraz jak i kto może złożyć wniosek o rekompensatę z FOR, można przeczytać w 32. numerze.

image
Fundusz Ochrony Rolnictwa

Ruszają odszkodowania z Funduszu Ochrony Rolnictwa: termin naboru, warunki, wniosek

Magdalena Szymańska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
29. luty 2024 18:42