Dopłaty bezpośrednie 2024: co się zmieni? O jakie płatności będą mogli ubiegać się rolnicy?Canva/Tygodnik Poradnik Rolniczy
StoryEditorDopłaty bezpośrednie 2024

Dopłaty bezpośrednie 2024: co się zmieni? O jakie płatności będą mogli ubiegać się rolnicy?

17.01.2024., 18:00h
Już niedługo rolnicy będą mogli ubiegać się o dopłaty bezpośrednie za 2024 rok. Co się zmieni? O jakie płatności będą mogli wystąpić? ARiMR wyjaśnia.

Już za dwa miesiące, od 15 marca rolnicy będą mogli ubiegać się o dopłaty bezpośrednie za 2024 rok. Zapytaliśmy więc ARiMR, o jakie dokładnie płatności będą mogli się starać i co się zmieni w zasadach ich przyznawania w stosunku do 2023 roku?

Dopłaty bezpośrednie 2024: o jakie płatności będą mogli ubiegać się rolnicy?

W odpowiedzi ARiMR poinformowała, że w kampanii 2024 r. nie przewiduje się wprowadzania większych zmian w porównaniu do kampanii 2023 r. Stosowane będą te same rodzaje płatności bezpośrednich, z wyjątkiem płatności dla małych gospodarstw (płatność była wprowadzona tylko na jeden rok). 

Tak więc rolnicy będą mogli ubiegać się o:

Płatności bezpośrednie:

 • podstawowe wsparcie dochodów
 • płatność redystrybucyjna
 • płatność dla młodych rolników
 • wsparcie dochodów związane z produkcją do zwierząt:
  • płatność do krów
  • płatność do bydła
  • płatność do owiec
  • płatność do kóz
 • wsparcie dochodów związane z produkcją do roślin:
  • płatność do buraków cukrowych
  • płatność do chmielu
  • płatność do lnu
  • płatność do konopi włóknistych
  • płatność do pomidorów
  • płatność do truskawek
  • płatność do ziemniaków skrobiowych
  • płatność do roślin pastewnych
  • płatność do roślin strączkowych na nasiona
 • schematy na rzecz klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt (ekoschematy):
  • obszary w roślinami miododajnymi
  • prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin
  • biologiczna ochrona upraw
  • retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych
  • rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi:
   • ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt
   • międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe
   • opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia
   • zróżnicowana struktura upraw
   • wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji
   • stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo
   • uproszczone systemy upraw
   • wymieszanie słomy z glebą
  • dobrostan zwierząt

Przejściowe wsparcie krajowe:

 • uzupełniająca płatność podstawowa
 • płatność niezwiązana do tytoniu

Dopłaty bezpośrednie 2024: co się zmieni?

ARiMR poinformowała, że planowane są następujące zmiany w zasadach przyznawania płatności w ramach ekoschematów:

 • w odniesieniu do ekoschematów obszarowych - utrzymanie możliwości weryfikacji realizacji dwóch praktyk w ramach Rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi, tj. Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji oraz Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo, na podstawie złożonego oświadczenia o wykonaniu ww. praktyk również, w sytuacji jeżeli rolnik nie będzie mógł wykonać zdjęcia geotagowanego.
 • w odniesieniu do ekoschematu Dobrostan zwierząt - wprowadzenie od 2024 r. nowej płatności dla rolników uczestniczących w krajowych systemach jakości (obecnie są to: system QMP dla bydła rzeźnego i system QAFP dla świń, kurcząt brojlerów i indyków rzeźnych) z tytułu obowiązujących w tych systemach ograniczeń w zakresie stosowania antybiotyków. 
 • jednocześnie od kampanii 2024 r. rolnicy realizujący ekoschemat Dobrostan zwierząt będą zobowiązani do odbycia jednorazowego szkolenia z zakresu metod ograniczających stosowanie antybiotyków. Wprowadzenie obowiązku odbycia tego szkolenia wynika z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Planowane są także zmiany dotyczące norm GAEC, o których piszemy TUTAJ:

image
Zmiany w GAEC – lepiej późno niż wcale

GAEC 6 i 7 na nowych zasadach. Co się zmieni? Co dalej z ugorowaniem, czyli GAEC 8?

image
Państwa UE za zawieszeniem ugorowania

Czy ugorowanie i norma GAEC 8 zostaną zawieszone na 2024 rok?

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. lipiec 2024 07:01