Dopłaty bezpośrednie 2024: ZMIANA terminu okrywy glebowejKatarzyna Sierszeńska
StoryEditorZmiany w GAEC 6

Dopłaty bezpośrednie 2024: ZMIANA terminu okrywy glebowej

30.05.2024., 12:38h
Ministerstwo rolnictwa zmienia termin utrzymania okrywy ochronnej gruntów ornych. Już od tego roku będzie nowy, jeden dla wszystkich upraw okres. Jaki?

GAEC 6: zmiana terminu okrywy ochronnej gleby

Ministerstwo rolnictwa wprowadza zmiany w normie GAEC 6, dotyczącej okrywy ochronnej gleby. Zniknie obowiązek utrzymania okrywy na gruntach ornych od 1 listopada danego roku do 15 lutego kolejnego roku. Będzie za to nowy, jeden dla wszystkich upraw okres: od dnia zbioru uprawy w plonie głównym do dnia 15 października roku, w którym dokonano zbioru tej uprawy w plonie głównym.

- Okrywę ochronną gleby utrzymuje się na powierzchni stanowiącej co najmniej 80% gruntów ornych wchodzących w skład gospodarstwa co najmniej od dnia zbioru uprawy w plonie głównym do dnia 15 października roku, w którym dokonano zbioru tej uprawy w plonie głównym – czytamy w projekcie rozporządzenia, które wczoraj zostało opublikowane w Rządowym Centrum Legislacji.

Natomiast w międzyrzędziach na plantacjach drzew owocowych okrywa ma być utrzymana co najmniej od 1 listopada danego roku do 15 lutego kolejnego roku.

GAEC 6: 4 tygodnie przerwy na siew

Wprowadzono również przepis, że w okresie utrzymania okrywy glebowej (od dnia zbioru uprawy w plonie głównym do 15 października danego roku), możliwa jest przerwa na wykonanie zabiegów agrotechnicznych przed siewem roślin ozimych, trwająca nie dłużej niż 4 tygodnie.

GAEC 6: jakie rośliny spełniają wymóg?

Jako spełnienie wymogów normy uznaje się m.in.: okrywę roślinną (trawy na gruntach ornych, międzyplony, wsiewki, rośliny bobowate drobnonasienne oraz ich mieszanki z trawami, uprawy główne znajdujące się do 15 października na polu), pozostawienie ścierniska, grunty pokryte resztkami pożniwnymi oraz samosiewami zebranej uprawy, mulczem.

Ministerstwo rolnictwa: glebę w tym okresie należy chronić

Ministerstwo rolnictwa uzasadnia wprowadzenie obowiązku utrzymania okrywy ochronnej gleby do dnia 15 października tym, że w okresie letnim, gdy gleba jest niepokryta roślinnością, jest szczególnie narażona na niekorzystne zjawiska pogodowe i oddziaływanie czynników zewnętrznych. Chodzi tu o wysokie temperatury, nawalne deszcze, erozję i inne, prowadzące m.in. do przyspieszenia procesów mineralizacji substancji organicznej, wymywania składników mineralnych, głównie biogenów (N i P) i degradacji struktury gleby.

- Dlatego glebę w tym okresie należy chronić i wprowadzić obowiązek utrzymania okrywy glebowej od dnia zbioru plonu głównego do dnia 15 października danego roku – tłumaczy ministerstwo rolnictwa.

Zmiana terminu okrywy będzie miała zastosowanie do wniosków składanych w trwającej kampanii 2024 r. Przepisy w tej sprawie wejdą w życie w ciągu najbliższych dni.

image
Dopłaty dla rolników

Czy więcej rolników dostanie dopłaty do dobrostanu zwierząt?

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
16. czerwiec 2024 17:57