Dopłaty bezpośrednieEnvatoelements/Canva
StoryEditorDopłaty bezpośrednie

Dopłaty bezpośrednie: Ile zaliczek wypłaciła już ARiMR?

20.10.2023., 08:34h
Trwa wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i obszarowych. Pieniądze sukcesywnie wpływają na konta rolników. Ile środków trafiło do gospodarzy?

Wypłata funduszy z płatności bezpośrednich i obszarowych rozpoczęła się 16 października 2023 r. Całość środków ma trafić na konta rolników do 30 listopada br., natomiast na 1 grudnia ustalono rozpoczęcie wypłaty płatności końcowych.

Ile płatności bezpośrednich i obszarowych trafiło do rolników?

Wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich i obszarowych przebiega sprawnie. W trakcie 4 dni na konta rolników trafiło łącznie 1,13 mld zł. Na tę sumę składają się:

  • 924,6 mln zł w ramach płatności bezpośrednich, które zostały przelane na konta 215 tys. rolników,
  • 203 mln zł w ramach zaliczek z tytułu ONW, które zostały przelane na konta 168 tys. gospodarzy.

Ile wniosków o dopłaty bezpośrednie złożyli rolnicy w 2023 r.?

W roku 2023 rolnicy złożyli łącznie 1,24 mln wniosków o dopłaty bezpośrednie. Suma środków przeznaczona na realizację zaliczek wynosi 17 mld zł.

Polscy rolnicy z najwyższymi zaliczkami

Polscy rolnicy od roku 2019 otrzymują zaliczki na najwyższym poziomie, który został dopuszczony w UE. Jak podaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w roku 2023 zaliczki będą wypłacane:

  • na poczet płatności bezpośrednich, w tym płatności dla małych gospodarstw oraz przejściowego wsparcia krajowego w wysokości 70%,
  • na poczet płatności ONW w wysokości 85%.

Pieniądze trafią na konta rolników, którzy spełniają warunki kwalifikowalności, także tych typowanych do kontroli na miejscu.

image
Dopłaty bezpośrednie

Dopłaty bezpośrednie: ARiMR wypłaciła 433 mln zł zaliczek. Ilu rolników dostało pieniądze?

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: ARiMR

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
22. czerwiec 2024 15:21