Dopłaty bezpośrednie na nowych zasadach Jakie zmiany szykuje rządPaweł Mikos + Canva
StoryEditoruproszczenia we wnioskach o dopłaty

Dopłaty bezpośrednie na nowych zasadach. Jakie zmiany szykuje rząd?

24.02.2024., 13:03h
Już 15 marca rusza nabór wniosków na dopłaty bezpośrednie za 2024 rok. Jak się okazuje, rolnicy będą mieli składać wnioski już na nowych zasadach. Rząd zapewnia, że zmiany oznaczają mniej biurokracji dla rolników. Ale co to oznacza w praktyce? Co się zmieni w składaniu wniosków o płatności bezpośrednie?

Dopłaty bezpośrednie: ma być mniej biurokracji dla rolników

Ministerstwo rolnictwa zaproponowało zmiany w rozporządzeniu „w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty podstawowego wsparcia dochodów, płatności redystrybucyjnej, płatności dla młodych rolników, płatności związanych z produkcją do powierzchni upraw i płatności związanych z produkcją do zwierząt i przejściowego wsparcia krajowego w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023– 2027”.

Zaproponowane w projektowanym rozporządzeniu zmiany mają na celu uproszczenie procesu wnioskowania o niektóre rodzaje dopłat bezpośrednich oraz ograniczenie obciążeń administracyjnych dla rolników związanych z procesem składania wniosków o płatności bezpośrednie, w szczególności związanych z obowiązkiem dostarczania niektórych dokumentów wraz z wnioskiem o przyznanie płatności.

Dopłaty dla młodych rolników: ARiMR sama sprawdzi ubezpieczenie społeczne rolnika

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) na podstawie informacji będących w jej posiadaniu oraz udostępnionych jej baz danych, w tym bazy danych KRUS i PESEL, jest w stanie zweryfikować podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie jako rolnik lub domownik przez rolnika wnioskującego o płatność dla młodych rolników oraz określić datę rozpoczęcia działalności rolniczej w przypadku małżonków wspólnie prowadzących gospodarstwo i ubiegających się o płatność dla młodych rolników, posiadających nadany numer PESEL. W związku z powyższym proponuje się, aby rolnik nie musiał przedstawiać dokumentów potwierdzających powyższe informacje.

Z danych ARiMR wynika, że w 2023 r. o płatność dla młodych rolników ubiegało się ok. 63 tys. beneficjentów.

Będzie łatwiej otrzymać dopłaty do krów, bydła czy owiec i kóz

Zdaniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, obecne przepisy przewidują zbyt szeroki zakres informacji dotyczących identyfikacji zwierząt wymaganych od rolnika do zgłoszenia do komputerowej bazy danych w systemie IRZ na potrzeby płatności związanych z produkcją do zwierząt. Dlatego ministerstwo rolnictwa proponuje ograniczenie zakresu tych informacji potrzebnych do uzyskania dopłat do krów, bydła.owiec czy kóz.

Z danych ARiMR wynika, że w 2023 r. o wsparcie związane do zwierząt ubiegało się ok. 353 tys. rolników.

Spółdzielnie rolników z nowym wzorem oświadczenia o lustrację

Resort rolnictwa proponuje także zmiana przepisów, która umożliwi spółdzielniom produkcji rolnej i spółdzielniom rolników ubiegającym się o płatność redystrybucyjną lub płatność związaną z produkcją do powierzchni upraw roślin pastewnych złożenie oświadczenia o poddaniu się badaniu lustracyjnemu. Wzór oświadczenia zostanie opracowany przez ARiMR i będzie zawierał dane spółdzielni, w tym numer KRS, nazwę podmiotu, który przeprowadził lustrację oraz datę jej przeprowadzenia.

Z danych ARiMR wynika, że w 2023 r. o płatność redystrybucyjną wystąpiło 269 spółdzielni.

Kiedy nowe prawo o dopłatach bezpośredni wejdzie w życie?

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie 15 marca 2024 r., czyli pierwszego dnia terminu składania wniosków o przyznanie płatności za 2024 r.

Jakie są stawki dopłat bezpośrednich za 2023 rok?

Warto także przypomnieć jakie były stawki poszczególnych dopłat bezpośrednich za 2023 rok. Oto dokładnie zestawienie poszczególnych płatności:

 • Podstawowe wsparcie dochodów do celów zrównoważoności (podstawowe wsparcie dochodów) - 502,35 zł/ha
 • Uzupełniające redystrybucyjne wsparcie dochodów do celów zrównoważoności (płatność redystrybucyjna) - 180,96 zł/ha
 • Uzupełniające wsparcie dochodów dla młodych rolników (płatność dla młodych rolników) - 280,33 zł/ha
 • Płatność do bydła - 343,46 zł/szt.
 • Płatność do krów - 439,41 zł/szt.
 • Płatność do owiec - 116,44 zł/szt.
 • Płatność do kóz - 47,84 zł/szt.
 • Płatność do roślin strączkowych na nasiona - 823,91 zł/ha
 • Płatność do roślin pastewnych - 471,53 zł/ha
 • Płatność do chmielu - 1 985,54 zł/ha
 • Płatność do ziemniaków skrobiowych - 1 501,05 zł/ha
 • Płatność do buraków cukrowych - 1 391,96 zł/ha
 • Płatność do pomidorów - 2 047,34 zł/ha
 • Płatność do truskawek - 1 237,42 zł/ha
 • Płatność do lnu - 463,10 zł/ha
 • Płatność do konopi włóknistych - 134,35 zł/ha
 • Płatność niezwiązana do tytoniu - grupa Virginia - 3,08 zł/kg
 • Płatność niezwiązana do tytoniu - grupa pozostałe - 3,08 zł/kg
 • Uzupełniająca płatność podstawowa - 77,97 zł/ha

Z kolei dopłaty do ekoschematów rolnicy poznali dopiero w drugiej połowie lutego 2024 rok. O tym ile otrzymają za poszczególne praktyki można przeczytać w artykule: Stawki ekoschematów: jakie dopłaty za międzyplony, plan nawożenia i wymieszanie obornika? TABELA

image
ARiMR wypłaca ekoschematy

Ekoschematy: kiedy pierwsi rolnicy dostaną pieniądze? ARiMR podaje datę!

wk
fot. Paweł Mikos + Canva

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
16. kwiecień 2024 09:00