Dopłaty bezpośrednie sprawniej wypłacane? ARiMR podpisała umowę na rozwój systemów informatycznychARiMR/Canva
StoryEditorDopłaty bezpośrednie

Dopłaty bezpośrednie sprawniej wypłacane? ARiMR podpisała umowę na rozwój systemów informatycznych

05.04.2024., 09:05h
Awarie aplikacji eWniosekPlus, IRZplus, eWoP czy opóźnione dopłaty? Te probelmy mogą się wkrótce skończyć. ARiMR podpisała z nową firmą umowę na utrzymanie i rozwój systemów informatycznych.

Rolnicy często skarżyli się na awarie aplikacji eWniosekPlus, IRZplus i eWoP. Były też problemy z wypłatą dopłat bezpośrednich. Pod koniec sierpnia 2023 roku ARiMR zerwała umowę z firmą odpowiedzialną za system informatyczny. Agencja tłumaczyła, że musiała to zrobić, bo pojawiło się ryzyko, że nie będzie można wypłacić rolnikom pieniędzy. Zagrożonych było w sumie 21 mld zł. 

- Podstawą rozwiązania umowy było wystąpienie ważnych przyczyn leżących po stronie wykonawcy, powodujących realne i istotne ryzyko braku możliwości wypłat na rzecz beneficjentów środków finansowych (dopłat bezpośrednich i obszarowych finansowanych w większości z budżetu Unii Europejskiej) w ramach kampanii 2023, w łącznej kwocie ok. 21 mld zł – zaznaczyła ARiMR i poinformowała, że zleciła obsługę systemu informatycznemu Asseco Poland.

ARiMR podpisała umowę na rozwój systemów informatycznych

Wczoraj, 4 kwietnia 2024 r. Agencja zawarła z Asseco Poland umowę na utrzymanie i rozwój systemów informatycznych. W imieniu ARiMR dokument podpisała zastępca prezesa Aneta Burghardt a wykonawcę reprezentował wiceprezes Sławomir Szmytkowski.

- Podpisana na dwa lata z Asseco Poland S.A. umowa ma zapewnić bieżące utrzymanie i dostosowywanie Systemów Informatycznych Agencji do zmieniających się regulacji prawnych, a w związku z tym m.in. terminową realizację płatności czy wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Wykonawca został wybrany w ramach postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, które zostało przeprowadzone w sposób sprawny - tłumaczy ARiMR.

Jakie aplikacje wchodzą w skład systemów informatycznych?

Systemy Informatyczne Agencji stanowią jedną z największych w Polsce komputerowych baz danych udostępnianych na potrzeby podmiotów i instytucji zewnętrznych oraz wykorzystywanych do obsługi mechanizmów pomocowych. W ich skład wchodzą aplikacje:

  • eWniosekPlus – umożliwia rolnikom składanie wniosków o płatności bezpośrednie przez internet;
  • IRZplus – pozwala posiadaczom zwierząt i podmiotom związanym z produkcją zwierzęcą na składanie w formie elektronicznej dokumentów związanych z identyfikacją i rejestracją zwierząt;
  • eWoP – służy do składania przez internet wniosków o wypłatę pomocy przyznanej na działania inwestycyjne i premiowe;
  • ZSZIK/IACSplus – obsługuje wnioski o płatności bezpośrednie dla ok. 1,4 mln beneficjentów.

image
Czy rolnicy dostaną dopłaty w terminie?

"Ryzyko braku wypłat dopłat bezpośrednich za 2023". ARiMR zrywa umowę z firmą odpowiedzialną za system informatyczny

oprac. Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
19. czerwiec 2024 05:48