7 interwencji pszczelarskichCanva/TPR
StoryEditorPszczoły

Dopłaty dla pszczelarzy 2024 wystartowały. Na co można dostać pieniądze?

20.11.2023., 11:30h
Ruszył nabór wniosków o wypłatę środków w ramach 7 interwencji pszczelarskich. Na co pszczelarze mogą dostać pieniądze?

Pieniądze dla pszczelarzy

20 listopada 2023 r. ruszył nabór wniosków o wypłatę środków finansowych w ramach 7 interwencji pszczelarskich. Pszczelarze na składanie wniosków mają prawie dwa miesiące, dlatego jest jeszcze czas na to, by zapoznali się z ofertą i przypomnieli sobie, na co mogą otrzymać fundusze.

Kto może ubiegać się o wypłatę dofinansowania w ramach 7 interwencji pszczelarskich?

O wypłatę dopłat w ramach 7 interwencji pszczelarskich mogą się ubiegać:

 • hodowcy pszczół,
 • zrzeszające pszczelarzy organizacje,
 • ośrodki doradztwa rolniczego,
 • jednostki naukowo-badawcze.

Wnioski należy składać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W ramach, których 7 interwencji pszczelarskich ARiMR prowadzi nabór?

Jak informuje ARiMR, nabór wniosków jest prowadzony w ramach 7 następujących interwencji pszczelarskich:

1. Wspieranie podnoszenia poziomu wiedzy pszczelarskiej (I.6.1):

 • dedykowane dla organizacji pszczelarskich i jednostek doradztwa rolniczego,
 • środki mogą być przeznaczone na organizację szkoleń dotyczących m.in. prowadzenia gospodarki pasiecznej, chorób pszczół, pożytków i produktów pszczelich,
 • koszty kwalifikowalne w ramach tej interwencji są szczegółowo określone, a refundacji może podlegać 100% poniesionych wydatków.

2. Inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych (I.6.2):

 • dedykowane indywidualnym pszczelarzom oraz organizacjom pszczelarskim składającym wnioski w ich imieniu,
 • środki mogą być przeznaczone na zakup nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej, np. miodarek, odstojników oraz uli lub ich elementów,
 • refundacja wynosi do 60 proc. kosztów netto, a maksymalna wysokość pomocy przekazanej beneficjentowi to 100 zł w przeliczeniu na jeden posiadany pień pszczeli, natomiast dofinansowanie na jednego hodowcę nie może przekroczyć 15 000 zł.

3. Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi (I.6.3):

 • dedykowane organizacjom pszczelarskim,
 • środki mogą być przeznaczone na zakup warrozobójczych produktów leczniczych – nie tylko weterynaryjnych, lecz także tych zawierających substancje czynne dopuszczone do stosowania w gospodarstwach ekologicznych,
 • zwrotowi podlega do 90 proc. kosztów netto zakupu lekarstw.

4. Ułatwienie prowadzenia gospodarki wędrownej (I.6.4):

 • dedykowane indywidualnym pszczelarzom,
 • środki mogą być przeznaczone na zakup nowego sprzętu, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki wędrownej, m.in. wag pasiecznych czy przyczep do przewozu uli,
 • pomoc jest przyznawana w formie refundacji do 60 proc. kosztów netto; limit wsparcia ustala się na podstawie wielkości gospodarstwa pszczelarskiego. 150 zł na jeden posiadany pień pszczeli otrzyma hodowca, który ma ich od 25 do 149. Tych pszczelarzy, którzy mają co najmniej 150 pni, obowiązuje stawka w wysokości 200 zł. Jednak w sumie nie mogą oni otrzymać więcej niż 40 tys. zł.

5. Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół (I.6.5):

 • dedykowana organizacjom zrzeszającym pszczelarzy,
 • środki mogą być przeznaczone na zakup: matek pszczelich z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry; odkładów lub pakietów pszczelich z matkami pochodzącymi z linii hodowlanych; a także odkładów lub pakietów pszczelich od producentów, którzy uzyskali rekomendację związków lub zrzeszeń pszczelarzy,
 • refundacji podlega do 70 proc. kosztów netto, a maksymalna kwota pomocy dla beneficjenta to 10 000 zł.

6. Wsparcie naukowo-badawcze (I.6.6):

 • dedykowane jednostkom naukowo-badawczym zajmującym się tematyką pszczelarską,
 • środki mogą być przeznaczone na prace poświęcone zdrowiu pszczół, jakości produktów pszczelich i innowacjom w gospodarce pasiecznej,
 • pomoc jest udzielana do wysokości limitu, który nie może przekroczyć 80 000 zł dla pojedynczego beneficjenta w danym roku pszczelarskim i jest przyznawana w formie refundacji do 100 proc. kosztów netto.

7. Wspieranie badania jakości handlowej miodu oraz identyfikacja miodów odmianowych (I.6.7):

 • dedykowane wyłącznie indywidualnym pszczelarzom,
 • środki mogą być przeznaczone na zakup analiz fizyko-chemicznych miodu lub analizy pyłkowej miodu,
 • refundacji podlega do 90 proc. kosztów, a limit to 10 tys. zł.

image
Pszczoły

Dopłaty dla pszczelarzy: Aż 7 naborów uruchomi ARiMR. Na co będą pieniądze?

oprac. Justyna Czupryniak

źródła: ARiMR

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
22. maj 2024 21:40