Dopłaty do buhaja: jaka stawka? Jakie warunki?D.Kolasińska
StoryEditorDopłaty do rolnictwa

5000 zł dopłaty do buhaja. Jakie warunki?

09.12.2023., 07:46h
Będą dopłaty do zakupu buhaja hodowlanego. Rząd przyjął rozporządzenie w tej sprawie. Jakie są warunki uzyskania pomocy?

Będą dopłaty do zakupu buhaja hodowlanego

Ministerstwo rolnictwa uruchamia dopłaty dla producentów bydła. Rolnicy otrzymają wsparcie w wysokości 5 tys. zł do zakupu czystorasowego buhaja rasy mięsnej w wieku powyżej 13 miesięcy.

- Rada Ministrów przyjęła zmianę rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zmienione rozporządzenie przewiduje uruchomienie pomocy w formie dofinansowania w kwocie 5 tys. zł do zakupu czystorasowego buhaja rasy mięsnej w wieku powyżej 13 miesięcy, dla którego wystawiono świadectwo zootechniczne, o którym mowa w art. 30 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 – poinformowało ministerstwo rolnitwa na Facebooku.

Dofinansowanie ma służyć pozyskaniu lepszych jakościowo cieląt i poprawie ich wartości genetycznej.

- Wpłynie to na krótszy okres opasu, lepszą wybojowość i walory kulinarne pozyskanej wołowiny, co przekłada się na opłacalność produkcji – wyjaśnia ministerstwo rolnictwa i dodaje, że produkcja bydła stała się to alternatywą dla rolników wycofujących się z produkcji trzody chlewnej czy mleka.

Resort zaznacza też, że otwieranie nowych rynków zbytku, rosnące spożycie w kraju, jak również zainteresowanie rolników tym kierunkiem produkcji zwierzęcej wymusza działania prorozwojowe i jednocześnie stabilizujące ten sektor.

Dopłaty do buhaja: jakie warunki?

Dopłaty w wysokości 5 tys. zł będą udzielane w formule pomocy de minimis do wysokości środków przewidzianych na ten cel w planie finansowym ARiMR. Wniosek o wsparcie trzeba będzie złożyć nie później niż do dnia 30 listopada danego roku. Do wniosku rolnik będzie musiał dołączyć:

  • dokument potwierdzający zakup buhaja;
  • kopię świadectwa zootechnicznego.

Stosunek liczby buhajów objętych pomocą do średniej liczby krów w gospodarstwie ma wynosić 1:30.

- Średnia liczba krów będzie ustalana jako iloraz liczby krów będących w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca w roku poprzedzającym rok, w którym został zakupiony buhaj, i liczby 12. Zgodnie z projektowanymi przepisami zakup danego buhaja będzie mógł zostać objęty pomocą tylko raz - czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenie.

Ministerstwo proponuje, aby producent rolny, który sprzeda buhaja, do którego otrzymał pomoc przed upływem 24 miesięcy od jego zakupu, był zobowiązany do zwrotu pomocy w wysokości proporcjonalnej do liczby miesięcy stanowiącej różnicę między liczbą 24 a liczbą miesięcy, które upłynęły od dnia jego zakupu.

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
23. luty 2024 22:25