Dopłaty do buhajów na lepszych warunkachBeata Dąbrowska
StoryEditorDopłaty

Dopłaty do buhajów na lepszych warunkach

05.06.2024., 16:30h
Do 30 listopada 2024 r. biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski o dopłaty do zakupu czystorasowych buhajów. Resort rolnictwa zmienił przepisy na korzyść rolników. O co chodzi?

Do których buhajów należą się dopłaty?

Dopłaty należą się jedynie do czystorasowych buhajów rasy mięsnej w wieku powyżej 13 miesięcy, dla których wystawiono świadectwo zootechniczne (powinno być zgodne z aktualnymi przepisami). Wsparciem są objęte zwierzęta zakupione w tym lub w poprzednim roku.

Jakie czynniki decydują o wysokości dopłat?

O wysokości pomocy zadecyduje nie tylko liczba zakupionych buhajów, ale także średnia liczba krów w gospodarstwie. Wysokość pomocy ustala się bowiem jako iloczyn kwoty 5000 zł i liczby zakupionych buhajów, ale ich liczba nie może być większa niż iloraz średniej liczby krów w gospodarstwie i liczby 15. Wcześ­niej zamiast 15 było 30, co powodowało, że rolnik przy tym samym średniorocznym stanie krów mógł otrzymać pomoc na mniej buhajów.

Średnią liczbę krów ustala się, dzieląc liczbę krów będących w posiadaniu rolnika w ostatnim dniu każdego miesiąca w roku poprzedzającym rok, w którym kupiono buhaja, i liczby 12. Dane te pozyskiwane są z IRZplus.

W przypadku gdy rolnik złożył wniosek o dofinansowanie buhajów kupionych w dwóch różnych latach kalendarzowych, wyliczenie ilorazu średniej liczby krów w gospodarstwie i liczby 15 przeprowadza się oddzielnie dla każdego roku.

Tak więc jeśli rolnik chce kupić buhaje w tym roku, może otrzymać dopłatę do więcej niż jednej sztuki, jeśli średnia liczba krów w jego gospodarstwie w ubieg­łym roku była nie mniejsza niż 30. Inaczej może otrzymać jedynie dopłatę do jednego buhaja. Więcej o tej pomocy pisaliśmy w numerze 14. „Tygodnika” na s. 10.

Magdalena Szymańska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
22. czerwiec 2024 04:22