Rolnicy produkujący drób i jaja mogą ubiegać się o dopłaty w związku z grypą ptaków.EnvatoElements
StoryEditorDopłaty dla rolników

Dopłaty do drobiu i jaj: kiedy i gdzie złożyć wniosek? Jakie są stawki?

06.06.2023., 13:14h
Rolnicy produkujący drób i jaja mogą ubiegać się o dopłaty w związku z grypą ptaków. Kto i na jakich warunkach otrzyma wsparcie? Jakie są stawki? Dlaczego część rolników uważa, że te dopłaty to nierówne traktowanie producentów drobiu?

ARiMR uruchamia nabór wniosków na dopłaty dla producentów jaj i drobiu w związku z grypą ptaków. 

Gdzie i kiedy rolnicy mogą złożyć wniosek o dopłaty do jaj i drobiu?

Wnioski będzie przyjmować ARiMR w terminie od 09.06.2023 r. do 30.06.2023 r. Do wniosku należy dołączyć kopie faktur i innych dokumentów wyszczególnionych w rozporządzeniu. 

Wnioski o udzielenie wsparcia należy składać w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego, na formularzach opracowanych przez ARiMR:

 • bezpośrednio w kancelarii właściwego OR ARiMR,
 • przesyłką, za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (tj. Poczty Polskiej), bądź operatora pocztowego innego niż operator wyznaczony, bądź firmy kurierskiej, nadaną na adres właściwego OR ARiMR,
 • przez platformę ePUAP lub za pośrednictwem usługi mObywatel.

Dopłaty zostaną wypłacone w terminie 21 dni od dnia wydania decyzji.

Dla kogo dopłaty do jaj i drobiu?

Pomoc ma trafić do rolników poszkodowanych przez grypę ptaków. Chodzi o producentów jaj i mięsa drobiowego dotkniętych wystąpieniem 392 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, które zostały wykryte i zgłoszone przez Polskę między dniem 29 grudnia 2019 r. a dniem 13 maja 2020 r. oraz między dniem 24 listopada 2020 r. a dniem 28 lipca 2021.

ARiMR zaznacza, że w odniesieniu do gospodarstwa i każdego z ww. okresów producent rolny może ubiegać się wyłącznie o jeden rodzaj wsparcia.​

Jakie są stawki dopłat dla rolników produkujących drób i jaja?

Producenci jaj wylęgowych otrzymają:

 • 6,948615 zł – za sztukę zniszczonego jaja wylęgowego gęsi objętego kodem CN0407 19 11,
 • 1,287126 zł – za sztukę zniszczonego jaja wylęgowego kaczki objętego kodem CN0407 19 19,
 • 0,699525 zł – za sztukę zaszeregowanego do niższej kategorii jaja wylęgowego gęsi objętego kodem CN 0407 19 11,
 • 0,74616 zł – za sztukę zaszeregowanego do niższej kategorii jaja wylęgowego kury nioski objętego kodem CN 0407 11 00.

Za zaszeregowanie do niższej kategorii jaja wylęgowego uważa się sprzedaż tego jaja wylęgowego po cenie netto niższej o co najmniej 20% niż:

 • 5,20 zł – za sztukę jaja wylęgowego gęsi objętego kodem CN 0407 19 11;
 • 0,89 zł – za sztukę jaja wylęgowego kury nioski objętego kodem CN 0407 11 00.

Producenci jaj otrzymają:

 • a) 0,242502 zł – za sztukę zniszczonego jaja spożywczego objętego kodem CN 040711 00,
 • b) 0,139905 zł – za sztukę jaja spożywczego zaszeregowanego do niższej kategorii objętego kodem CN 0407 11 00.

Producenci drobiu otrzymają:

 • 0,083943 zł – na dzień za kurę nioskę objętą kodem CN 0105 94 00,
 • 0,018654 – na dzień za brojlera objętego kodem CN 0105 94 00,
 • 0,195867 zł – na dzień za gęś objętą kodem CN 0105 99 20,
 • 0,046635 zł – na dzień za kaczkę objętą kodem CN 0105 99 10,
 • 0,074616 zł – na dzień za indyka objętego kodem CN 0105 99 30,
 • 0,018654 zł – na dzień za perliczkę objętą kodem CN 0105 99 50,
 • 0,065289 zł – na dzień za kurczę chowane na kurę nioskę objęte kodem CN 0105 94 00,
 • 0,018654 zł – na dzień za indyka z odchowalni objętego kodem CN 0105 99 30,
 • 0,018654 zł – na dzień za kaczkę z odchowalni objętą kodem CN 0105 99 10,
 • 0,009327 zł – na dzień za perliczkę z odchowalni objętą kodem CN 0105 99 50,
 • 0,055962 zł – na dzień za kurę nioskę reprodukcyjną objętą kodem CN 0105 94 00,
 • 0,317118 zł – na dzień za gęś reprodukcyjną objętą kodem CN 0105 99 20,
 • 0,009327 zł – na dzień za kaczkę reprodukcyjną objętą kodem CN 0105 99 10,
 • 0,09327 zł – na dzień za indyka reprodukcyjnego objętego kodem CN 0105 99 30,

Producenci drobiu niższej kategorii otrzymają:

 • 0,671544 zł – za kilogram brojlera zaszeregowanego do niższej kategorii objętego kodem CN 0105 94 00,
 • 2,089248 zł – za kilogram kaczki zaszeregowanej do niższej kategorii objętej kodem CN 0105 99 10,
 • 1,063278 zł – za kilogram indyka zaszeregowanego do niższej kategorii objętego kodem CN 0105 99 30.

Producenci drobiu, którym tucz uległ wydłużeniu otrzymają:

 • 0,382407 zł – na dzień tuczu trwającego po upływie normalnego okresu tuczu w odniesieniu do brojlera objętego kodem CN 0105 94 00,
 • 0,596928 zł – na dzień tuczu trwającego po upływie normalnego okresu tuczu w odniesieniu do gęsi objętej kodem CN 0105 99 20,
 • 0,065289 zł – na dzień tuczu trwającego po upływie normalnego okresu tuczu w odniesieniu do kaczki objętej kodem CN 0105 99 10,
 • 0,942027 zł – na dzień tuczu trwającego po upływie normalnego okresu tuczu w odniesieniu do indyka objętego kodem CN 0105 99 30,

Maksymalna liczba jaj i poszczególnych gatunków drobiu objęta rekompensatą wynosi:

 • w odniesieniu do jaj wylęgowych – 2 790 322
 • w odniesieni do jaj spożywczych – 53 106 280
 • w odniesieniu do niepodejmowania produkcji w przedłużonych okresach likwidacji - 51 988 729 zwierząt
 • w odniesieniu do sprzedaży zwierząt po obniżonej cenie ze względu na ograniczenia w przemieszczaniu w obszarach objętych ograniczeniami – 19 703 788 zwierząt
 • za straty związane z przedłużonymi okresami tuczu ze względu na ograniczenia w przemieszczaniu w obszarach objętych ograniczeniami – 1 311 337

Wydatki będą współfinansowane w 50% z budżetu Unii Europejskiej, w 50% z budżetu państwa.

Więcej na temat warunków dopłat do jaj i drobiu znajdziesz TUTAJ.

Rolnicy o dopłatach do drobiu i jaj: to nierówne traktowanie producentów drobiu

Dopłaty do drobiu i jaj spotkały się jednak z krytyką samorządu rolniczego. Pomoc ma być skierowana do gospodarstw, które objęte były ograniczeniami w okresie między 29 grudnia 2019 r. a 13 maja 2020 r. oraz między 24 listopada 2020 r. a 28 lipca 2021 r.

- Niezrozumiałe jest, dlaczego z rekompensat nie będą mogli skorzystać hodowcy, których gospodarstwo zostało objęte ograniczeniami po 28 lipca 2021 r. Rok 2021 był szczególnie trudny dla hodowców drobiu, odnotowano wówczas 403 ogniska grypy ptaków. Bardzo niekorzystnym zjawiskiem było zmutowanie się wirusa i jego zaadaptowanie się do innych warunków niż chłodne i wilgotne powietrze, przez co ogniska grypy ptaków pojawiały się nawet w miesiącach letnich. Dodatkowo producenci drobiu borykali się ze znaczącymi wzrostami cen pasz i energii. W ubiegłym roku ognisk grypy ptaków było znacznie mniej - 68, lecz w bieżącym roku liczba ta może być znowu większa, ponieważ tylko w pierwszej połowie roku potwierdzono ich aż 59 – zwróciła uwagę Wielkopolska Izba Rolnicza.

W ocenie samorządu rolniczego wątpliwości budzi kierowanie pomocy tylko do tych gospodarstw, które zostały objęte ograniczeniami w wyżej wskazanym okresie. Jest to w ocenie WIR nierównym i niesprawiedliwym traktowaniem producentów drobiu. Stąd wniosek, aby pomoc skierowana była również do tych podmiotów, które objęte zostały ograniczeniami związanymi z ptasią grypą po 28 lipca 2021 r.

Grypa ptaków pochłonęła miliony sztuk drobiu w Polsce

W Polsce w 2020 roku wykryto 51 ognisk grypy ptaków. W 2021 roku stwierdzono łącznie 403 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków. Łącznie utrzymywane było w nich ponad 14,2 mln sztuk drobiu. W 2022 roku ognisk było 68 ognisk. Łącznie utrzymywane było w nich ponad 2,07 mln sztuk drobiu. Natomiast w tym roku ognisk było 58. Utrzymywano w nich prawie 1 mln sztuk drobiu.

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
18. wrzesień 2023 14:42