Dopłaty do materiału siewnego na nowych zasadach. Jakie stawki na 2023 i 2024 rok?Canva
StoryEditorDopłaty do materiału siewnego

Dopłaty do materiału siewnego na nowych zasadach. Jakie stawki na 2023 i 2024 rok?

28.11.2023., 10:49h
Ministerstwo rolnictwa ustaliło sztywne stawki dopłat do materiału siewnego, które będą obowiązywały od 2023 roku i w kolejnych latach. Na jakie pieniądze mogą liczyć rolnicy? Jakie uprawy będą objęte wsparciem?

Ministerstwo rolnictwa wprowadza zmiany w dopłatach do materiału siewnego. Od tego roku stawki dopłat będą sztywne i określone z góry. Do tej pory rolnicy dowiadywali się o wysokości dopłat około pół roku po złożeniu wniosku. Teraz już przed złożeniem wniosku będą wiedzieć, na jakie wsparcie mogą liczyć. 

- W porównaniu do dotychczas obowiązującego rozwiązania planuje się, aby określone w projektowanym rozporządzeniu stawki dopłat obowiązywały bez wskazywania czasu i były z góry znane przez rolników zainteresowanych dopłatami – wyjaśnia ministerstwo rolnictwa w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia. 

Jakie stawki dopłat do materiału siewnego na 2023 rok i kolejne lata?

Ministerstwo chce, by stawki na kolejne lata były takie same, jak w 2022 roku. Stawka dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym została ustalona na czas nieokreślony i będzie wynosić:

 • 65 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych;
 • 115 zł – w przypadku roślin strączkowych;
 • 350 zł – w przypadku ziemniaków.

Stawka dopłaty do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych ekologicznym materiałem siewnym została ustalona na czas nieokreślony i będzie wynosić:

 • 78 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych 
 • 138 zł – w przypadku roślin strączkowych;
 • 420 zł – w przypadku ziemniaków.

Do jakich gatunków przysługują dopłaty do materiału siewnego?

Dla naborów od 2024 roku resort rolnictwa określił też (w innym projekcie rozporządzenia) listę gatunków konwencjonalnych i ekologicznych, do których przysługuje dopłata. Są takie same, jak w poprzednich naborach, z tym jednaj zastrzeżeniem, że mają obowiązywać na czas nieokreślony, czyli w kolejnych latach.

Są to:

 • w przypadku zbóż:
  • jęczmień,
  • owies nagi,
  • owies szorstki,
  • owies zwyczajny,
  • pszenica orkisz,
  • pszenica twarda,
  • pszenica zwyczajna,
  • pszenżyto,
  • żyto;
 • 2)     w przypadku roślin strączkowych:
  • bobik,
  • groch siewny (odmiany roślin rolniczych),
  • łubin biały,
  • łubin wąskolistny,
  • łubin żółty,
  • soja,
  • wyka siewna;
 • 3)     ziemniak.

- Gatunki objęte systemem dopłat są istotne z gospodarczego punktu widzenia oraz stanowią ważny element strategii produkcji rolniczej w kraju, natomiast wykorzystanie w gospodarstwie kwalifikowanego materiału siewnego tych gatunków jest na niskim poziomie – zaznacza ministerstwo.

W jakim terminie rolnik może ubiegać się o dopłatę do materiału siewnego?

Termin składania wniosków o przyznanie dopłaty przypada od dnia 25 maja do dnia 10 lipca danego roku kalendarzowego. Wsparcie obejmuje nasiona kupione od dnia 15 lipca poprzedniego roku do dnia 15 czerwca roku, w którym prowadzony jest nabór. Wnioski przyjmuje ARiMR.

75 mln zł na dopłaty do materiału siewnego dla 65 tysięcy rolników

Co roku na dopłaty do materiału siewnego zaplanowana jest stała kwota 75 mln zł. Od 2024 roku wydatki na dopłaty będą realizowane do wysokości zaplanowanych na ten cel środków w budżecie państwa. Resort rolnictwa szacuje, że o wsparcie będzie ubiegać się, tak jak dotychczas ok. 65 tysięcy rolników. 

image
Dopłaty do materiału siewnego

Dopłaty do materiału siewnego: rolnicy czują się oszukani."Brak jakiegokolwiek zwrotu"

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
19. luty 2024 16:16