Dopłaty do materiały siewnego: czy będzie ponowny nabór wniosków?arch.
StoryEditorWyższe dopłaty do materiału siewnego

Dopłaty do materiały siewnego: czy będzie ponowny nabór wniosków?

18.08.2023., 10:35h
Rolnicy domagają się przywrócenia terminu składania wniosków o dopłaty do materiału siewnego. Wystąpili już w tej sprawie do ministra rolnictwa. Jakie przedstawili argumenty?

Dopłaty do materiału siewnego: wnioski o wyższe wsparcie złożyło dużo mniej rolników

14 sierpnia ARiMR zakończyła przyjmowanie wniosków o wyższe dopłaty do materiału siewnego. O to dofinansowanie wystąpiło 49 tysięcy rolników. To o 16 tysięcy mniej niż ubiegało się w latach poprzednich i o 12 tysięcy mniej niż w naborze prowadzonym między 25 maja a 10 lipca 2023 r. Przypomnijmy, że aby otrzymać wyższe dopłaty do materiału siewnego, należało wycofać dokumenty złożone właśnie między 25 maja a 10 lipca 2023 r.

Izby rolnicze: przez żniwa rolnicy nie zdążyli złożyć wniosków o dopłaty na czas

Samorząd rolniczy ocenia jednak, że rolnicy mieli za mało czasu, by ubiegać się o wyższe wsparcie. 

- Obecnie trwają żniwa, a obowiązki związane z pracami polowymi obciążają rolników. Dlatego też, ustalony termin 14 sierpnia 2023 roku okazał się niewykonalny dla części z nich - tłumaczy Wiktor Szmulewicz, szef Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Rolnicy chcą przywrócenia naboru wniosków o dopłaty do materiału siewnego

Dlatego prezes KRiR zaapelował do ministra rolnictwa z prośbą o przywrócenie i przesunięcie terminu naboru wniosków na dzień 31 sierpnia 2023 roku, co pozwoliłoby rolnikom w pełni skorzystać z tej formy wsparcia.

Jakie będą wyższe stawki dopłat do materiału siewnego?

Wysokość pomocy będzie obliczana jako iloczyn stawki pomocy i deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni gruntów ornych nie większej niż 50 ha obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym z wyłączeniem upraw przeznaczonych na przedplon lub poplon.

Stawki dopłat:

  • 200 zł/ha gruntów ornych obsianych zbożami i mieszankami zbożowymi lub mieszankami pastewnymi;
  • 300 zł/ha gruntów ornych obsianych roślinami strączkowymi (z wyłączeniem soi);
  • 500 zł/ha gruntów ornych obsianych soją;
  • 1200 zł/ha gruntów ornych obsadzonych ziemniakami.

Budżet na taką pomoc wynosi 210 mln zł. Gdy kwota z wniosków o pomoc przekroczy ten limit, będzie zastosowany współczynnik korygujący.​

Jakie gatunki są objęte dopłatami do materiału siewnego?

Jak informuje ARiMR, z takiego wsparcia będzie mógł skorzystać rolnik, który między 15 lipca 2022 r. a 15 czerwca 2023 r  nabył materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych:

  • Zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna, orkisz), pszenżyto, żyto;
  • Rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
  • Ziemniak.

Nie wszystkim się to jednak opłaci. Dlaczego? Otóż nowe dopłaty przysługują tylko do 50 ha obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym. W poprzednim naborze takiego limitu nie było. W związku z tym jeśli rolnik ma np. 200 hektarów zbóż, to w nowym naborze dostanie 10 tys. zł. W starym dostałby ok. 13 tys. zł, choć należy pamiętać, że w zakończonym 10 lipca  naborze maksymalny limit pomocy uzależniony jest od kwoty pomocy de minimis, która nie może przekroczyć 20 000 euro w okresie trzech lat. Poza tym nie znamy dokładnych stawek starego naboru - zostaną one dopiero ogłoszone. W zeszłym roku było to ​65 zł do hektara zboża, 115 zł do roślin strączkowych i 350 zł do ziemniaków.

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
30. listopad 2023 21:05