Dopłaty do nawozów i zbóż: są problemy z fakturamPWR/Canva
StoryEditorPytania o faktury za nawóz i zboża

Dopłaty do nawozów i zbóż: są problemy z fakturam

26.07.2023., 17:30h
Rolnicy wciąż jeszcze mogą składać wnioski o dopłaty do nawozów oraz dopłaty do zbóż. Jednak część z nich ma problemy z interpretacją prawa w zakresie załączanych do wniosku faktur. Co w sytuacji, gdy dwóch rolników kupiło nawóz na jedną fakturę? Czy obaj mogą otrzymać pieniądze? Czy rolnik ryczałtowy może wystawić fakturę za sprzedane zboże innemu rolnikowi ryczałtowemu?

Dwóch rolników kupiło nawóz na jedną fakturę. Czy obaj dostaną dopłaty do nawozów?

Zgłosili się do naszej redakcji rolnicy, którzy zakupili nawóz azotowy w grudniu ubiegłego roku. Ponieważ ich gospodarstwa sąsiadują ze sobą, zamówili jeden transport, wzięli też jedną fakturę na te nawozy. Czy jest szansa, aby obaj mogli skorzystać teraz z dopłat do nawozów?

Nie mogą dokonać korekty faktury, ponieważ w grudniu kupili nawóz jeszcze bez VAT. Jak wyjaśnia ARiMR, w świetle obowiązujących przepisów ubiegającym się o dopłaty do nawozów mineralnych (innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez w ramach trwającego) może być w tym przypadku jedynie ten rolnik, na którego została wystawiona faktura – oczywiście wówczas, gdy spełnia pozostałe warunki przyznania tej pomocy.

Czy rolnik ryczatłowy może wystawić fakturę za zboże na innego rolnika ryczałtowego

Z kolei w przypadku dopłat do zbóż i nasion oleistych Agencja uwzględni też faktury w sytuacji, gdy rolnik sprzedaje zboże innemu rolnikowi, który prowadzi produkcję zwierzęcą.

Nasi czytelnicy pytają, co w sytuacji, gdy obie strony transakcji są rolnikami ryczałtowymi. Jak poinformowała „Tygodnik” Krajowa Izba Podatkowa, w takiej sytuacji sprzedający może wystawić kupującemu fakturę bez VAT wystawianą przez korzystającego ze zwolnienia z VAT ze względu na rodzaj prowadzonej działalności (na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy o VAT).

Taka faktura powinna zawierać następujące elementy:

  • datę wystawienia,
  • numer kolejny,
  • nazwę podatnika i nabywcy oraz ich adresy,
  • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
  • ilość i miarę towarów lub usług,
  • cenę jednostkową,
  • kwotę należności ogółem,
  • przepis, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie od podatku.

Aby ARiMR mogła uwzględnić taką fakturę, powinna ona zawierać PESEL albo NIP kupującego.

Zgodnie z art. 106b ust. 3 ustawy o VAT, podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż zwolnioną, jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Przypominamy, że w przypadku dopłat do sprzedaży zbóż i roślin oleistych termin sprzedaży wydłużono do 15 lipca, natomiast składanie wniosków do 31 lipca.

image
OSTATNI DZWONEK na dopłaty do zbóż

Rolnicy muszą się pospieszyć, aby dostać dopłaty do zbóż

Do końca lipca trwa również nabór wniosków o dopłaty do nawozów.

image
Nawozy mineralne

Dopłaty do nawozów: rolnicy muszą się pospieszyć, żeby dostać pieniądze

Magdalena Szymańska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. czerwiec 2024 01:32