Ilu rolników dostało dopłaty do nawozów?Tygodnik Poradnik Rolniczy
StoryEditorIlu rolników dostało dopłaty do nawozów?

Dopłaty do nawozów: już 1,28 mld złotych trafiło do rolników. Ale połowa wciąż czeka

19.09.2023., 16:27h
Dopłaty do nawozów płyną do rolników szerokim strumieniem. W ciągu 8 dni ARiMR przekazała 1,28 mld zł wsparcia. Ale na przelewy czeka jeszcze 180 tys. gospodarstw. Kiedy je dostanie?

180 tysięcy rolników czeka na dopłaty do nawozów 

ARiMR od 11 września 2023 r. wypłaca dopłaty do nawozów. Przez ponad tydzień na konta ponad 170 tys. rolników trafiło prawie 1,28 mld zł. To oznacza, że prawie połowa rolników, którym należy się wsparcie już je otrzymała. Na wsparcie wciąż czeka 180 tys. rolników.

W sumie o dopłaty do nawozów wystąpiło w tym roku ok. 350 tys. rolników, głównie z Mazowsza, Lubelszczyzny i Wielkopolski. Nabór wniosków zakończył się 31 lipca 2023 r.

Do kiedy ARiMR ma czas na wypłatę dopłat do nawozów?

Na wypłatę dopłat do nawozów ARiMR ma czas do 31 grudnia 2023 roku. Taki termin zastrzegła Komisja Europejska. Ale minister rolnictwa Robert Telus zapewnia, że pieniądze trafią na konta rolników dużo szybciej.

Jakie są stawki dopłat do nawozów?

Rolnicy otrzymają dopłaty w wysokości 500 zł do hektara upraw rolnych oraz 250 zł do hektara łąk i pastwisk. Pomoc przysługuje do 300 ha.

Jak ARiMR wyliczy rolnikowi dopłatę do nawozów?

ARiMR informuje, że do wyliczenia wysokości dopłaty zastosuje specjalny dwustopniowy algorytm.

Po pierwsze, deklarowaną przez producenta rolnego we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r. powierzchnię upraw rolnych (nie większą niż 300 ha) ARiMR pomnoży przez 500 zł (w przypadku upraw rolnych) bądź 250 zł (w przypadku łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych (z wyłączeniem powierzchni, na które przyznano pomoc finansową w ramach PROW 2014–2020 za realizację zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, w ramach których obowiązuje całkowity zakaz nawożenia).

Po drugie, ARiMR ustali iloczyn liczby ton nawozów mineralnych (innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez) i różnicy pomiędzy ceną za tonę tych nawozów zakupionych w określonym przepisami przedziale czasowym a średnią ceną danego typu nawozu mineralnego ogłoszoną w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Otrzymane wyniki zostaną porównane, a mniejsza z otrzymanych kwot trafi do rolnika. Tak będzie, jeśli zapotrzebowanie, które wyniknie ze złożonych wniosków, wyniesie nie więcej niż 4,7 mld zł. W innym przypadku zastosowany zostanie współczynnik korygujący.

Jakie są średnie ceny nawozów przyjęte przy dopłatach do nawozów?

Podobnie jak to było w poprzedniej pomocy do nawozów, wysokość wsparcia zależy od średniej ceny danego typu nawozu ogłoszonej przez ministra rolnictwa. Jak kształtują się te ceny, podajemy w tabeli.

image

Średnie ceny nawozów wg MRiRW

FOTO: Tygodnik Poradnik Rolniczy

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. czerwiec 2024 00:51