Dofinansowanie zakupu nawozówDofinansowanie zakupu nawozów
StoryEditorNawozy mineralne

Dopłaty do nawozów: rolnicy muszą się pospieszyć, żeby dostać pieniądze

26.07.2023., 12:30h
Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez dobiega końca. Rolnicy mają niespełna 6 dni na złożenie deklaracji.

Do kiedy trwa nabór wniosków o przyznanie dofinansowania zakupu nawozów?

Pierwszym terminem, który miał kończyć nabór wniosków o przyznanie dofinansowania zakupu nawozów mineralnych, był 14 lipca 2023 r. Termin składania wniosków został jednak wydłużony do 31 lipca 2023 r. i wtedy wszystkie wnioski muszą być już złożone.

Czy okres zakupu nawozów został wydłużony przez KE?

Komisja Europejska wydłużyła również początkowy okres zakupu nawozów podlegający dofinansowaniu. Obecnie o wypłatę środków pieniężnych mogą starać się wszyscy rolnicy, którzy kupili nawóz w dniach od 16 maja 2022 r. do 15 maja 2023 r., wcześniej był termin końcowy, został wyznaczony na 31 marca.

Ile rolników złożyło wnioski o przyznanie dofinansowania zakupu nawozów?

Jak wynika z informacji przekazanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, obecnie ponad 317 tys. rolników zdecydowało się na złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania zakupu nawozów mineralnych.

W jaki sposób składać wnioski o dofinansowanie zakupu nawozów?

Wnioski o dofinansowanie zakupu nawozów mogą być dostarczane na 4 sposoby:

 • bezpośrednio do placówek,
 • za pośrednictwem platformy ePUAP,
 • poprzez usługę mObywatel na stronie gov.pl,
 • wysłane rejestrowaną przesyłką pocztową.

Dniem złożenia wniosku będzie ten, w którym przesyłka została wysłana.

Rolnicy, z których regionów Polski złożyli najwięcej wniosków?

W trwającym naborze najwięcej wniosków wpłynęło od rolników z następujących regionów Polski:

 • Mazowsza,
 • Lubelszczyzny,
 • Wielkopolski.

Kto może starać się o wypłatę dofinansowania nawozów?

O wypłatę dofinansowania mogą starać się rolnicy, którzy prowadzą:

 • mikroprzedsiębiorstwa,
 • małe przedsiębiorstwa,
 • średnie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie zakupu nawozów jest dedykowane powyższym producentom rolnym w związku z trwającą w Ukrainie wojną, z której powodu mogli utracić płynność finansową.

Jakie warunki musieli spełnić rolnicy, by otrzymać dofinansowanie zakupu nawozów?

Wnioskodawcy zainteresowani otrzymaniem wypłaty dopłat do zakupu nawozów mineralnych musieli:

 • złożyć wcześniej wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r.,
 • mieć numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Od kogo rolnicy musieli kupić nawóz, by dostać dofinansowanie?

Rolnicy, którzy chcieli otrzymać dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe zawierające magnez, musieli je kupić od podmiotów sprzedających:

 • prowadzących działalność w zakresie obrotu lub sprzedaży nawozów.

Konieczne było również dołączenie do wniosku:

 • kopii faktur,
 • duplikatów faktur,
 • imiennych dokumentów księgowych potwierdzających transakcję.

Jak obliczana jest stawka dofinansowania zakupu nawozów?

Stawka dofinansowania zakupu nawozów jest obliczana na podstawie dwustopniowego algorytmu. Działanie wykonywane podczas obliczeń polega na pomnożeniu deklarowanej przez rolnika powierzchni upraw rolnych, którą podał we wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich za rok 2023, która nie może być wyższa niż 300 ha przez jedną z dwóch stawek:

 • 500 zł – w przypadku upraw rolnych,
 • 250 zł – w przypadku łąk i pastwisk oraz traw na gruntach ornych z wyłączeniem powierzchni, na które przyznano pomoc finansową w ramach działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za realizację zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych, w ramach których obowiązuje całkowity zakaz nawożenia.

Następnie ustala się iloczyn ton nawozów mineralnych, innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez, i różnicę pomiędzy ceną za tonę tych nawozów zakupionych w określonym przepisami przedziale czasowym a średnią ceną danego typu nawozu mineralnego ogłoszoną w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Na koniec otrzymane wyniki są porównywane. Mniejsza z kwot jest tą, która będzie wypłacona rolnikowi. Tego typu obliczenia znajdą swoje 1zastosowanie, jeżeli łączna suma złożonych wniosków nie będzie wyższa niż 4,7 mld zł, natomiast jeśli zostanie przekroczona, będzie wprowadzony współczynnik korygujący.

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: gov.pl

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
09. grudzień 2023 13:45