Dopłaty do paliwa rolniczego: jaka będzie stawka w 2024 roku?Katarzyna Sierszeńska
StoryEditorZwrot akcyzy za paliwo 2024

Dopłaty do paliwa rolniczego: jaka będzie stawka w 2024 roku?

05.12.2023., 10:54h
Ministerstwo rolnictwa zaproponowało stawkę zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w 2024 roku na ubiegłorocznym poziomie. Ale jest szansa na wyższą dopłatę do paliwa. Minister Anna Gembicka wystąpiła w tej sprawie o zgodę do Komisji Europejskiej.

Jaka stawka zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w 2024 roku?

4 grudnia br. w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów ukazała się zapowiedź rozporządzenia w sprawie stawki zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze w 2024 r. 

- Mając na uwadze ustaloną w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 kwotę 1,67 mld zł przeznaczoną na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego i jego wypłatę, w projekcie rozporządzenia proponuje się stawkę zwrotu części podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego w wysokości 1,46 zł - informuje wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik. 

Jest szansa, że rolnicy otrzymają 2 zł zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze

Natomiast 30 listopada minister rolnictwa Anna Gembicka podczas konferencji poinformowała, że wystąpiła do Komisji Europejskiej z wnioskiem możliwość zastosowania stawki dopłaty do paliwa rolniczego na poziomie 2 zł w 2024 r.

- Skierowałam pismo do Dyrekcji ds. Konkurencji w Komisji Europejskiej dotyczące możliwości zastosowania przedłużenia na przyszły rok stawki zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze na poziomie 2 zł. W tym roku takie rozwiązanie zastosowaliśmy i chcielibyśmy, żeby w 2024 roku także takie rozwiązanie było możliwe - poinformowała minister.

Pomoc wyglądałaby wtedy następująco: 1,46 zł stawka zwrotu oraz 0,54 zł dodatkowej pomocy publicznej. Takie rozwiązanie funkcjonowało w II półroczu 2023 r.

Wiele zależy jednak od tego, jaki będzie ostateczny kształt budżetu państwa na przyszły rok. „Stara” Rada Ministrów przyjęła w drodze obiegowej projekt ustawy budżetowej na 2024 r. wraz z uchwałą w sprawie tego projektu pod koniec września. Rząd nowej koalicji będzie pracował nad projektem przygotowanym przez rząd PiS, do którego wniesie poprawki. Niewykluczone, że w trakcie roku już po jego uchwaleniu będzie do niego wprowadzał nowelizacje.  

Jaki limit zwrotu podatku akcyzowego?

Zwrot podatku akcyzowego jest ustalany na podstawie powierzchni użytków rolnych rolnika oraz średniej rocznej liczby DJP bydła będącego w posiadaniu rolnika w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Kwota zwrotu akcyzy jest ustalana jako iloczyn ilości ON zakupionego przez rolnika, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr ON, w ramach rocznego limitu.

Limit ustala się jako sumę kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego:

  • liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku,
  • liczby 40 oraz średniej rocznej liczby DJP bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku,
  • liczby 4 oraz średniej rocznej liczby świń będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku,
  • liczby 40 oraz średniej rocznej liczby DJP owiec będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku,
  • liczby 40 oraz średniej rocznej liczby DJP kóz będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, oraz
  • liczby 40 oraz średniej rocznej liczby DJP koni będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Jakie dokumenty do wniosku o zwrot akcyzy musi dołączyć rolnik posiadający zwierzęta?

Rolnik, który posiada zwierzęta będzie musiał podać we wniosku o zwrot akcyzy informację o średniej rocznej liczbie świń oraz o średniej rocznej liczbie DJP owiec, kóz i koni będących w jego posiadaniu. Informację tę będzie podawał na podstawie uzyskanego z ARiMR dokumentu.

Rolnik-hodowca będzie też zobowiązany do dołączenia do wniosku dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierającego informacje o liczbie świń będących w posiadaniu producenta rolnego albo o liczbie DJP bydła, owiec, kóz lub koni.

Kiedy należy złożyć wniosek o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze? 

Zwrot akcyzy za paliwo wykorzystywane do produkcji rolnej rozliczany jest dwa razy w roku: w lutym i w sierpniu. Odpowiedni wniosek wraz z fakturami, poświadczającymi zakup paliwa trzeba będzie złożyć w urzędzie gminy w lutym 2024 r. Kolejny termin składania wniosków przypadnie w sierpniu 2024.

Kiedy rolnik otrzyma zwrot akcyzy za paliwo?

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze zazwyczaj był wypłacany w kwietniu dla rolników, którzy złożyli wnioski w lutym oraz w październiku w przypadku wniosków złożonych w sierpniu. 

Na zwrot akcyzy za paliwo rolnicze rząd przeznaczył prawie 1,7 mld zł

Na początku listopada "stary" rząd też zaproponował stawkę zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze na poziomie 1,46 zł za litr oleju napędowego. Pisaliśmy o tym TUTAJ: 

image
Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze: jaka będzie stawka w 2024 roku?

image
Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2024: będzie wyższa stawka?

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
28. maj 2024 16:12