Dopłaty do rolnictwa ekologicznego: więcej pieniędzy dla rolnika jeszcze w tym naborze. Ale jest warunekarch.
StoryEditorDopłaty dla rolników

Dopłaty do rolnictwa ekologicznego: więcej pieniędzy dla rolnika jeszcze w tym naborze. Ale jest warunek

17.08.2023., 11:18h
Więcej rolników może otrzymać więcej dopłat w ramach trzech pakietów płatności ekologicznych za 2023 rok. Trzeba tylko spełnić jeden warunek. Jaki?

Dopłaty do rolnictwa ekologicznego do większej powierzchni

Więcej rolników może otrzymać dopłaty do większej powierzchni upraw ekologicznych.

Ci, którzy złożyli w tej kampanii wniosek o przyznanie płatności ekologicznych mogą dodatkowo skorzystać ze wsparcia w ramach: Pakietu 7. Uprawy paszowe na gruntach ornych, Pakietu 8. Trwałe użytki zielone oraz Pakietu 9. Małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi (w odniesieniu do upraw paszowych na gruntach ornych i trwałych użytkach zielonych).

Dotychczas płatność przysługiwała do powierzchni gruntów, dla której zachowana była obsada zwierząt wynosząca co najmniej 0,5 DJP/ha. Po zmianach jest to 0,3 DJP/ha.

- Zmniejszenie tego wskaźnika pozwoli na ubieganie się o płatności ekologiczne w ramach trzech pakietów -7,8,9 - liczniejszemu gronu rolników – wyjaśnia ministerstwo rolnictwa.

Rolnictwo ekologiczne: czas na złożenie zmian do 31 sierpnia

Rolnikom, którzy wnioskowali o te pakiety zostanie naliczona płatność na podstawie obniżonego poziomu 0,3 DJP. A ci, co nie ubiegali się wsparcie muszą spełnić jeden warunek - zawnioskować. Mają na to czas do 31 sierpnia. W tym celu muszą za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus złożyć zmianę do wniosku.

- Wszystkim – zarówno tym, którzy ubiegali się o przyznanie dopłat w ramach wymienionych wyżej pakietów, jak i tym, którzy do 31 sierpnia prześlą zmiany do wniosku – płatności ekologiczne będą naliczane na podstawie wskaźnika 0,3 DJP - wyjaśnia MRiRW.

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
18. czerwiec 2024 14:10