Dopłaty do silosów i wymiany dachów. Więcej rolników może otrzymać wsparcieDominika Stancelewska
StoryEditorPrzeoczone SMS-y z ARiMR

Dopłaty do silosów i wymiany dachów. Więcej rolników może otrzymać wsparcie

01.09.2023., 10:54h
Resort rolnictwa wprowadza zmiany dotyczące dopłat do silosów i wymiany dachów. Rolnicy, którym ARiMR odrzucił wniosek, bo przeoczyli SMS-a, dostali drugą szansę i znów będą mogli ubiegać się o wsparcie.

Przeoczone SMS-y z ARiMR pozbawiły rolników dopłat

Samorząd rolniczy zwrócił się do ministra rolnictwa z wnioskiem o umożliwienie rolnikom poprawiania albo uzupełniania wniosków o dopłaty, zwłaszcza tym, którzy zostali powiadomieni o konieczności złożenia wyjaśnień za pomocą wiadomości SMS.

- W ostatnim okresie odbyło się wiele naborów wniosków, co skutkowało częstymi pomyłkami zarówno ze strony rolników, jak i przeciążonych doradców. Otrzymanie wiadomości SMS w sprawie złożonego wniosku i dokonania poprawek lub uzupełnień w czasie wzmożonych prac polowych ograniczyło możliwość skorygowania błędów i skutkowało odrzuceniem wniosków – wyjaśniał Wiktor Szmulewicz, szef Krajowej Rady Izb Rolniczych we wniosku do ministra rolnictwa.

ARiMR odrzucił wniosek o dopłaty do silosów i wymiany dachów? Rolnicy dostali drugą szansę 

W odpowiedzi resort rolnictwa poinformował, że wprowadził 24 sierpnia 2023 r. zmianę zapisów regulaminów dopłat do silosów i dopłat do wymiany dachu z azbestem finansowanych z KPO.

Zmiana ta umożliwia ponowne przekazanie przez ARiMR wnioskodawcy pisma o objęciu przedsięwzięcia wsparciem, w przypadku braku potwierdzenia odczytania go w terminie oraz ponowne powiadomienie wnioskodawcy drogą e-mailową lub SMS.

Dotyczy to również wnioskodawców, których umowę uznano za niezawartą w wyniku niedokonania potwierdzenia odczytania powyższego pisma.

- W przypadku pojawienia się problemów ze złożeniem wniosków rolnicy mogą uzyskać szczegółowe wyjaśniania w ARiMR zarówno w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych, jak i w Centrali Agencji – informuje ministerstwo.

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
28. luty 2024 21:02