Dopłaty do silosów: rząd zaskakuje! Daje rolnikom jeszcze więcej czasu na budowęKrzysztof Janisławski
StoryEditorDopłaty do silosów

Dopłaty do silosów: rząd zaskakuje! Daje rolnikom czas na budowę do kwietnia 2025 r.

19.02.2024., 17:19h
Rolnicy dostaną jeszcze więcej czasu na budowę silosów z dopłatami z KPO. Ministerstwo rolnictwa przygotowało projekt rozporządzenia, który wydłuża termin realizacji o kolejne pół roku. - Są duże problemy z dostawcami silosów. Są też spore opóźnienia po stronie ekip montażowych - tłumaczy resort.

image
KPO – terminy się rozjeżdżają

Dotacje na silosy i wymianę dachu: przepisy tak zawiłe, że rolnicy boją się utraty pomocy

Ministerstwo rolnictwa wydłuża termin budowy silosów do 30 kwietnia 2025 r.

Rolnicy od miesięcy apelowali o wydłużenie terminu budowy i montażu silosów zbożowych, które były objęte dopłatami z ARiMR w ramach KPO. Prośbę uzasadniali przede wszystkim trwającym kryzysem na rynku zbóż i rzepaku. 

Ministerstwo rolnictwa niedawno informowało, że wydłuża termin budowy i montażu silosów zbożowych do 31 października 2024 r. Ale dla rolników ten czas był za krótki, więc resort postanowił dać im kolejne pół roku. Dlaczego? Bo są duże problemy z dostawcami silosów, głównie w zakresie terminowej realizacji zamówień. Są też spore opóźnienia po stronie ekip montażowych. Resort rolnictwa ocenia, że jest to związane z bardzo dużym zapotrzebowaniem na tego typu infrastrukturę magazynową, w związku z dużymi zapasami zbóż na rynku.

- Głównym celem zmiany ww. rozporządzenia jest wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia przez rolników z 31 października 2024 r. do 30 kwietnia 2025 r. Ograniczy to ryzyko niezrealizowania w terminie przez ostatecznych odbiorców wsparcia projektów w zakresie infrastruktury magazynowej, tj. zakupu lub montażu nowego silosa - czytamy w uzasadnieniu projektu rozporządzenia. 

Dopłaty do silosów: bez ograniczenia do 12 miesięcy 

Resort rolnictwa usuwa również ograniczenie w zakresie czasu trwania przedsięwzięcia. Wcześniej było to 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

- Przedsięwzięcie objęte wsparciem, może zostać zrealizowane w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem i po upływie terminu realizacji tego przedsięwzięcia określonego w umowie o objęcie tym wsparciem lecz przed upływem 30 kwietnia 2025 r. - wyjaśnia ministerstwo w uzasadnieniu.

Dodatkowo, koszty poniesione przez wnioskodawcę w terminie do 30 kwietnia 2025 r. uznaje się za koszty kwalifikowalne.

Czy rolnik musi zawierać aneks do umowy z ARiMR?

Zmiana ta nie spowoduje prawdopodobnie konieczności zawierania aneksu do umowy, którą rolnik podpisał z ARiMR. Zapytaliśmy o to ministerstwo rolnictwa. 

Jakie stawki dopłat do zakupu silosu zbożowego?

ARiMR prowadziła nabór wniosków o dopłaty do budowy silosów w od 5 czerwca do 5 lipca 2023 r. Młody rolnik mógł otrzymać 60 proc. refundacji kosztów zakupu i montażu, a pozostali wnioskodawcy do 50 proc. kosztów kwalifikowanych.

Wsparcie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi:

  • dla młodego rolnika - 60 000 zł,
  • dla pozostałych wnioskodawców – 50 000 zł.

image
Miała być dopłata do silosu, ale nie będzie

Dopłaty do silosów: rolnik wydał 50 tys. zł, ale ARiMR nie przyznała mu pomocy

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
09. kwiecień 2024 09:46