Dopłaty do wymiany dachu: rolnicy złożyli więcej wniosków niż jest pieniędzy. Czy dostaną niższe wsparcie?Canva
StoryEditorDopłaty do wymiany dachu z azbestem

Dopłaty do dachów: rolnicy złożyli więcej wniosków niż jest pieniędzy. Czy dostaną niższe wsparcie?

08.01.2024., 16:44h
Zainteresowanie dopłatami do wymiany dachu z azbestem jest ogromne. Ze złożonych do tej pory wniosków wynika, że budżet wsparcia został mocno przekroczony. Czy to oznacza, że rolnicy dostaną niższe wsparcie?

Dopłaty do wymiany dachu: budżet przekroczony już o ponad 40 mln zł

Od 15 grudnia rolnicy składają wnioski o dopłaty do wymiany dachu z azbestem. ARiMR przyjmuje dokumenty do 12 stycznia 2024 roku. ​​

Do tej pory wnioski złożyło 23,5 tys. rolników na łączną kwotę ponad 293 mln zł. A to oznacza, że budżet programu został mocno przekroczony, bowiem ministerstwo rolnictwa na ten nabór przeznaczyło jedynie 250 mln zł. Biorąc pod uwagę, że dokumenty można składać do końca tygodnia, brakująca suma będzie z pewnością dużo większa niż obecne 43 mln zł.

Czy rolnicy dostaną niższe dopłaty do wymiany dachu z azbestem?

Co to oznacza dla rolników ubiegających się o wsparcie? Czy ARiMR zastosuje współczynnik korygujący i zmniejszy stawkę dopłaty do dachu? Tego raczej nie należy się obawiać. Po pierwsze w poprzednim naborze przeprowadzonym w 2022 roku zaistniała podobna sytuacja. Wtedy minister rolnictwa zwiększył budżet do 580 mln zł. Po drugie Regulamin wymiany pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest na budynkach służących do produkcji rolniczej nie przewiduje korekty stawki. Wynika z niego natomiast, że "minister może zmienić kwotę przeznaczoną na nabór wniosków w zależności od zainteresowania realizacją przedsięwzięć, publikując informację o zmienionej kwocie na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i zmiana ta nie wymaga zmiany Regulaminu".

Trzeba więc poczekać na decyzję o zwiększeniu budżetu - pieniądze na ten cel pochodzą z KPO.

Jaka kolejność wsparcia?

Warto jednak pamiętać, że ministerstwo zastrzega, iż w pierwszej kolejności wsparcie przysługuje tym wnioskodawcom, których przedsięwzięcia uzyskały największą sumę punktów.

- W przypadku uzyskania takiej samej sumy punktów dla przedsięwzięć, w pierwszej kolejności wsparcie przysługuje temu wnioskodawcy, który pierwszy złożył wniosek - tłumaczy ministerstwo. 

Za co ARiMR przyznaje punkty w tym naborze wniosków?

O kolejności przysługiwania wsparcia decyduje suma uzyskanych punktów. Są przyznawane, jeśli wymianę dachu realizuje się na terenie powiatu o niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (3 punkty). Za taki uznawany jest powiat, w którym stopa bezrobocia rejestrowego wynosi powyżej średniej wartości bezrobocia rejestrowego w kraju ogółem. Weryfikacja tego kryterium następuje na podstawie danych podanych we wniosku oraz danych GUS za poprzedni rok. Punkty (5) otrzyma także młody rolnik, który nie ukończył 41 lat.

Niespełnienie któregokolwiek z tych kryterium nie oznacza jednak wykluczenia z pomocy. W pierwszej kolejności wsparcie przysługuje tym wnioskodawcom, których przedsięwzięcia uzyskały największą sumę punktów.

Dopłaty do wymiany dachu: jaka stawka?

Rolnicy będą mogli uzyskać dofinansowanie do wymiany dachu w wysokości 40 zł do 1 mkw. pokrycia. Dotacja jest limitowana do 500 mkw. To oznacza, że maksymalna kwota wsparcia wyniesie 20 tys. zł.

Rolnik będzie mógł wystąpić o przyznanie 50-procentowej zaliczki. Dach trzeba będzie jednak wymienić maksymalnie w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z ARiMR i nie później niż do końca 2025 r. Pomoc jest wypłacana po zrealizowaniu przedsięwzięcia.

Do jakich budynków będzie można otrzymać dopłatę do wymiany dachu?

Wsparcia udziela się do wymiany pokrycia dachowego na budynkach służących do produkcji rolniczej, a więc:

 • obory;
 • chlewnie;
 • stajnie;
 • owczarnie;
 • kurniki – wszystkie budynki, w których przetrzymywany jest drób, tj. kury, kaczki, gęsi, indyki, perliczki itp.;
 • pieczarkarnie;
 • stodoły – budynki służące do przechowywania zboża, siana, słomy, itp.;
 • wiaty – budowle wzniesione na słupach i pokryte dachem, obudowane lub nie, które służą do przechowywania zboża, słomy, siana, maszyn rolniczych itp.;
 • garaże wolnostojące lub szeregowe służące do przechowywania ciągników lub innych maszyn lub urządzeń rolniczych;
 • budynki wielofunkcyjne – wszystkie budynki wielofunkcyjne, w których część powierzchni wykorzystywana jest dla zwierząt, część na magazyny np. zboża, do przechowywania maszyn rolniczych lub jako magazyn dla działalności rolniczej;
 • inne budynki i pomieszczenia – wszystkie budynki i budowle gospodarcze służące produkcji rolniczej wcześniej niewymienione np. kuchnie letnie, itp.

Nie będą obejmowane wsparciem budynki, które nie służą do produkcji rolniczej:

 • budynek mieszkalny (niezależnie od tego czy jego część jest wykorzystywana do prowadzenia produkcji rolniczej);
 • stolarnia;
 • warsztat samochodowy;
 • garaż przeznaczony wyłącznie na samochód osobowy;
 • budynek handlowo-usługowy;
 • inne budynki niesłużące produkcji rolniczej, np. zakład fryzjerski.

Z pierwszego naboru wypłacono dopiero 1/4 dopłat do wymiany dachu

W ramach pierwszego naboru wniosków do Agencji wpłynęło 47 tys. wniosków. Za przekazywanie pieniędzy na konta rolników, którym przyznano dofinansowanie, odpowiada Polski Fundusz Rozwoju. Do tej pory wypłacił ponad 150 mln zł.​ 

image
Dopłaty do wymiany dachu z azbestem

Dopłaty do wymiany dachów: minął rok od naboru. Kiedy rolnicy dostaną pieniądze?

image
Dopłaty do wymiany dachu z azbestem

Dopłaty do wymiany dachu 2023/2024. Co się zmieniło? Kto odbierze azbest od rolnika?

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
28. maj 2024 23:03