Dopłaty do wymiany dachu z azbestemCanva
StoryEditorDopłaty do wymiany dachu z azbestem

Dopłaty do wymiany dachu z azbestem: ARiMR uruchamia nabór. Jakie stawki i warunki?

04.12.2023., 14:45h
Już niebawem rusza kolejny nabór wniosków o dopłaty do wymiany dachu z azbestem. Kto będzie mógł ubiegać się o pomoc? Jaka będzie stawka wsparcia? Do jakich budynków można otrzymać dopłatę?

Rolnicy będą mogli ubiegać się o dopłaty do wymiany dachu

Już niebawem rusza druga edycja programu dopłat do wymiany dachu z azbestem. Wnioski będzie przyjmować ARiMR w terminie od 15 grudnia 2023 do 12 stycznia 2024 roku. ​​

Kto może ubiegać się o dopłaty do wymiany dachów?

Pomoc skierowana jest do tych rolników, którzy jeszcze nie korzystali z dofinansowania na wymianę dachów w ramach KPO i podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników lub są beneficjentami płatności bezpośrednich. Ubiegający się o to wsparcie powinni być także właścicielami lub współwłaścicielami budynku, na którym planowana jest wymiana dachu.

Jak przypominaliśmy już na łamach TPR, pokrycia dachowe zawierające azbest to nie tylko popularne faliste płyty azbestowo-cementowe (tzw. eternit), ale również i inne materiały stosowane jako pokrycia dachowe, jak np. płyty KARO czy też płyty prasowane.

Ile dopłaty do wymiany dachu otrzyma rolnik?

Rolnicy będą mogli uzyskać dofinansowanie do wymiany dachu w wysokości 40 zł do 1 mkw. pokrycia. Dotacja jest limitowana do 500 mkw. To oznacza, że maksymalna kwota wsparcia wyniesie 20 tys. zł.

Rolnik będzie mógł wystąpić o przyznanie 50-procentowej zaliczki. Dach trzeba będzie jednak wymienić maksymalnie w ciągu 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z ARiMR i nie później niż do końca 2025 r. Pomoc jest wypłacana po zrealizowaniu przedsięwzięcia.

Dopłaty do wymiany dachu 2023: jakie są ułatwienia w nowym naborze?

W porównaniu do pierwszego naboru ​wprowadzono korzystne dla rolników zmiany, m.in.:

 • umożliwiono wymianę pokrycia dachowego z azbestu na budynkach służących produkcji rolnej również w gminach miejskich;
 • wydłużono termin dla wnioskodawców na uzupełnienie wniosku lub złożenie wyjaśnień z 7 do 14 dni;
 • wprowadzono bardziej precyzyjne zawiadomienia wysyłane do wnioskodawców m.in. o potrzebie uzupełnienia wniosku lub złożenia wyjaśnień.
 • zniesiono obowiązek dołączenia do dokumentów kopii zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót budowlanych, zezwoleń lub innych decyzji. Teraz zainteresowany wsparciem będzie musiał oświadczyć, że dopełni niezbędnych formalności związanych z realizowaną inwestycją we właściwym miejscowo starostwie powiatowym.

Do jakich budynków będzie można otrzymać dopłatę do wymiany dachu?

Wsparcia udziela się do wymiany pokrycia dachowego na budynkach służących do produkcji rolniczej, a więc:

 • obory;
 • chlewnie;
 • stajnie;
 • owczarnie;
 • kurniki – wszystkie budynki, w których przetrzymywany jest drób, tj. kury, kaczki, gęsi, indyki, perliczki itp.;
 • pieczarkarnie;
 • stodoły – budynki służące do przechowywania zboża, siana, słomy, itp.;
 • wiaty – budowle wzniesione na słupach i pokryte dachem, obudowane lub nie, które służą do przechowywania zboża, słomy, siana, maszyn rolniczych itp.;
 • garaże wolnostojące lub szeregowe służące do przechowywania ciągników lub innych maszyn lub urządzeń rolniczych;
 • budynki wielofunkcyjne – wszystkie budynki wielofunkcyjne, w których część powierzchni wykorzystywana jest dla zwierząt, część na magazyny np. zboża, do przechowywania maszyn rolniczych lub jako magazyn dla działalności rolniczej;
 • inne budynki i pomieszczenia – wszystkie budynki i budowle gospodarcze służące produkcji rolniczej wcześniej niewymienione np. kuchnie letnie, itp.

Nie będą obejmowane wsparciem budynki, które nie służą do produkcji rolniczej:

 • budynek mieszkalny (niezależnie od tego czy jego część jest wykorzystywana do prowadzenia produkcji rolniczej);
 • stolarnia;
 • warsztat samochodowy;
 • garaż przeznaczony wyłącznie na samochód osobowy;
 • budynek handlowo-usługowy;
 • inne budynki niesłużące produkcji rolniczej, np. zakład fryzjerski.

W I naborze za usunięcie azbestu z dachu rolnik mógł otrzymać do 20 tys. zł. Wtedy wnioski o to wsparcie złożyło ok. 47 tys. rolników na łączną kwotę prawie 600 mln zł. W rozpoczynającym się 15 grudnia naborze budżet wynosi tylko 250 mln zł. 

image
Dopłaty do wymiany dachu z azbestem

Dopłaty do wymiany dachów: minął rok od naboru. Kiedy rolnicy dostaną pieniądze?

image
Dopłaty do wymiany dachu z azbestem

Dopłaty do wymiany dachu 2023/2024. Co się zmieniło? Kto odbierze azbest od rolnika?

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
26. maj 2024 15:42