Dopłaty do zbóż 2024: kto nie dostanie pomocy?Elewarr
StoryEditorDopłaty do zbóż 2024

Dopłaty do zbóż 2024: kto nie dostanie pomocy?

24.05.2024., 16:38h
ARiMR uruchomiła nabór wniosków o dopłaty do zbóż. Kto może ubiegać się o wsparcie, a komu ta pomoc nie przysługuje? Wyjaśniamy.

Trwa nabór wniosków o dopłaty do zbóż. Rolnicy mają czas na złożenie dokumentów w ARiMR do 5 czerwca. Sprawdzamy, jakie warunki trzeba spełnić, żeby otrzymać pieniądze. Wyjaśniamy też, kto jest wykluczony ze wsparcia.

Kto może ubiegać się o dopłaty do zbóż?

O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r. dokonają sprzedaży pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych. 

By otrzymać dopłatę rolnik musi sprzedać ziarno podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą.

Kto nie otrzyma dopłat do zbóż?

ARiMR zastrzega, że pomocy nie przyznaje się producentowi rolnemu:

 • który dokonał sprzedaży pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych podmiotom:
  • prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż lub
  • skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą

​-  którzy są współposiadaczami gospodarstwa tego producenta rolnego;

 • będącemu jednocześnie podmiotem skupującym zboża w związku z prowadzoną przez ten podmiot produkcją zwierzęcą w odniesieniu do sprzedaży danego rodzaju zbóż, które zostały zakupione przez ten podmiot.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek o dopłaty do zbóż?

Wnioski o dopłaty do zbóż będzie przyjmować ARiMR od 23 maja do 5 czerwca 2024 r. na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej. 

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej należy składać:

 • bezpośrednio w kancelarii Biura Powiatowego,
 • za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługi mObywatel na stronie gov.pl,
 • listownie za pośrednictwem operatora pocztowego (najlepiej rejestrowaną przesyłką pocztową).

Co dołączyć do wniosku o dopłaty do zbóż?

Do wniosku rolnik musi dołączyć kopie faktur lub ich duplikaty potwierdzające sprzedaż pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r. W przypadku spółdzielni produkcji rolnej albo spółdzielni rolników do wniosku należy dołączyć także oświadczenie podmiotu przeprowadzającego badanie lustracyjne o poddaniu się temu badaniu lub inny dokument potwierdzający poddanie temu badaniu.

Skąd pobrać wniosek o dopłaty do zbóż?

Wniosek o dopłaty do zbóż można pobrać poniżej:

Dopłaty do zbóż: jakie stawki?

Rolnicy, którzy sprzedali zboże od 1 stycznia do 10 marca 2024 otrzymają 200 zł do tony. A za zboże sprzedane od 11 marca 2024 r. do 31 maja 2024 r. dopłata wyniesie 300 zł. Natomiast formalnie pomoc będzie udzielona do hektara.

Tak więc stawki dopłat do zbóż sprzedanych od 1 stycznia do dnia 10 marca 2024 r. wyniosą:

 • 1 080 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy,
 • 740 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych;

Stawki dopłat do zbóż sprzedanych od 11 marca 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r.: 

 • 1 620  zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy,
 • 1 110 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych.

Jeśli zapotrzebowanie na pomoc przekroczy łącznie kwotę 2,1 mld zł zastosowany zostanie współczynnik korygujący. Nie przewidziano dopłat do rzepaku ani kukurydzy. Dopłaty do kukurydzy są obecnie wypłacane.

image
Dopłaty do zbóż 2024

Dopłaty do zbóż 2024: jak ARiMR wyliczy dopłatę? PRZYKŁADY

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
16. czerwiec 2024 01:13