Dopłaty do zbóż 2024: tylko 2 tygodnie na wniosek. Co dołączyć?Elewarr/Canva
StoryEditorDopłaty do zbóż 2024

Dopłaty do zbóż 2024: tylko 2 tygodnie na wniosek. Co dołączyć?

24.05.2024., 14:04h
Rolnicy mają tylko 2 tygodnie na złożenie wniosku o dopłaty do zbóż. Podpowiadamy, co rolnik musi dołączyć do wniosku, aby otrzymać wsparcie z ARiMR.

Dopłaty do zbóż: nabór wniosków tylko do 5 czerwca

Od 23 maja rolnicy mogą składać wnioski o dopłaty do zbóż. Czasu na złożenie dokumentów mają jednak niewiele, bo tylko do 5 czerwca. To niecałe dwa tygodnie, a nawet mniej, bo po drodze wypada jeszcze Boże Ciało, kiedy to biura ARiMR będą nieczynne. 

Dopłaty do zbóż 2024: co dołączyć do wniosku?

Ponieważ czasu na złożenie wniosków jest mało, warto jak najszybciej przygotować wniosek i wszystkie potrzebne załączniki. By zrobić to poprawnie, przypominamy, co rolnik musi dołączyć do wniosku o dopłaty do zbóż. 

Do wniosku rolnik musi dołączyć kopie faktur lub ich duplikaty potwierdzające sprzedaż pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r.

W przypadku spółdzielni produkcji rolnej albo spółdzielni rolników do wniosku należy dołączyć także oświadczenie podmiotu przeprowadzającego badanie lustracyjne, o którym mowa w art. 91 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze, o poddaniu się temu badaniu lub inny dokument potwierdzający poddanie temu badaniu.

Kto może ubiegać się o dopłaty do zbóż?

O pomoc będą się mogli ubiegać rolnicy, którzy w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r. dokonają sprzedaży pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych. 

By otrzymać dopłatę rolnik musi sprzedać ziarno podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek o dopłaty do zbóż?

Wnioski o dopłaty do zbóż będzie przyjmować ARiMR od 23 maja do 5 czerwca 2024 r. na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej. 

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej należy składać:

  • bezpośrednio w kancelarii Biura Powiatowego,
  • za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługi mObywatel na stronie gov.pl,
  • listownie za pośrednictwem operatora pocztowego (najlepiej rejestrowaną przesyłką pocztową).

Skąd pobrać wniosek o dopłaty do zbóż?

Wniosek o dopłaty do zbóż można pobrać poniżej:

Dopłaty do zbóż: jakie stawki?

Rolnicy, którzy sprzedali zboże od 1 stycznia do 10 marca 2024 otrzymają 200 zł do tony. A za zboże sprzedane od 11 marca 2024 r. do 31 maja 2024 r. dopłata wyniesie 300 zł. Natomiast formalnie pomoc będzie udzielona do hektara.

Tak więc stawki dopłat do zbóż sprzedanych od 1 stycznia do dnia 10 marca 2024 r. wyniosą:

  • 1 080 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy,
  • 740 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych;

Stawki dopłat do zbóż sprzedanych od 11 marca 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r.: 

  • 1 620  zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy,
  • 1 110 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych.

Jeśli zapotrzebowanie na pomoc przekroczy łącznie kwotę 2,1 mld zł zastosowany zostanie współczynnik korygujący. Nie przewidziano dopłat do rzepaku ani kukurydzy. Dopłaty do kukurydzy są obecnie wypłacane.

image
Dopłaty do zbóż 2024

Dopłaty do zbóż 2024: jak ARiMR wyliczy dopłatę? PRZYKŁADY

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
15. czerwiec 2024 01:01