Dopłaty do zbóż 2024: wreszcie rusza nabór wniosków!MRiRW
StoryEditorDopłaty do zbóż 2024

Dopłaty do zbóż 2024: wreszcie rusza nabór wniosków!

23.05.2024., 12:08h
ARiMR uruchamia nabór wniosków o dopłaty do zbóż! Gdzie, do kiedy i jakie dokumenty należy złożyć?

Dopłaty do zbóż: rusza nabór wniosków

ARiMR uruchamia nabór wniosków o dopłaty do zbóż. Będzie je można składać od 23 maja do 5 czerwca. Poinformował o tym minister rolnictwa Czesław Siekierski. 

- Od 23 maja do 5 czerwca producenci zbóż, którzy sprzedali zboże terminie 1 styczeń 31 maja, a więc sprzedali pszenicę, żyto jęczmień, pszenżyto lub mieszanki zbożowe mogą składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o pomoc

Na realizację dopłat do zbóż zaplanowano środki w wysokości 2,1 miliarda złotych.

Dla kogo dopłaty do zbóż?

O pomoc będą się mogli ubiegać rolnicy, którzy w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r. dokonają sprzedaży pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych. 

By otrzymać dopłatę rolnik musi sprzedać ziarno podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą.

Dopłaty do zbóż: jakie stawki?

Rolnicy, którzy sprzedali zboże od 1 stycznia do 10 marca 2024 otrzymają 200 zł do tony. A za zboże sprzedane od 11 marca 2024 r. do 31 maja 2024 r. dopłata wyniesie 300 zł. Natomiast formalnie pomoc będzie udzielona do hektara.

Tak więc stawki dopłat do zbóż sprzedanych od 1 stycznia do dnia 10 marca 2024 r. wyniosą:

 • 1 080 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy,
 • 740 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych;

Stawki dopłat do zbóż sprzedanych od 11 marca 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r.: 

 • 1 620  zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy,
 • 1 110 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych.

Wysokość pomocy nie może przekroczyć iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych:

 • deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich, 
 • stanowiącej iloraz liczby ton pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych wynikającej z faktur, i liczby:
  • 5,4 –- w przypadku pszenicy,
  • 3,7 – w przypadku żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych
 • – jednak nie większej niż 300 ha.

Jeśli zapotrzebowanie na pomoc przekroczy łącznie kwotę 2,1 mld zł zastosowany zostanie współczynnik korygujący. Nie przewidziano dopłat do rzepaku ani kukurydzy. Dopłaty do kukurydzy są obecnie wypłacane.

Gdzie i kiedy złożyć wniosek o dopłaty do zbóż?

Wnioski o dopłaty do zbóż będzie przyjmować ARiMR do dnia 5 czerwca 2024 r. na formularzu opracowanym przez Agencję i udostępnionym na jej stronie internetowej. 

Rolnicy muszą dołączyć faktury sprzedaży zboża

Do wniosku rolnik musi dołączyć kopie faktur lub ich duplikaty potwierdzające sprzedaż pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r.

image
Dopłaty do zbóż 2024

Dopłaty do zbóż 2024: ARiMR uruchamia nabór. Pobierz WNIOSEK

image
Dopłaty do zbóż 2024

Dopłaty do zbóż 2024: jak ARiMR wyliczy dopłatę? PRZYKŁADY

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
21. czerwiec 2024 15:33