Dopłaty do zbóż: nowe terminy sprzedaży ziarna i złożenia wniosku!Canva
StoryEditorZmiany w dopłatach do zbóż

Dopłaty do zbóż: nowe terminy sprzedaży ziarna i złożenia wniosku!

17.05.2023., 10:25h
Resort rolnictwa wydłuża termin sprzedaży ziarna i daje rolnikom więcej czasu na złożenie wniosku do dopłaty do zbóż. Do kiedy trzeba sprzedać zboże i złożyć wniosek do ARiMR?

Kolejne zmiany w dopłatach do zbóż i rzepaku! Resort rolnictwa zmienia terminy sprzedaży ziarna i daje rolnikom więcej czasu na złożenie wniosku.

UWAGA! 17.05. godz. 13.00. AKTUALIZACJA STAWEK DOPŁAT DO ZBÓŻ - Kliknij w artykuł: Wyższe dopłaty do pszenicy i kukurydzy: jakie stawki?

Dopłaty będą do zbóż sprzedanych między 1 grudnia 2022 roku a 30 czerwca 2023 roku

Termin sprzedaży zboża i rzepaku, który uprawnia do otrzymania dopłaty zostaje wydłużony do 30 czerwca. To oznacza, że każdy rolnik, który sprzedał pszenicę, kukurydzę, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, mieszanki zbożowe, grykę, rzepak lub rzepik w okresie od 1 grudnia 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku i posiada fakturę VAT lub VAT RR otrzyma dopłatę.

Ministerstwo wydłuża termin składania wniosków o dopłaty do zbóż

Ministerstwo rolnictwa wydłuża też termin składania wniosków o pomoc z 30 czerwca do 14 lipca 2023 r. Nabór wniosków zostanie przeprowadzony między 1 czerwca a 14 lipca 2023 roku przez ARiMR.

- Jest to związane z wydłużeniem terminu sprzedaży objętej pomocą z 15 czerwca do 30 czerwca 2023 r. – argumentuje resort.

Natomiast dla zbóż sprzedanych do 14 kwietnia termin naboru zostaje wydłużony do 30 czerwca.

Jakie faktury uprawniają do otrzymania dopłat do zbóż i rzepaku?

Sprzedaż zbóż, rzepaku lub rzepiku musi być udokumentowana fakturami VAT. Faktury VAT, są potwierdzeniem sprzedaży przez rolnika podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż lub nasion oleistych, jak również podmiotom skupującym zboża lub nasiona oleiste w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą.

Dołącza się je do wniosku o przyznanie pomocy.

Przypominamy też, że wczoraj w wykazie prac legislacyjnych ukazały się zapowiedzi kolejnych zmian w dopłatach do zbóż i rzepaku.

UWAGA! 17.05. godz. 13.00. AKTUALIZACJA STAWEK DOPŁAT DO ZBÓŻ - Kliknij w artykuł: Wyższe dopłaty do pszenicy i kukurydzy: jakie stawki?

Będą wyższe dopłaty do pszenicy i kukurydzy!

Największa zmiana, której rolnicy się nie spodziewali, dotyczy zwiększenia dopłat! Resort rolnictwa proponuje podwyższenie stawek dopłat za sprzedaną od 1 grudnia 2022 r. do 14 kwietnia br. pszenicę i kukurydzę. Więcej na ten temat TUTAJ.

Większa powierzchnia do dopłat 

Następna zmiana dotyczy podwyższenia z 50 ha do 300 ha powierzchni upraw, do której rolnicy mogą ubiegać się o dopłaty. 

Inne zmiany pomocy dla rolników

Resort rolnictwa przychylił się też do apelu Krajowej Rady Izb Rolniczych i wprowadza korzystniejsze zasady ustalania limitów pomocy w przypadku spółdzielni produkcji rolnej albo spółdzielni rolników.

Ponadto zwiększona zostanie kwota kredytu płynnościowego dla większych gospodarstw i wydłużony zostanie okres spłaty tych kredytów.

Wprowadzony zostanie także współczynnik korygujący w dopłatach do transportu zbóż i rzepaku do portów nadbałtyckich.

Jakie są stawki dopłat do zbóż i rzepaku? PODSUMOWANIE

Za pszenicę i kukurydzę sprzedaną od 1 grudnia 2022 do 14 kwietnia 2023 roku rolnik otrzyma:

 • 1750 zł/ha (było 1 050 zł/ha) do upraw kukurydzy położonych w województwie lubelskim i  podkarpackim;
 • 1375 zł/ha (było 825 zł/ha) do upraw pszenicy położonych w województwie lubelskim i  podkarpackim;
 • 1610 zł/ha (840 zł/ha) do upraw kukurydzy położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim;
 • 1265 zł/ha (było 660 zł/ha) do upraw pszenicy położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim; 
 • 1400 zł/ha (630 zł/ha) do upraw kukurydzy położonych w pozostałych województwach;
 • 1100 zł/ha (było 495 zł/ha) do upraw  pszenicy położonych w pozostałych województwach.

Pszenica sprzedana od 15 kwietnia do 14 maja:

 • 2200 zł/ha w całej Polsce

Pszenica sprzedana od 15 maja do 30 czerwca:

 • 3025 zł/ha w całej Polsce

Kukurydza sprzedana między 15 kwietnia a 30 czerwca 2023 roku:

 • 1750 zł/ha - z woj. lubelskiego i podkarpackiego 
 • 1610 zł/ha – małopolskie, mazowieckie, świętokrzyskie, podlaskie 
 • 1400 zł/ha – zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, śląskie, dolnośląskie, opolskie, łódzkie, lubuskie 

Jęczmień i pszenżyto sprzedane od 1 grudnia 2022 do 30 czerwca 2023 roku:

 • 1125 zł/ha – z woj. lubelskiego i podkarpackiego 
 • 1035 zł/ha – małopolskie, mazowieckie, świętokrzyskie, podlaskie 
 • 900 zł/ha – zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, śląskie, dolnośląskie, opolskie, łódzkie, lubuskie 

Rzepak sprzedany od 1 grudnia 2022 do 30 czerwca 2023 roku:

 • 1750 zł/ha - z woj. lubelskiego i podkarpackiego 
 • 1610 zł/ha – małopolskie, mazowieckie, świętokrzyskie, podlaskie 
 • 1400 zł/ha – zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, śląskie, dolnośląskie, opolskie, łódzkie, lubuskie 

Żyto, owies, mieszanki zbożowe sprzedane od 1 grudnia 2022 do 30 czerwca 2023 roku:

 • 875 zł/ha - z woj. lubelskiego i podkarpackiego 
 • 805 zł/ha – małopolskie, mazowieckie, świętokrzyskie, podlaskie 
 • 700 zł/ha – zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, śląskie, dolnośląskie, opolskie, łódzkie, lubuskie 

Gryka sprzedana od 1 grudnia 2022 do 30 czerwca 2023 roku:

 • 805 zł/ha do upraw gryki położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim;
 • 875 zł/ha do upraw gryki położonych w województwie lubelskim i podkarpackim;
 • 700 zł/ha do upraw gryki położonych w pozostałych województwach

Nabór wniosków zostanie przeprowadzony w terminie 1 czerwca - 14 lipca 2023 roku przez ARiMR. Natomiast nabór wniosków na dopłaty do pszenicy i kukurydzy sprzedanej od 1 grudnia 2022 do 14 kwietnia 2023 już trwa i zakończy się 30 czerwca.

Jakie są zasady przyznawania dopłat do zbóż? 

Obowiązujące póki co zasady dofinansowania do zbóż zakładają, że wysokość pomocy nie może przekroczyć: 

 • iloczynu stawki pomocy oraz powierzchni upraw żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, gryki, rzepaku lub rzepiku zatwierdzonej do jednolitej płatności obszarowej,

oraz

 • iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, gryki, rzepaku lub rzepiku, przy czym powierzchnia upraw żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku stanowi iloraz liczby ton wynikającej z dołączonych do wniosku faktur VAT i liczby:
  • 4,5 – w przypadku upraw jęczmienia lub pszenżyta,
  • 3,5 – w przypadku upraw żyta, owsa, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku,
  • 1,6 – w przypadku upraw gryki.

Natomiast w przypadku sprzedaży kukurydzy w okresie od dnia 15 kwietnia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2023 r. wysokość pomocy nie może przekroczyć:

 • iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw kukurydzy zatwierdzonej do jednolitej płatności obszarowej, pomniejszonej o powierzchnię upraw kukurydzy, do której rolnikowi lub małżonkowi rolnika przyznano dopłaty do zbóż,

oraz

 • iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw kukurydzy, przy czym powierzchnia upraw kukurydzy stanowi iloraz liczby ton wynikającej z dołączonych do wniosku o pomoc faktur VAT i liczby 7.

Pomoc jest przyznawana do wysokości niższej z kwot obliczonych. 

Natomiast w przypadku trwającego naboru (czyli do pszenicy i kukurydzy sprzedanej od 1 grudnia 2022 do 14 kwietnia 2023) wysokość pomocy nie może przekroczyć iloczynu:

 • stawki pomocy i powierzchni upraw pszenicy lub kukurydzy, do której producent rolny otrzymał dopłaty bezpośrednie za 2022 r., 
 • stawki pomocy, liczby 1,665 (liczba umożliwiająca przeliczenie pomocy do produkcji z 1 ha, gdyż stawka pomocy obejmuje tylko jej część) i powierzchni upraw pszenicy lub kukurydzy stanowiącej iloraz liczby ton pszenicy lub liczby ton kukurydzy wynikającej z dokumentów sprzedaży:
  • 5,5 – w przypadku pszenicy,
  • 7 – w przypadku kukurydzy.

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
19. czerwiec 2024 06:07