Ekoschemat: dobrostan zwierząt. Rolników czeka kolejny obowiązekJustyna Czupryniak/Canva
StoryEditorDobrostan zwierząt

Ekoschemat: dobrostan zwierząt. Rolników czeka kolejny obowiązek

18.01.2024., 18:00h
Od tego roku rolnicy realizujący ekoschemat Dobrostan zwierząt muszą obowiązkowo się przeszkolić. Bez tego nie otrzymają dopłat bezpośrednich. Jaka jest tematyka szkolenia?

Dobrostan zwierząt: rolnicy będą musieli odbyć szkolenie ws. ograniczania antybiotyków

Rolnikom, którzy będą ubiegać się o dopłaty bezpośrednie w ramach ekoschematu Dobrostan zwierząt przybędzie kolejny wymóg. Od kampanii 2024 r. będą zobowiązani do odbycia jednorazowego szkolenia z zakresu metod ograniczających stosowanie antybiotyków.

- Wprowadzenie obowiązku odbycia tego szkolenia wynika z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – wyjaśnia nam ARiMR.

Szkolenia ws. ograniczania antybiotyków: jakie tematy?

Szkolenia będą realizowane m.in. przez ośrodki doradztwa rolniczego w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników. Tematem szkolenia będą metody chowu i hodowli stosowane w produkcji zwierzęcej zmierzające do ograniczenia stosowania antybiotyków. Zakres tematyczny obejmie zagadnienia ogólne dotyczące stosowania antybiotyków i zjawiska antybiotykoodporności, a także zagadnienia szczegółowe dotyczące zapobiegania chorobom i ograniczaniu konieczności stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w hodowlach przeżuwaczy, koni, świń i drobiu poprzez przestrzeganie wymagań higienicznych, polepszanie poziomu dobrostanu oraz stosowanie profilaktyki oraz zasad bezpieczeństwa biologicznego.

Ministerstwo rolnictwa zakłada, że redukcja stosowania antybiotyków w produkcji zwierząt gospodarskich będzie się odbywała wg zasady „tak mało jak to konieczne”.

Szkolenia rolników oraz inne działania w tym zakresie mają spowodować ograniczenie o 10% stosowania antybiotyków do 2030 roku.

Dobrostan zwierząt: jakie są zasady ekoschematu?

Przypominamy zasady ogólne ekoschematu Dobrostan zwierząt:

  1. Rolnik musi posiadać siedzibę stada zwierząt odpowiedniego gatunku, zarejestrowaną zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, a w przypadku drobiu – numer zakładu drobiu.
  2. Wymogi odnoszące się do danej grupy zwierząt dotyczą wszystkich zwierząt tej grupy utrzymywanych w gospodarstwie rolnym.
  3. Zwierzęta objęte wymogami są oznakowane i zarejestrowane w komputerowej bazie danych ARiMR (IRZPlus) zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (jeśli dotyczy).
  4. Płatności naliczane są przez ARiMR co do zasady - do średniookresowej liczby zwierząt spełniających wymogi wariantu/praktyki w gospodarstwie, a w przypadku tuczników i drobiu rzeźnego – do liczby sztuk przekazanych do rzeźni).
  5. Rolnik realizujący interwencję dotyczącą dobrostanu zwierząt zobowiązany jest do jednorazowego odbycia szkolenia z zakresu metod ograniczających stosowanie antybiotyków (wymóg od 2024 r.).
  6. W odniesieniu do świń i bydła zastosowanie ma system punktowy polegający na możliwości wyboru przez rolnika z katalogu praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt – praktyk możliwych do realizacji w danym gospodarstwie; o wysokości płatności decyduje liczba punktów za stosowanie poszczególnych praktyk. Do każdej z praktyk przypisana jest odpowiednia liczba punktów, przy czym 1 pkt stanowi równowartość 22,47 EUR, tj. ok. 100 zł. Punkty są oparte na wyliczonych stawkach płatności stanowiących rekompensatę dodatkowych poniesionych kosztów i utraconych dochodów w wyniku realizacji danej praktyki.
  7. W przypadku owiec, kóz, koni i drobiu płatność przysługuje za realizację pakietu wymogów według stawki zł/szt.
  8. Rolnik posiada plan poprawy dobrostanu zwierząt (w odniesieniu do bydła wymóg ten dotyczy praktyk dobrostanowych polegających na zapewnieniu zwiększonej co najmniej o 20% lub co najmniej o 50% powierzchni bytowej w pomieszczeniach lub w budynkach oraz wariantu dotyczącego dobrostanu krów mamek utrzymywanych w systemie otwartym).

image
Dobrostan opasów bydła

Dobrostan zwierząt: zmiana ważnego terminu w ekoschemacie. Co zrobić, żeby nie stracić dopłat?

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
30. maj 2024 06:18