Ekoschemat Rolnictwo węglowe: zmiany w oświadczeniach do ARiMRCanva
StoryEditorDopłaty bezpośrednie

Ekoschemat Rolnictwo węglowe: zmiany w oświadczeniach do ARiMR

21.06.2024., 08:44h
Ministerstwo rolnictwa zawęża obowiązek składania oświadczenia o posiadanych zwierzętach w ekoschemacie Ekstensywne użytkowanie TUZ. Kto nie będzie musiał już tego robić?

Dopłaty bezpośrednie: zmiany w oświadczeniach do ARiMR

Ministerstwo rolnictwa wprowadza zmiany w ekoschemacie Rolnictwo węglowe w ramach praktyki Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt i zawęża obowiązek składania oświadczenia o posiadanych zwierzętach jedynie do dwóch gatunków zwierząt: jeleni szlachetnych i danieli. 

Zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt posiadacz m.in. jeleniowatych dokonuje oznakowania utrzymywanych zwierząt oraz zgłasza je do komputerowej bazy danych w terminie 9 miesięcy od daty urodzenia, lecz nie później niż przed opuszczeniem siedziby stada, w której się urodziły. Termin na zastosowanie środków identyfikacji nie dotyczy jednak jeleniowatych, które są chowane w warunkach ekstensywnych oraz nie są przyzwyczajone do regularnego kontaktu z ludźmi.

Ponadto obszar, na którym utrzymuje się te zwierzęta, zapewnia wysoki stopień izolacji zwierząt, a zwolnienie z obowiązku oznakowania w terminie 9 miesięcy od dnia urodzenia nie narusza identyfikowalności zwierząt. W takich przypadkach jeleniowate podlegają identyfikacji przed opuszczeniem siedziby stada.

Tym samym rolnicy posiadający jelenie szlachetne lub daniele, na potrzeby spełnienia warunku odpowiedniej obsady, zobowiązani są do złożenia odpowiedniego oświadczenia.

Kto nie będzie musiał składać oświadczeń do ARiMR?

Natomiast w przypadku pozostałych gatunków zwierząt, tj. alpak, lam oraz niektórych koniowatych, czyli mułów i osłów, dotychczas objętych możliwością złożenia oświadczenia, trudności dotyczące znakowania nie występują. Dlatego resort rolnictwa zwalnia ich z obowiązku składania oświadczenia o posiadanych zwierzętach.

Brak oświadczenia i wezwanie do ARiMR: zmiana przepisów

Ministerstwo doprecyzowuje też przepisy dotyczące wzywania przez ARiMR rolników, którzy nie złożyli oświadczenia. Wzywani będą tylko ci rolnicy, którzy mają zarejestrowaną siedzibę stada, ale z informacji zawartych w komputerowej bazie danych wynika, że liczba zwierząt jest mniejsza niż 0,3 DJP.

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
21. lipiec 2024 19:13