Ekoschematy: czy rolnicy będą mogli wcześniej przyorać międzyplony?Fot. Sierszeńska
StoryEditorUproszczenia w ekoschematach

Ekoschematy: czy rolnicy będą mogli wcześniej przyorać międzyplony?

14.03.2024., 13:30h
Rolnicy domagają się możliwości wcześniejszego przyorania międzyplonów w ekoschemacie Rolnictwo węglowe. Jaka jest odpowiedź ministerstwa rolnictwa?

Izby rolnicze: w innych krajach UE przyoranie międzyplonów możliwe po 1 grudnia

Rolnicy apelują o wprowadzenie możliwości przyorywania poplonów ozimych po 1 grudnia, tak jak ma to miejsce w innych krajach UE. Obecnie w przypadku praktyki Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe dokonuje się siewu międzyplonów ozimych w terminie od 1 lipca do 1 października i utrzymuje te międzyplony co najmniej do 15 lutego roku, przy czym po 15 listopada dopuszcza się ich mulczowanie. Izby rolnicze chciałby skrócić ten okres. Dlatego zwróciły się do ministerstwa rolnictwa o zmianę przepisów. 

Czy rolnicy będą mogli wcześniej przyorać międzyplony?

W odpowiedzi resort rolnictwa tłumaczy, że międzyplony mają za zadanie pokrycie gleby roślinnością, szczególnie w okresach newralgicznych, w których gleby są narażone na erozję. Posiadają także znaczący wpływ na ochronę zasobów naturalnych gleb i zwiększają pochłanianie CO2 w rolnictwie, poprzez wiązanie go w materii organicznej.

W związku z tym, w ocenie ministerstwa obowiązujący termin utrzymania międzyplonu w ramach ekoschematu Rolnictwo węglowe jest najkorzystniejszy w polskich warunkach agrometeorologicznych i nie jest zasadne jego skrócenie.​

- Zaproponowany okres utrzymania międzyplonu jedynie do dnia 1 grudnia byłby zbyt krótki, a jednocześnie taka praktyka nie spełniałaby oczekiwanych rezultatów stawianych wobec ekoschematu Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi, gdyż w skrajnym przypadku czas trwania okrywy roślinnej mógłby wynieść jedynie około 50 dni (należy tu odliczyć czas na wschody i ukorzenienie się roślin) - tłumaczy ministerstwo. I dodaje, że wykonanie orki po 1 grudnia nie zawsze będzie możliwe ze względu na możliwą okrywę śnieżną lub dużą wilgotność gleby, co spowoduje jej degradację, zniszczenie struktury i straty składników pokarmowych, głównie azotu.

- Jednocześnie gleba taka pozostałaby bez okrywy roślinnej przez ponad 3 do blisko 5 miesięcy w zależności od tego, jakie rośliny jare zostaną wysiane wiosną - podkreśla resort rolnictwa. Zaznacza, że orka po 15 lutego wydaje się być słusznym rozwiązaniem, gdyż w tym czasie obserwujemy zwykle dość duże wartości względnej wilgotności powietrza, małe usłonecznienie, na ogół dość niskie temperatury powietrza.

image
Ekoschematy: warunki, punkty i łączenie

Dopłaty bezpośrednie 2024: jakie są warunki ubiegania się o ekoschematy?

oprac. Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
14. czerwiec 2024 13:34