”Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi”.Ekoschemat:
StoryEditorDopłaty bezpośrednie

Popularne ekoschematy z niższymi stawkami? Kto dostanie mniej pieniędzy?

02.08.2023., 18:00h
Krajowa Rada Izb Rolniczych ostrzega, że część rolników, która zdecydowała się na realizacje ekoschematów może otrzymać niższe dopłaty bezpośrednie niż wcześniej zakładano. Jakich ekoschematów i praktyk to dotyczy? Czy jest szansa na zwiększenie stawek w tych ekoschematach?

Prezes KRIR, Wiktor Szmulewicz, w piśmie do ministra rolnictwa, Roberta Telusa, zdecydował się na poruszenie tematu ekoschematów. Zdaniem przedstawiciela samorządu rolniczego, konieczne jest zwrócenie uwagi na kwestie płatności za realizowane w ramach ekoschematów praktyki, które deklarują rolnicy. Jak się okazuje, do KRIR wpłynęły informacje dotyczące znaczącego zainteresowania wybranymi praktykami w ramach ekoschematu: "Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi".

Którą praktykę realizowaną w ramach ekoschematów wybierają rolnicy?

KRIR zwraca uwagę na to, że jedną z najpopularniejszych praktyk wybieranych przez rolników jest: "wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji". W związku z tym wśród farmerów pojawiły się obawy do tego, czy ze względu na jej wysoką popularność stawka oferowana za zrealizowanie nie ulegnie zmniejszeniu.

Czy będą przesunięcia stawek w ekoschematach?

Przedstawiciel KRIR za pośrednictwem pisma zapytał ministra Telusa o to, czy istnieje możliwość dokonania przesunięć środków w ramach poszczególnych praktyk w ekoschemacie oraz między ekoschematami. Zdaniem izb tego rodzaju posunięcie wydaje się konieczne i uzasadnione, a przy tym gwarantujące pełne wsparcie rolnikom i umożliwiające kontynuację działań w zgodzie z ekoschematami, a także przyzwoitą rekompensatę kosztów.

Rolnicy interesują się tylko wybranymi ekoschematami

Jak podkreśla KRIR, dla przedstawicieli izb i rolników zrozumiały jest fakt, że ekoschematy mają na celu stymulowanie wprowadzania nowych rozwiązań i zrównoważonych praktyk rolniczych, które umożliwią ochronę środowiska i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich. Ten stan rzeczy nie zmienia jednak faktu, że z powodu znaczącego zainteresowania rolników wyłącznie wybranymi praktykami, należałoby podjąć odpowiednie działania zapewniające wsparcie finansowe na ich realizację.

Dlaczego przy każdym ekoschemacie została określona stawka?

Na pismo KRIR odpowiedział Krzysztof Ciecióra, podsekretarz stanu w MRiRW, który wyjaśnił, że na ekoschematy państwa członkowskie przeznaczają 25% koperty zawierającej fundusze na pokrycie płatności bezpośrednich. Jak wynika z treści pisma, dodatkowym zobowiązaniem państw członkowskich jest określenie w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej orientacyjnego przydziału środków na każdą interwencję i rok. Dzięki określeniu orientacyjnego poziomu płatności możliwe jest odzwierciedlenie oczekiwanego poziomu płatności w ramach planu strategicznego WPR na interwencje w odnośnym roku finansowym. W związku z powyższym, w PS WPR 2023 przy każdym z ekoschematów określona została planowana kwota jednostkowa. 

W jaki sposób będą przyznawane wysokości płatności do ekoschematów?

Ciecióra przyznał, że w zależności od tego, jak duże będzie zainteresowanie rolników konkretnym ekoschematem, faktyczna stawka może ulec obniżce, jeżeli powierzchnia wnioskowana będzie wyższa niż założono w PS. Stawka wypłaty środków dla rolników może być również wyższa, w granicach stawki maksymalnej, jeśli zainteresowanie ekoschematem będzie niższe niż początkowo zakładano. 

W jaki sposób MRiRW odniosło się do apelu KRiR?

Ostatecznie, Ciecióra przyznał, że w związku z tym, że MRiRW ma na uwadze możliwość przesuwania środków finansowych między poszczególnymi praktykami oraz ekoschematami i będzie dążyło do utrzymania przewidywanych stawek na poziomie możliwie najbardziej zbliżonym do wysokości stawek zaplanowanych w PS WPR.

oprac. Justyna Czupryniak

źródło: KRIR

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. luty 2024 12:22