Ekoschematy: do kiedy rolnik musi złożyć w ARiMR rejestr zabiegów agrotechnicznych?Katarzyna Sierszeńska/PWR
StoryEditorDopłaty bezpośrednie 2024

Ekoschematy: do kiedy rolnik musi złożyć w ARiMR rejestr zabiegów agrotechnicznych?

08.07.2024., 18:00h
W przypadku niektórych ekoschematów rolnik musi prowadzić rejestr zabiegów agrotechnicznych. Kto musi go złożyć w ARiMR i do kiedy?

1 lipca minął termin składania wniosków o dopłaty bezpośrednie. Rolnicy, którzy starali się o płatności w ramach ekoschematów muszą teraz w odpowiednich terminach dostarczyć do ARiMR załączniki. Jednym z nich jest rejestr zabiegów agrotechnicznych, w którym rolnik musi od 1 zabiegu ochrony roślin wykazywać wszystkie zabiegi związane z ochroną roślin (dawka, termin, uprawa).

Ekoschematy: kiedy trzeba prowadzić rejestr zabiegów agrotechnicznych?

Muszą go prowadzić rolnicy realizujący ekoschematy: międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe, opracowanie planu nawożenia, uproszczone systemy uprawy, wymieszanie słomy z glebą, biologiczna ochrona upraw oraz normę GAEC 8, a także zobowiązania ekologiczne i rolno-środowiskowo-klimatyczne.

Kto musi złożyć w ARiMR rejestr zabiegów agrotechnicznych? Do kiedy?

Co do zasady, prowadzonego rejestru rolnicy nie muszą składać do ARiMR, chyba że podczas kontroli Agencja o to poprosi. Natomiast inaczej jest w przypadku ekoschematu "Biologiczna ochrona upraw". Tu rolnicy muszą złożyć do ARiMR rejestr (lub wyciąg) zabiegów agrotechnicznych potwierdzający wykonanie zabiegu biologicznym środkiem ochrony roślin. 

Muszą też złożyć imienny dokument potwierdzający zakup środka ochrony roślin (preparatu mikrobiologicznego wpisanego do rejestru środków ochrony roślin) albo inny dokument potwierdzający jego nabycie, w których wskazano, jaki środek ochrony roslin został nabyty oraz jego ilość.

Rejestr zabiegów agrotechnicznych oraz dokument zakupu rolnik składa do ARiMR w terminie do dnia 30 września 2024 roku (poprzez eWniosekPlus).

W przypadku niezłożenia przez rolnika rejestru zabiegów agrotechnicznych lub imiennego dokumentu potwierdzającego zakup środka ochrony roślin Agencja wzywa rolnika do uzupełnienia brakujących dokumentów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeśli rolnik nie uzupełni wezwania w wyznaczonym terminie, Agencja odmówi mu przyznania płatności do biologicznej ochrony upraw.

Czy rejestr można prowadzić na innym formularzu niż udostępniony przez ARIMR?

ARiMR opublikowała jeden uniwersalny wzór rejestru. W odniesieniu do konkretnej praktyki rejestr powinien być prowadzony wg tego wzoru i musi on zawierać wszystkie zapisy wymagane rozporządzeniu. Link do wzoru rejestru znajdziesz TUTAJ.

image
Biologiczna ochrona upraw

Ekoschematy: termin siewu i oprysków wpływa na dopłaty

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
08. lipiec 2024 18:02