Ekoschemat ”Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji oraz stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo”archiwum redakcji
StoryEditorEkoschematy

Ekoschematy: jak rolnik musi wymieszać obornik z glebą, aby dostać dopłaty? Uwaga! Nowe wytyczne

02.06.2023., 18:00h
Wielkopolska Izba Rolnicza poinformowała o wprowadzeniu nowych wytycznych w sprawie zmian dotyczących interpretowania ekoschematów, które przekazała do wiadomości publicznej ARiMR. Poprawki zostały wprowadzone także w ekoschemacie "Wymieszanie obornika na gruntach ornych w ciągu 12 godzin od aplikacji oraz stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo".

Jakie zmiany zostały wprowadzone do ekoschematu o oborniku?

W ekoschemacie dotyczącym wymieszania obornika z glebą ARiMR, odpowiadając na pytania zadawane przez rolników, wprowadziła następujące zmiany:

1. Czy do "wymieszania obornika z glebą w ciągu 12 godzin od zastosowania" możemy uwzględnić obornik granulowany, pomiot ptasi oraz po ferment powstały z obornika lub gnojowicy?

W ramach praktyki dot. wymieszania obornika z glebą za obornik uznaje się: pomiot ptasi oraz obornik granulowany. Na chwilę obecną praktyka ta nie obejmuje produktów z biogazowni rolniczych (pofermentów) oraz kompostów. Niemniej jednak zwracamy uwagę na przyjętą przez sejm ustawę o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych*, a także ich funkcjonowaniu.Produkty pofermentacyjne spełniające wymogi ustawy i rozporządzeń wdrażających ustawę, będą się kwalifikowały w ramach praktyki.

2. Czy dopuszcza się stosowania płynnych nawozów naturalnych pogłównie w uprawie zbóż ozimych.

Tak, można stosować tą praktykę w uprawach zbóż ozimych czy też kukurydzy pogłównie. Natomiast podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi, na mocy ustawy o nawozach i nawożeniu, obowiązuje zakaz stosowania nawozów naturalnych w postaci płynnej podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi.

3. Jeżeli zabieg wymieszanie obornika zostało wykonane, a rolnik nie przesłał do ARIMR zdjęć/oświadczenia w ciągu 14 dni to będzie odmowa płatności.

W takim przypadku należy złożyć wniosek do kierownika biura powiatowego ARIMR o przywrócenie terminu.

4. Czy na gruntach ugorowanych można zaznaczać Ekoschematy w 2023 roku?

Tak, można zaznaczyć te praktyki. Należy jednak pamiętać, że nawożenie można zastosować dopiero po okresie utrzymania ugoru (tj. po 31 lipca (klasyczny ugór), lub po 31 sierpnia (ugór z roślinami miododajnymi).

Jakie pytania odnośnie do ekoschematu o oborniku zadawali rolnicy CDR?

Wśród pytań zadawanych przez rolników CDR w Brwinowie pojawiły się również:

1. Czy można łączyć ekoschemat międzyplony z wymieszaniem obornika na tej samej działce rolnej, jeżeli obornik będzie zastosowany przed wysiewem międzyplonu?

Łączenie praktyk "Międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe" z "Wymieszaniem obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji" jest dozwolone, jeśli obornik nie będzie zastosowany bezpośrednio przed wysiewem międzyplonu (na jesieni).

2. Ekoschemat wymieszanie obornika z glebą, płatność jest do działki rolnej, czy można deklarować we wniosku mniejsze działki rolne np. ok.1 ha, aby spełnić wymóg 12 godzin przykrycia obornika?

Może być deklarowany mniejszy obszar na 1 działce rolnej. Minimalny obszar 10 ar.

3. Ekoschemat wymieszanie obornika z glebą, czas 12 godzin jest liczony od rozpoczęcia nawożenia obornika, czy od zakończenia aplikowania?

Od rozpoczęcia nawożenia.

Oprac. Justyna Czupryniak

Źródło: WIR, CDR w Brwinowie

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
23. wrzesień 2023 10:07