Ekoschematy w 2024 na nowych zasadach! Co zmienia ministerstwo rolnictwa?Canva
StoryEditorZmiany w ekoschematach

Ekoschematy na nowych zasadach! Co zmienia ministerstwo rolnictwa w 2024?

28.02.2024., 11:50h
Ministerstwo rolnictwa zmienia zasady realizacji ekoschematów. Mają one ułatwić rolnikom dostęp do dopłat w 2024 roku. Co się zmieni?

Ministerstwo rolnictwa przygotowało zmiany w ekoschematach. Projekt rozporządzenia w tej sprawie pojawił się 28 lutego.

Rolnictwo węglowe: co się zmieni w ekoschematach w 2024 roku? 

Zmiany dotyczą m.in. poniższych praktyk rolnictwa węglowego.

Zmiana praktyki Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt ma na celu doprecyzowanie sposobu liczenia dużych sztuk przeliczeniowych (DJP) zwierząt wymienionych w załączniku do rozporządzenia. Liczbę zwierząt DJP oblicza się jako sumę iloczynów liczby poszczególnych rodzajów zwierząt według średniego stanu z okresu od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności i współczynników ich przeliczenia na DJP.

Zmiana praktyki Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe polega na doprecyzowaniu, że na potrzeby realizacji międzyplonów w ramach praktyki stosowana może być forma jara lub ozima roślin tworzących mieszankę międzyplonu ozimego oraz na dodaniu przepisu o prowadzeniu rejestru zabiegów agrotechnicznych w przypadku wysiewania wsiewki śródplonowej. Dodatkowo rezygnuje się z obowiązku składania oświadczenia o dacie zbioru uprawy w plonie głównym w terminie 7 dni od dnia zbioru tej uprawy.

Będą też zmiany w praktyce Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji. Zmiana polega na dodaniu możliwości potwierdzenia realizacji praktyki, oprócz wykonania zdjęcia geotagowanego, również poprzez złożenie do kierownika biura powiatowego ARiMR oświadczenia o wykonaniu praktyki niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia:

  • zrealizowania praktyki, jeżeli była ona zrealizowana po dniu, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności, i nie później niż do dnia 7 listopada w roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności, albo
  • w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności, jeżeli praktyka była zrealizowana w roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności, przed dniem złożenia tego wniosku lub przed dniem 15 marca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności.

Podobne zmiany będą w praktyce Stosowanie nawozów naturalnych płynnych innymi metodami niż rozbryzgowo. Zmiana polega na dodaniu możliwości potwierdzenia realizacji praktyki, oprócz wykonania zdjęcia geotagowanego, również poprzez złożenie do kierownika biura powiatowego Agencji oświadczenia o wykonaniu praktyki niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia:

  • zrealizowania praktyki, jeżeli była ona zrealizowana po dniu, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności, i nie później niż do dnia 7 listopada w roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności, albo
  • w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności, jeżeli praktyka była zrealizowana w roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności, przed dniem złożenia tego wniosku lub przed dniem 15 marca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności.

Kolejna zmiana w tej praktyce polega na dopuszczeniu stosowania nawozów naturalnych płynnych również w formie granulatu.

Zmiany w  Integrowanej Produkcji Roślin i Biologicznej ochronie upraw

Ekoschematu Integrowana Produkcja Roślin, polegająca na doprecyzowaniu że płatności są przyznawane, również jeżeli małżonek rolnika prowadzi uprawy roślin zgodnie z metodykami integrowanej produkcji roślin.  

Ekoschematu Biologiczna ochrona upraw doprecyzowująca, że rolnik może dokonać uzupełnienia również przed otrzymaniem wezwania.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 15 marca 2024 r. Z tym dniem rozpoczyna się bowiem nabór wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, w tym ekoschematów.

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
17. kwiecień 2024 00:01