Jaka kara grozi rolnikowi za zmulczowanie międzyplonu przed 15 listopada?Magdalena Szymańska
StoryEditorDopłaty bezpośrednie 2023

Jaka kara grozi rolnikowi za zmulczowanie międzyplonu przed 15 listopada?

24.10.2023., 17:30h
Za zmulczowanie międzyplonu przed 15 listopada rolnikowi, który ubiega się o dopłaty bezpośrednie grozi kara. Jaka?

Mulczowanie międzyplonu po 15 listopada niezależnie od daty siewu

Rolnicy mieli czas na siew międzyplonów ozimych do 1 października. W ramach ekoschematów mogą je zmulczować po 15 listopada. Ci, którzy zrobią to wcześniej, a ubiegają się o dopłaty w ramach ekoschematów poniosą jednak konsekwencje – ARiMR zmniejszy im płatności.

- Wprowadzenie do przepisów terminu 15 listopada, po którym dopuszczone jest mulczowanie, było efektem konsultacji projektu PS WPR 2023-2027. Jest to również zgodne z opinią IUNG, określającą, że mulczowanie w okresie jesiennym jest dopuszczone, ale jednocześnie odpowiednio duża biomasa wytworzonego poplonu powinna gwarantować spełnienie funkcji prośrodowiskowej (kumulacja składników pokarmowych, ograniczenie wymywania biogenów), a mulcz należy pozostawić na okres jesienno-zimowy. Określenie tej daty miało na celu wskazanie jednego terminu dla wszystkich rolników – stwierdza ministerstwo. I wyjaśnia, że uzależnienie terminu mulczowania międzyplonu od terminu jego wysiewu spowodowałoby konieczność składania przez rolników dodatkowych oświadczeń do ARiMR oraz prowadzenia przez ARiMR dodatkowego monitoringu.

Jaka kara grozi rolnikowi za zmulczowanie międzyplonu przed 15 listopada?

Analogicznie jak w przypadku opóźnionego siewu międzyplonu, także za zmulczowanie międzyplonu przed dniem 15 listopada przewidziane są kary.

- Kary wynoszą 10 proc. kwoty stanowiącej iloczyn płatności w ramach tej praktyki oraz procentowego stosunku powierzchni uchybienia do powierzchni, na której powinny być przestrzegane wymogi tej praktyki – wyjaśnia resort rolnictwa, ale zapewnia, że każdy wniosek o dopuszczenie mulczowania międzyplonu po 60 dniach od siewu zostanie poddany analizie.

image
Dopłaty bezpośrednie 2023

Ekoschematy: jaka kara grozi rolnikowi, który nie wysiał międzyplonów w terminie?

oprac. Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
25. czerwiec 2024 01:08