fot. M. Czubak
StoryEditorPIENIĄDZE

Kolosalne kary za wypalanie traw i nieużytków: więzienie, 30 tys. zł grzywny i utrata dopłat bezpośrednich

08.03.2024., 15:15h
Zagrożenie pożarowe związane z wypalaniem traw staje się poważnym problemem wiosną, co wymaga podkreślenia konsekwencji prawnych i ekologicznych tego procederu. Wypalanie traw jest nie tylko nielegalne, ale także szkodliwe dla środowiska, rolnictwa i ludzi. Podjęcie takiej praktyki niesie za sobą surowe sankcje i utratę wsparcia finansowego.

Wypalanie traw szkodzi

Wielu ludzi błędnie sądzi, że wypalanie traw sprzyja bujniejszemu odrostowi, jednak to fałszywe przekonanie. Nie tylko nie poprawia to jakości gleby, ale również znacząco obniża wartość plonów. Ponadto, pożary niszczą warstwę życiodajnej próchnicy, sprawiając, że ziemia staje się jałowa i wymaga lat, aby odzyskać swoją pierwotną płodność. Skutki pożarów są tragiczne dla ekosystemu, prowadząc do śmierci zwierząt i niszcząc różnorodność biologiczną.

Zakaz wypalania jest jasno uregulowany w przepisach prawnych, zwłaszcza w ustawie o ochronie przyrody

Zgodnie z art. 130a ust. 1, osoby usuwające roślinność przez wypalanie mogą podlegać karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny do 30 000 zł. Jeśli podpalenie trawy prowadzi do pożaru zagrażającego zdrowiu, życiu lub mieniu, sprawca może zostać skazany na karę pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

Wypalasz trawy, pożegnaj się z dopłatami

Rolnicy, którzy są beneficjentami dopłat, muszą zdawać sobie sprawę z konsekwencji naruszenia zakazu wypalania. ARiMR ma prawo nałożyć sankcje finansowe, obniżając kwotę dopłat lub nawet pozbawiając rolników tych środków. Zasady dobrej kultury rolnej i ochrony środowiska są kluczowe dla uzyskania wsparcia finansowego, a ich nieprzestrzeganie prowadzi do surowych konsekwencji.

Przykłady sankcji nałożonych przez ARiMR na 142 rolników oraz 16 gospodarzy, którzy stracili dofinansowanie, są alarmującym sygnałem dla wszystkich, którzy myślą o wypalaniu traw. Wspólnie musimy działać, aby chronić nasze środowisko i przeciwdziałać temu szkodliwemu procederowi.

Michał Czubak

fot. M. Czubak

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
18. czerwiec 2024 15:25