Rolnik z Mazowsza o dopłatach do zbóż Będzie jak z suszowymTygodnik Poradnik Rolnicz/Canva
StoryEditorWIADOMOŚCI ROLNICZE

Kredyty preferencyjne dla punktów skupu zboża. Jakie warunki?

15.06.2023., 10:00h
Mateusz Morawiecki podpisał 1 czerwca rozporządzenie wprowadzające kredyty preferencyjne dla podmiotów prowadzących działalność obejmującą obrót zbożami lub skup zbóż, lub skup lub mrożenie owoców miękkich.

40 milionów w kredycie

Kredyt może opiewać maksymalnie na 40 mln zł, będzie oprocentowany na poziomie 2%. W przypadku podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu zbóż kwoty kredytu nie może przekroczyć kwoty, za jaką skupiono zboże w okresie od 1 października 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r. Warunkiem otrzymania kredytu jest nieubieganie się w 2023 r. o inną pomoc w związku z obrotem zbożami lub skupem zbóż. Preferencyjne oprocentowanie będzie stosowane przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy. O kredyt będą wnioskować podmioty, które kupiły zboże w przedstawionym powyżej terminie od rolnika, któremu nadano numer identyfikacyjny, oraz od podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu zbożami lub skupu zbóż, który kupuje je od rolnika.

Pomimo że rozporządzenie regulujące przyznawanie tej pomocy wchodzi w życie po upływie 7 dni od ogłoszenia, to dopłaty do oprocentowania tych kredytów będą mogły być udzielane od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej

Dłużej na transport zbóż do nadbałtyckich portów

Rozporządzenie wydłuża również termin dofinansowania transportu zbóż do portów nadbałtyckich z 31 lipca na 31 sierpnia 2023 r. i jednocześnie wydłuża do 15 września termin naboru wniosków o tę pomoc. Nadal jednak nie jest znany termin rozpoczęcia naboru. Założono, że o tę pomoc do ARiMR będą mogli występować producenci zbóż i rzepaku oraz podmioty, które kupiły od rolników zboża i rzepak do dalszej odsprzedaży.

Jakie dokumenty potrzebne są do złożenia wniosku?

Do wniosku będzie trzeba dołączyć kopie faktur za usługi transportu zbóż i rzepaku do portów nadbałtyckich, a w przypadku transportu własnego – oświadczenie o koszcie transportu wraz z podaniem trasy przejazdu, liczby kilometrów i numerem rejestracyjnym pojazdu. W obu sytuacjach wymagany będzie też dokument potwierdzający dostawę do portów. Podmioty kupujące zboże i rzepak do odsprzedaży będą musiały załączyć również kopie faktur potwierdzających ich nabycie od rolników.

Skup zbóż spada - wynika z danych GUS

Z dostępnych danych GUS wynika, że skup zbóż i rzepaku krajowej produkcji od lipca do grudnia 2022 r. był mniejszy niż w analogicznym okresie ubiegłego sezonu, co przy wysokiej produkcji zbóż w 2022 r. nie pozwoli na upłynnienie nadwyżkowych ilości zboża zalegającego w magazynach zarówno rolników, jak i firm skupujących oraz przetwarzających zboże. Firmy skupujące, jak i przetwórcy zbóż mają duże ilości nagromadzonych zapasów, a znacząca część podmiotów obracających zbożem nie prowadzi skupu z uwagi na niski popyt ze strony importerów. Poza tym zboże z Ukrainy jest bardziej konkurencyjne cenowo od zboża krajowej produkcji i wypiera z rynku zboże krajowe.

Magdalena Szymańska
​fot. Tygodnik Poradnik Rolnicz/Canva

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
30. maj 2024 03:15