Norma GAEC 7 uderza w rolników uprawiających truskawki. Nie dostaną dopłat bezpośrednich?K. Wójcik
StoryEditorDopłaty dla producentów truskawek

Norma GAEC 7 uderza w rolników uprawiających truskawki. Nie dostaną dopłat bezpośrednich?

15.04.2024., 12:02h
Rolnicy uprawiający truskawki mają problem ze spełnieniem wymogów normy GAEC 7. Jeśli roślina ta nie zostanie uznana za wieloletnią, rolnikom grozi utrata dopłat bezpośrednich.

Rolnicy apelują o zakwalifikowanie uprawy truskawki na gruntach ornych jako uprawy wieloletniej spełniającej wymóg normy GAEC 7. W przeciwnym razie gospodarstwom powyżej 10 ha grozi utrata dopłat bezpośrednich (w tym roku gospodarstwa poniżej 10 ha mają być zwolnione z kar za nieprzestrzeganie zasad warunkowości).

Norma GAEC 7: jakie warunki musi spełnić rolnik?

Od tego roku obowiązuje norma GAEC 7. Obecnie jest ona na etapie zmian - planowane jest umożliwienie rolnikom wyboru między zmianowaniem a dywersyfikacją. W przypadku wyboru zmianowania na 40 proc. gruntów w ornych w gospodarstwie taka sama uprawa nie może być utrzymana rok do roku na tej samej działce. Ponadto proponuje się usunięcie wymogu, aby na wszystkich gruntach w gospodarstwie taka sama uprawa w plonie głównym była prowadzona nie dłużej niż 3 lata. Warunki dotyczące zmianowania uznaje się za spełnione, jeżeli rolnik wysieje na danej powierzchni np. wsiewkę.

Natomiast w przypadku wyboru dywersyfikacji upraw dla gospodarstw o powierzchni od 10 do 30 ha należy posiadać 2 uprawy, z tym że największa uprawa nie może stanowić więcej niż 75 proc. A powyżej 30 ha trzeba posiadać 3 uprawy, z tym że największa uprawa nie może stanowić więcej niż 75 proc., a 2 uprawy główne więcej niż 95 proc.

Truskawki nie są zaliczane do upraw trwałych, choć owocują kilka lat

Warunków tych nie stosuje się w odniesieniu do upraw wieloletnich. Ale truskawka się do nich nie zalicza, choć jest rośliną wieloletnią (owocuje kilka lat). Dlatego rolnicy domagają się zakwalifikowania uprawy truskawki jako uprawy wieloletniej. 

- Uprawa truskawki na gruntach ornych uniemożliwia wsiewki, a co za tym idzie producenci nie widzą możliwości spełnienia wymogów normy GAEC 7 w swoich gospodarstwach nastawionych na produkcję truskawek – tłumaczy Lubelska Izba Rolnicza i wnosi o uznanie truskawki jako uprawy wieloletniej.

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
28. maj 2024 14:36