Pomoc suszowa dla nielicznych. Czy będzie ponowna weryfikacja protokołów suszowych?Canva
StoryEditorPomoc suszowa za 2023 rok

Pomoc suszowa dla nielicznych. Czy będzie ponowna weryfikacja protokołów suszowych?

08.01.2024., 18:36h
Aplikacja suszowa tak oszacowała straty za 2023 rok, że pomoc suszową otrzyma mniej niż połowa poszkodowanych rolników. Czy w związku z tym ministerstwo rolnictwa dokona ponownej weryfikacji protokołów suszowych? A może obniży pułap strat kwalifikujący do rekompensaty? Przecież za 2021 rok pomoc suszową otrzymali rolnicy, którzy mieli straty na poziomie powyżej 5 proc.

Pomoc suszowa będzie, ale ponad połowa poszkodowanych rolników jej nie dostanie

Ministerstwo rolnictwa poinformowało, że rolnicy poszkodowani w wyniku suszy w 2023 roku otrzymają pomoc suszową. Problem polega jednak na tym, że gospodarstw uprawnionych do rekompensat jest niewiele. Aplikacja tak szacowała straty, że powyżej 30 proc. ma je mniej niż połowa poszkodowanych rolników. A że w rzeczywistości na ich polach susza wypaliła uprawy. Jak informuje nas ministerstowo, na 290 tys. wniosków o szacowanie suszy, tylko niecałe 139 tys. wniosków (47 proc.) ma naliczone straty wynoszące powyżej 30% średniej rocznej produkcji roślinnej.

Ale w niektórych regionach kraju wskaźnik ten jest dużo niższy. Jak wyliczyła Podlaska Izba Rolnicza, na 30292 złożonych w tym województwie wniosków tylko 1112, czyli zaledwie 3,67 proc. było takich, w których szkody wyniosły powyżej 30 proc. średniej rocznej produkcji

Rolnicy od miesięcy apelują o weryfikację protokołów suszowych

W związku z tak drastycznie niskim odsetkiem Izba już w ubiegłym roku zaapelowała o pilną weryfikację protokołów i kontrolę aplikacji suszowej.

- Rolnicy oceniali straty w granicach od 20 proc. do 70 proc. w zależności od uprawy, przy czym najgorzej było w przypadku trwałych użytków zielonych. W przypadku łąk trójkośnych w pierwszym pokosie straty wynosiły średnio 50 proc., w drugim już 70 proc., a trzeciego nie było wcale. W najgorszym położeniu znaleźli się hodowcy, gdyż nie mają zapasów paszy – zaznacza Podlaska Izba Rolnicza.

Czy będzie ponowna weryfikacja protokołów suszowych? 

Zapytaliśmy więc ministerstwo rolnictwa, czy jest szansa na ponowne oszacowanie strat, skoro ocena aplikacji mocno różni się od stanu faktycznego na polu i od szacunków komisji gminnych? A może zostanie obniżony pułap strat w uprawach kwalifikujący do uzyskania rekompensaty np. 20 proc. zamiast 30 proc.?

W odpowiedzi ministerstwo poinformowało, że zgodnie z obowiązującymi przepisami "o pomoc będą mogli ubiegać się producenci rolni w których gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2023 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych wynoszące powyżej 30% średniej rocznej produkcji roślinnej"

Ministerstwo zaznaczyło też, że "obowiązujące przepisy nie przewidują, zarówno innego sposobu wyliczenia, jak i ponownej weryfikacji zgłaszanych przez producentów rolnych strat w uprawach rolnych powstałych w wyniku wystąpienia suszy".​

Z odpowiedzi tej wynika więc, że obecny stan prawny nie pozwala na ponowne przeliczenie strat suszowych. Może w tej sytuacji należałoby po prostu zmienić przepisy? Przecież w 2021 roku rekompensaty otrzymywali rolnicy, którzy w wyniku suszy mieli straty w wysokości powyżej 5 proc. plonu. 

Kamila Szałaj 

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
28. maj 2024 23:03