Pułapki w dopłatach do silosów. Na co rolnik musi zwrócić uwagę?Przemysław Staniszewski
StoryEditorDopłaty do silosów

Pułapki w dopłatach do silosów. Na co rolnik musi zwrócić uwagę?

03.07.2023., 18:00h
Do 5 lipca trwa nabór wniosków na dopłaty do silosów z KPO. Zainteresowanie tym naborem jest spore. Jednak pojawiają się też liczne wątpliwości dotyczące tego wsparcia. Nasi Czytelnicy-rolnicy najczęściej zgłaszają problem dotyczący kwestii rozpoczęcia inwestycji oraz tego, jakie koszty mogą być rozliczane.

Dopłaty do silosów: ważna jest data rozpoczęcia inwestycji

Rozporządzenie regulujące przyznanie tej pomocy oraz regulamin wskazują jasno, że kosztami kwalifikowalnymi są te poniesione przez wniosko­dawcę nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku i nie później niż do 31 października 2024 roku. Okazuje się, że niektórzy rolnicy mają jednak problem z dotrzymaniem tej daty, ponieważ jak tylko zapowiedziano uruchomienie tej pomocy, zaczęli interesować się realizacją zamówień, aby zdążyć z budową jeszcze przed żniwami.

Otrzymując od producenta zapewnienie, że na realizację będzie trzeba czekać około 3 miesięcy, nie zwlekali z decyzją. Mamy sygnały od naszych Czytelników, którym dostarczono silosy wcześniej, że musieli za nie zapłacić jeszcze przed uruchomieniem naboru. Niestety, nie mogą już złożyć wniosku o dofinansowanie.

Uczulamy również rolników na to, że pomoc udziela się na przedsięwzięcia, których realizacja będzie trwała nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy i nie dłużej niż do 31 października 2024 roku.

Dofinansowanie wyłącznie przy zakupie nowego silosu

Do naszej redakcji zgłaszają się również rolnicy, którzy przed laty przygotowali miejsca do montażu silosu, ale ponadto nie zrobili nic więcej. Dzwonią też tacy, którzy mają już silos, ale chcieliby zainwestować w wymianę wyposażenia.

Wyjaśniamy, że do kosztów kwalifikowalnych zalicza się koszty zakupu nowego silosu oraz nowego wyposażenia lub urządzeń stanowiących integralną część wyposażenia, pod warunkiem że zostanie zakupiony nowy silos. Do wyposażenia lub urządzeń stanowiących integralną część wyposażenia zaliczono:

 • wentylatory lub odpylające wentylatory ssące z adapterem,
 • czujniki, sondy i czytniki pomiaru poziomu zasypu silosu, temperatury lub wilgotności,
 • przenośniki kubełkowe i wieże do tych przenośników z drabiną, pomostami i kotwami, przenośniki: ślimakowe (z koszem zasypowym albo bez kosza), zgarniakowe (redlery), pneumatyczne dmuchawy i ich podpory,
 • podajniki łopatkowe lub łańcuchowe,
 • rękawy rozładowcze,
 • kosze przejęciowe,
 • nagrzewnice elektryczne,
 • kanały napowietrzające,
 • rury załadunkowe lub spedycyjne i ich podpory,
 • drabiny (wejściowe, wewnętrzne, dachowe),
 • zasuwy wysypowe,
 • workowniki,
 • oprogramowanie,
 • inne urządzenia lub wyposażenie, o ile wykaże się, że ich zakup i montaż są niezbędne do funkcjonowania silosu i są jego integralną częścią.

{embed_photo_L50_tpr}310957{/embed_photo_L50_tpr}Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się natomiast kosztów posadowienia silosu lub przygotowania miejsca do jego montażu.

Jeśli więc przed złożeniem wniosku rolnik przygotował jedynie miejsce pod montaż silosu, może teraz wnioskować o jego zakup i wyposażenie. W ramach jednego wniosku można ubiegać się o wsparcie na zakup więcej niż jednego silosu.

Czy rolnik otrzyma dopłaty do silosów postawionych na gruntach wydzierżawionych?

Wątpliwości dotyczą także tego, czy rolnik może złożyć wniosek na montaż nowego silosu na gruncie dzierżawionym. Może to zrobić, pod warunkiem że do wniosku załączy oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W tym przypadku musi oświadczyć, że ma prawo do dysponowania działką, na której będzie znajdował się silos, na podstawie zawartej umowy dzierżawy. Nie trzeba dołączać do wniosku umowy dzierżawy.

Pozwolenie i zgłoszenie na budowę silosów

Pytania dotyczą także pozwolenia na budowę uzyskanego kilka lat wcześniej. Po pierwsze, po nowelizacji Prawa budowlanego budowa naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 250 m3 i wysokości nie większej niż 15 m jest zwolniona z pozwolenia na budowę – taką inwestycję trzeba tylko zgłosić. Zgłoszenie budowy składa się w starostwie powiatowym.

Po drugie, decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna, lub przerwano ją na czas dłuższy niż 3 lata. Jeśli więc rolnik ma jeszcze ważne pozwolenie na budowę, nie musi dokonywać zgłoszenia, jeśli natomiast pozwolenie nie jest już ważne, budowę silosu trzeba zgłosić.

image
Dopłaty do silosów

Rolnicy rozczarowani. Wielu nie dostanie dopłat do silosów

Magdalena Szymańska

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
30. maj 2024 04:27