Rolnicy żądają pilnych zmian w ekoschematach. LISTA 7 konkretówTygodnik Poradnik Rolniczy/Canva
StoryEditorUproszczenia w ekoschematach

Rolnicy żądają pilnych zmian w ekoschematach. LISTA 7 konkretów

04.01.2024., 11:22h
Rolnicy domagają się uproszczeń w ekoschematach. Zaproponowali ministrowi rolnictwa 7 pilnych zmian. Których praktyk one dotyczą?

Izby rolnicze apelują o wprowadzenie uproszczeń w ekoschematach. Ich zdaniem są one konieczne i wynikają z regionalnych uwarunkowań produkcji rolniczej, rozdrobnienia działek rolnych, zróżnicowanych warunków gospodarowania na terenach nizinnych i pogórzach.

Proponowanych zmian jest 7 i dotyczą przede wszystkim Ekoschematu „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi”.

Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt

Samorząd rolniczy wnioskuje o dopuszczenie realizacji tej praktyki na obszarze całego kraju, bez różnicowania na obszary Natury 2000 i poza Naturą 2000.

- Chów i hodowla bydła nie różni się na Naturze 2000 i poza Naturą 2000, wiele gospodarstw nie skorzystało z tej praktyki z powodu ograniczonego dostępu – tłumaczy Wiktor Szmulewicz, szef Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Wymieszanie obornika na gruntach ornych: oświadczenie zamiast zdjęcia

KRIR zauważa, że w dalszym ciągu na wsiach są bardzo słabe łącza internetowe, w związku z tym wnosi o wprowadzenie na stałe możliwości wykazania praktyki wymieszanie obornika z glebą na podstawie oświadczeń rolnika.

- W gospodarstwach o dużym udziale roślin pastewnych i traw na gruntach ornych rekomendujemy możliwość skorzystania z rolnictwa węglowego bez wymogu minimalnej punktacji. Dla gospodarstw z produkcją zwierzęcą proponujemy znieść górny limit na obsadę na TUZ i wprowadzić do liczenia obsady rośliny paszowe i trawy na gruntach ornych – wyjaśnia Szmulewicz.

Łączenie ekoschematów z pakietami aktywnymi PRSK z PROW 2014-2022.

Izby rolnicze zaznaczają, że rolnicy realizujący pakiet 1 powinni mieć możliwość skorzystania z ekoschematu międzyplony ozime w obrębie całego gospodarstwa, z wyłączeniem działek, na których w danym roku wykonują praktykę dodatkową - międzyplon. Obecne przepisy nie pozwalają na realizację tego ekoschematu. Jedynie na działkach nie objętych płatnością z PRSK jest to możliwe (poza tymi zgłoszonymi w pierwszym roku zobowiązania). Szmulewicz ocenia, że jest to niesprawiedliwe, gdyż rolnik może dobrowolnie chcieć wysiać międzyplon i powinien mieć możliwość uzyskania dofinansowania do takiej powierzchni.

Łączenie praktyki Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe z uproszczonymi systemami uprawy

KRIR zaznacza, że łączenie tych praktyk jest wykonalne i rolnik powinien mieć możliwość uzyskania z tego tytułu płatności, a przynajmniej mieć możliwość zmiany. Zgodnie z obecnymi przepisami deklarując np. międzyplony po terminie "sankcyjnym", nie ma możliwości zmiany na inny ekoschemat (bo rolnik wybiera np. między międzyplonem a USU), a w przypadku, kiedy zmiany w planowanej strukturze zasiewów wynikają ze względów pogodowych, czy ekonomicznych - wymuszonych rynkiem, dostępnością nasion, czy innych, rolnik musi np. wycofać międzyplon, bo nie będzie w stanie zrealizować zaplanowanej praktyki, a w to miejsce nie może zadeklarować już innego ekoschematu (np. USU) i otrzymać za to płatności.

Międzyplony ozime - wsiewki śródplonowe

Izby apelują o dopuszczenie do wysiewu roślin bobowatych, grubonasiennych lub mieszanek z ich udziałem, jako możliwa wsiewka w ramach praktyki Międzyplony ozime wsiewki śródplonowe.

Wprowadzenie zmian dla gospodarstw z zalesieniami PROW w ramach ekoschematu Rolnictwo węglowe

KRIR zauważa, że system liczy zalesienia jako grunty orne, co wymusza spełnienie różnych warunków i stanowi problem dla gospodarstwa przy spełnieniu minimum punktowego dla wejścia w ekoschematy np. gospodarstwo ma 20 ha zalesień, a pozostałych gruntów użytkowanych rolniczo - 5 ha, na których mógłby realizować wybrane praktyki - to minimum punktów na wejście w ekoschematy liczone jest od 25 ha.

Obszary z roślinami miododajnym

Izby rolnicze wnioskują także o zmiany w ekoschemacie „Obszary z roślinami miododajnymi”.

- Wnioskujemy by wprowadzić 2 rośliny rolnicze z popularnych ogólnodostępnych upraw roślin miododajnych, ponieważ obecne rośliny wpisane na listę są to rośliny ogrodowe trudno dostępne w ilościach rolniczych - tłumaczą Izby.

oprac. Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
15. czerwiec 2024 07:44