Ruszają dopłaty do zbóż i rzepaku! Jak i kiedy złożyć wniosek?TPR/Canva
StoryEditorDopłaty do zbóż i rzepaku

Ruszają dopłaty do zbóż i rzepaku! Jak i kiedy złożyć wniosek?

25.05.2023., 14:42h
Za kilka dni ARiMR rozpocznie przyjmowanie wniosków o dopłaty do zbóż i rzepaku! Jak i kiedy złożyć wniosek? Kto nie może ubiegać się o wsparcie? Jaki termin sprzedaży uprawnia do otrzymania dopłaty?

ARiMR ogłosiła nabór wniosków o dopłaty do zbóż i rzepaku. Będzie się o nie mógł ubiegać rolnik, który sprzedał kukurydzę, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, mieszanki zbożowe, rzepak lub rzepik. Maksymalna powierzchnia, do której można uzyskać wsparcie, wynosi 300 ha.

Od kiedy i gdzie można składać wnioski o dopłaty do zbóż i rzepaku?

ARiMR będzie przyjmowała wnioski od 1 czerwca do 14 lipca 2023 r. Więcej czasu na dostarczenie dokumentów, bo do 10 września 2023 r., będą mieć małżonkowie rolników zmarłych w okresie od złożenia wniosku do dnia wydania decyzji o przyznaniu wsparcia.​

Pomoc można otrzymać do następujących gatunków: kukurydza, żyto, jęczmień, owies, pszenżyto, mieszanki zbożowe, rzepak lub rzepik. Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR.

Kto może ubiegać się o dopłaty do zbóż i rzepaku?

O przyznanie pomocy mogą się ubiegać rolnicy lub ich małżonkowie, którzy:

 • ponieśli straty gospodarcze spowodowane przez zwiększony przywóz zbóż i nasion oleistych z Ukrainy;
 • w roku 2022 złożyli wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich, w którym deklarowali uprawę kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku;
 • posiadają nadany numer identyfikacyjny;
 • wyrazili zgodę na wymianę korespondencji za pomocą PUE ARiMR.

W przypadku śmierci rolnika, która nastąpiła w okresie od złożenia wniosku o pomoc do dnia wydania decyzji, pomoc może zostać przyznana także na wniosek jego małżonka. 

Wsparciem objęte są również spółdzielnie produkcji rolnej albo spółdzielnie rolników - maksymalna powierzchnia objęta dofinansowaniem nie może przekroczyć iloczynu liczby członków oraz 300 ha. Warunkiem zastosowania zwiększonego limitu powierzchni w takim przypadku jest poddanie się spółdzielni badaniu lustracyjnemu w ciągu trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku o przyznanie tej pomocy.

Kto nie dostanie dopłat do zbóż i rzepaku?

Dofinansowanie nie przysługuje rolnikowi, który jest jednocześnie podmiotem skupującym zboża lub nasiona oleiste w związku z prowadzoną przez ten podmiot produkcją zwierzęcą w odniesieniu do sprzedaży danego rodzaju zbóż, rzepaku lub rzepiku, które zostały zakupione przez ten podmiot.

Jaki termin sprzedaży uprawnia do otrzymania dopłaty?

Sprzedaż poszczególnych gatunków roślin musi nastąpić:

 • między 1 grudnia 2022 r. a 30 czerwca 2023 r. – w przypadku żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku;
 • między 15 kwietnia a 30 czerwca 2023 r. – w przypadku kukurydzy.

Aby otrzymać pomoc, rolnik musi sprzedać ziarno podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu, skupu lub przetwórstwa zbóż lub nasion oleistych. Nabywcą może być także podmiot skupujący zboża lub nasiona oleiste w związku z prowadzoną produkcją zwierzęcą.

Transakcja musi zostać udokumentowana fakturami VAT, ich duplikatami lub fakturami VAT RR.

Jakie są stawki dopłat do zbóż i rzepaku?

Stawki pomocy są zróżnicowane ze względu na gatunki roślin oraz województwo, i wynoszą:

 • 1750 zł/ha upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku położonych w województwie lubelskim lub podkarpackim,
 • 1125 zł/ha upraw jęczmienia lub pszenżyta położonych w województwie lubelskim lub podkarpackim,
 • 875 zł/ha upraw żyta, owsa lub mieszanek zbożowych położonych w województwie lubelskim lub podkarpackim,
 • 1610 zł/ha upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim lub podlaskim,
 • 1035 zł/ha upraw jęczmienia lub pszenżyta położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim lub podlaskim,
 • 805 zł/ha upraw żyta, owsa lub mieszanek zbożowych położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim lub podlaskim,
 • 1400 zł/ha upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku położonych w pozostałych województwach,
 • 900 zł/ha upraw jęczmienia lub pszenżyta położonych w pozostałych województwach,
 • 700 zł/ha upraw żyta, owsa lub mieszanek zbożowych położonych w pozostałych województwach.

W przypadku gdy kwota pomocy wynikająca ze wszystkich złożonych wniosków przekracza równowartość 29,5 mln EUR, będzie zastosowany współczynnik korygujący.

Jak ARiMR wyliczy dopłaty dla rolnika?

W przypadku żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, nasion rzepaku lub rzepiku sprzedanych w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. wsparcie nie może przekroczyć:

 • iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw zatwierdzonej do jednolitej płatności obszarowej oraz
 • iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw, która stanowi iloraz liczby ton wynikającej z faktur VAT i przelicznika:
  • 4,5 – dla jęczmienia lub pszenżyta,
  • 3,5 – dla żyta, owsa, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku.

Z kolei w przypadku kukurydzy sprzedanej pomiędzy 15 kwietnia a 30 czerwca 2023 r. wysokość pomocy nie może przekroczyć:

 • iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw zatwierdzonej do jednolitej płatności obszarowej i pomniejszonej o powierzchnię upraw, do której rolnikowi lub jego małżonkowi przyznano pomoc krajową oraz
 • iloczynu stawki pomocy i powierzchni upraw, która stanowi iloraz liczby ton wynikającej z faktur VAT dołączonych do wniosku i przelicznika 7.

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
19. czerwiec 2024 08:52