Startują dopłaty do materiału siewnego z wyższymi stawkami. Czy rolnik musi wycofać stary wniosek? arch.
StoryEditorDopłaty do materiału siewnego

Startują dopłaty do materiału siewnego z wyższymi stawkami. Czy rolnik musi wycofać stary wniosek?

27.07.2023., 14:54h
Wkrótce ARiMR rozpoczyna nabór wniosków na wyższe dopłaty do materiału siewnego. Czy rolnicy muszą wycofać stary wniosek?

ARiMR: rolnicy, którzy chcą otrzymać wyższe dopłaty do materiału siewnego muszą wycofać wnioski

Komisja Europejska zgodziła się, by polscy rolnicy otrzymali w tym roku wyższe dopłaty do materiału siewnego.  W związku z tym ARiMR poinformowała dziś, że gospodarze, którzy złożyli wnioski o tę pomoc między 25 maja a 10 lipca 2023 r., a chcą skorzystać z nowej oferty wsparcia, muszą wycofać dostarczone do ARiMR dokumenty.

Kiedy ruszy nowy nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego?

ARiMR poinformowała, że nabór potrwa do 14 sierpnia 2023 r. Jego rozpoczęcie powinno nastąpić niebawem.  

Jakie będą wyższe stawki dopłat do materiału siewnego?

Wysokość pomocy będzie obliczana jako iloczyn stawki pomocy i deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni gruntów ornych nie większej niż 50 ha obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym z wyłączeniem upraw przeznaczonych na przedplon lub poplon.

Stawki dopłat:

  • 200 zł/ha gruntów ornych obsianych zbożami i mieszankami zbożowymi lub mieszankami pastewnymi;
  • 300 zł/ha gruntów ornych obsianych roślinami strączkowymi (z wyłączeniem soi);
  • 500 zł/ha gruntów ornych obsianych soją;
  • 1200 zł/ha gruntów ornych obsadzonych ziemniakami.

Budżet na taką pomoc wynosi 210 mln zł. Gdy kwota z wniosków o pomoc przekroczy ten limit, będzie zastosowany współczynnik korygujący.

Jakie gatunki są objęte dopłatami do materiału siewnego?

Jak informuje ARiMR, z takiego wsparcia będzie mógł skorzystać rolnik, który między 15 lipca 2022 r. a 15 czerwca 2023 r  nabył materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych:

  • zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna, orkisz), pszenżyto, żyto;
  • rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
  • ziemniak.

Kamila Szałaj

Warsaw
wi_00
mon
wi_00
tue
wi_00
wed
wi_00
thu
wi_00
fri
wi_00
19. czerwiec 2024 05:32